BKS Bank

BKS BankBKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky otvorila svoju prvú pobočku v Bratislave v roku 2007. BKS Bank je členom silnej bankovej skupiny „3Banken Gruppe“. Túto skupinu tvorí aj Oberbank AG a Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV).

Sídlo slovenskej pobočky sa nachádza na Pribinovej 4 v Bratislave. Na čele slovenskej pobočky stoja 2 riaditelia – Ing. Peter Malo a Mag. Harald Brunner.

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky má charakter univerzálnej banky, ktorá poskytuje bežné bankové služby nielen fyzickým, ale aj právnickým osobám.