Commerzbank

CommerzBankNemecká Commerzbank AG získala licenciu pobočky zahraničnej banky v roku 2003. V súčasnosti má na území Slovenska 2 pobočky – v Bratislave a v Košiciach. Generálnym riaditeľom bratislavskej pobočky nachádzajúcej sa na Rajskej 15/A je Peter Dávid. Košická pobočka sa nachádza na Štúrovej 27 a jej riaditeľom je Štefan Košiar.

Commerzbank má okrem Slovenska pobočky a dcérske spoločnosti aj v Čechách (Commerzbank AG, pobočka Praha), v Maďarsku (Commerzbank Budapest Rt.) a v Poľsku (BRE Bank S.A.).

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky sa sústreďuje na poskytovanie bankových služieb stredným a veľkým firmám, nadnárodným spoločnostiam. Svojim korporátnym klientom poskytuje služby a produkty v oblasti financovania, vkladov, riadenia rizík a poradenstva.