ČSOB Stavebná sporiteľňa

ČSOBČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. vznikla v roku 2000 ako dcérska spoločnosť univerzálnej Československej obchodnej banky, a.s. (ČSOB). Na čele tejto špecializovanej banky stojí trojčlenná dozorná rada, ktorú tvorí Ing. Ľubomír Kováčik, Ing. Jana Langerová a Ing. Branislav Katreniak. Centrála banky sa nachádza na Radlinského 10 v Bratislave.

Okrem stavebného sporenia ČSOB stavebná sporiteľňa poskytuje poradenskú činnosť na pobočkách ČSOB a v poradenských centrách vo viacerých mestách v každom kraji Slovenska.

Ocenenia:

  • Stavebné sporenie (3.miesto) – Zlatá minca (2009 až 2005)

Produkty ČSOB Stavebnej sporiteľne

Sporenie a stavebný úver

Stavebný úver sa poskytuje podľa druhu stavebného sporenia, ktoré má klient uzavreté. Cieľová suma sporenia musí byť aspoň 1500 € s dobou sporenia aspoň 21 mesiacov. Klienti môžu získať štátnu prémiu 10 % ku každému typu sporenia:

  • Profit a Profit Kľúčik – je stavebné sporenie s 2 % p.a. úrokovou sadzbou vkladov. Mesačný vklad sporenia musí byť vo výške aspoň 0,6 % z cieľovej sumy. Klienti môžu k tomuto produktu požiadať o úver maximálne do výšky 50 % z cieľovej sumy na dobu 8,5 roka. Mesačná splátka úveru musí predstavovať aspoň 1,2 % z poskytnutej sumy.
  • Profit Plus – je sporenie, pri ktorom banka vyžaduje mesačný vklad v minimálnej výške 0,4 % z cieľovej sumy. Úver sa k tomuto sporeniu poskytuje maximálne do výšky 50 % z cieľovej sumy so splatnosťou do 14,5 roka. Mesačná splátka úveru musí byť vo výške aspoň 0,8 % z dlžnej sumy.
  • Kredit I,II,III,IV,V a VI – mesačný vklad sporenia sa pohybuje od 0,16 % do 1 % z cieľovej sumy podľa zvoleného produktu. Úroková sadzba vkladov predstavuje 0,1 % p.a. pre produkt Kredit I a 1 % p.a. pre ostatné produkty z radu Kredit. K sporeniu sa poskytujú úvery so splatnosťou do 4,8 do 10,7 rokov vo výške maximálne 50 % až 70 % z cieľovej sumy.

Medziúver

Medziúver sa poskytuje od sumy 1500 € so splatnosťou do 30 rokov a s možnosťou získania štátnej prémie. ČSOB Stavebná sporiteľňa poskytuje medziúver aj bez ručenia a potvrdenia o príjme.

Obnova

Obnova je produkt určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), bytové družstvá a správcov. SVB môžu získať štátnu prémiu 10 % na 4 byty. Poplatok za vedenie stavebného sporenia predstavuje 16 € ročne. Úver sa bez zabezpečenia poskytuje v maximálnej výške 10000 € na jeden byt so splatnosťou 25 rokov.