Citibank

CitibankCitibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, vznikla v roku 2009 zo Citibank Slovakia, a.s. Súčasná Citibank Europe poskytuje služby v oblasti bankovníctva a finančného poradenstva na území Slovenska.

Absolútnym vlastníkom akcií írskej Citibank Europe plc. je americká Citibank Overseas Investment Corporation. Generálnym riaditeľom slovenskej pobočky je Ing. Igor Kottman.

Centrála slovenskej pobočky sa nachádza v Bratislave, Mlynské Nivy 43. Banka má na území Slovenska celkovo 11 pobočiek.

Ocenenia:

 • The best Corporate / Institutional Internet Bank – Global Finance (2008 až 2005)
 • The best Cash Management House Award – Euromoney (2007, 2006)
 • Banka roku 2000 (3.miesto) – Trend
 • Banka roku 2002 (2.miesto) – Trend
 • Najlepšia zahraničná banka na Slovensku – Euromoney (1999 až 1997)
 • Podnikateľské úvery (6.miesto) – Zlatá minca (2007, 2006)

Produkty Citibank pre malé a stredné podniky

Cash management

 • Bežné účty – malé a stredné podniky si môžu bezplatne zriadiť bežný účet nielen v domácej mene (EUR), ale aj v niektorých zahraničných menách.
 • Služba cashback – túto službu môžu využívať držitelia platobných kariet VISA resp. VISA Electron na nákup v minimálnej hodnote 5 € a hotovostný výber do výšky 50 €.

Financovanie

Citibank poskytuje úvery pre malé a stredné podniky, ktoré vykonávajú aktívnu podnikateľskú činnosť po dobu aspoň 2 rokov s minimálnym ročným obratom 2 000 000 €.

 • Dlhodobé úvery – sa poskytujú na nákup, výstavbu, alebo rekonštrukciu nehnuteľností do maximálnej výšky 80 % celkových nákladov so splatnosťou do 7 rokov.
 • Financovanie pracovného kapitálu – sa poskytuje na financovanie pohľadávok zásob formou kontokorentného resp. krátkodobého revolvingového úveru.
 • Refinancovanie – sa poskytuje za účelom financovania už existujúcich platobných záväzkov spoločnosti.
 • Financovanie kontraktov – banka sa zaväzuje financovať odberateľské zmluvy so splatnosťou do 2 rokov do výšky 70% ich celkovej hodnoty (vrátane DPH).
 • Vernostné programy – sú určené pre klientov, ktorí aktívne využívajú bežný účet po dobu aspoň 3 mesiacov.
 • Ďalšie typy financovania – Citibank Europe plc. Svojim klientom ponúka iné formy financovania, a to odkup a financovanie pohľadávok, financovanie distribučných kanálov, alebo eskont zmeniek.

Treasury

V rámci tejto služby banka ponúka aj analýzu devízového a úrokového rizika a podľa nej klientom navrhne optimálnu finančnú stratégiu investovania.

Trade

V podstate sa jedná o rovnaké služby v oblasti financovania pohľadávok, dokumentárnych inkás a akreditívov, bankových záruk, eskonty zmeniek a v oblasti financovania distribučných kanálov ako v rámci korporátneho bankovníctva (viď nižšie).

Produkty Citibank pre korporátne bankovníctvo

Cash management

 • Bežné účty – firemní klienti Citibank Europe si môžu zriadiť bežné účty bez požiadavky na minimálny zostatok na účte a bez poplatkov za vedenie a zriadenie účtu.
 • Služba Unikasa – Citibank ponúka svojim korporátnym klientom rovnakú službu Unikasa ako pre nepodnikateľov.
 • Služba cashback – pomocou tejto služby si korporátni klienti môžu vybrať hotovosť na svojej pokladni.

Treasury

Táto služby umožňuje obchodovanie devízovom a peňažnom trhu. Pracovníci na oddelení Treasury Sales & Derivatives Marketing Unit pomáhajú klientom investovať v oblasti devízových a investičných produktov.

Trade

Trade je služba Citibank, ktorá pomáha eliminovať riziká spojené s obchodovaním na zahraničnom trhu:

 • Financovanie pohľadávok – Citibank ponúka svojim klientom financovanie nielen domácich pohľadávok, ale aj zahraničných.
 • Dokumentárne inkasá – banka sa zaväzuje, že obstará platby za tovar a to na základe dokumentov proti zaplatenie (s podmienkou D/P), alebo na základe dokumentov proti akceptácii (s podmienkou D/A).
 • Dokumentárne akreditívy – banka sa zaväzuje, že po predložení potrebných dokumentov zaplatí sumu stanovenú v akreditíve.
 • Bankové záruky – Citibank poskytuje bankové záruky, ktoré plní v peňažnej forme – ponuková, akontačná, colná, platobná a výkonová záruka, záruka za zádržné a standby akreditív.
 • Eskont zmeniek.
 • Financovanie distribučných kanálov – jedná sa o produkt na podporu financovania predaja tovarov a služieb korporátnych klientov.