Fio banka

Fio bankaFio banka, a.s., pobočka zahraničnej banka je členom finančnej skupiny Fio, ktorá vznikla v roku 1993.

Riaditeľom Fio banka, a.s. je Mgr. Jan Sochor. Na čele Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky (ďalej už len Fio banka) stojí Ing. Marek Polka. 50 % akcií Fio banka, a.s. vlastní RNDr. Petr Marsa a zvyšných 50 % akcií vlastní Mgr. Romuald Kopún.

Slovenské sídlo Fio banky sa nachádza v Bratislave na Kollárovom námestí 15. Okrem toho má pobočku aj v Košiciach a v Žiline.

Ocenenia:

 • Banky a družstevní zálohy (1.miesto) – Zlatý měšec (2011 až 2009)
 • Obchodník s cennými papíry (1.miesto) – Zlatý měšec (2011)
 • Účty (1.miesto) – Zlatá koruna (2011)
 • Podnikatelské účty (1.miesto) – Zlatá koruna (2011)
 • Novinka roku (2.miesto) – Zlatá koruna (2011)
 • Najlepšia finančná skupina v Českej republike – Zlatý měšec (2010)

Okrem Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky je členom Fio skupiny aj:

 • Fio o.c.p., a.s.,
 • Fio holding, a.s.,
 • Fio Slovakia, a.s.,
 • BaFio, a.s.,
 • Fio leasing, a.s.,
 • FIO group, spol. s.r.o.,
 • Fio Consulting, spol. s.r.o.

Produkty Fio banky

Bankové účty

 • Bežný účet – fyzické osoby si môžu bezplatne zriadiť bežný účet nielen v domácej mene (EUR), ale aj v 2 zahraničných menách (CZK, USD). Fio banka v rámci bežného účtu ponúka vedenie účtu, transakcie na účte, internetbanking a bankové prevody v rámci Česka a Slovenska zdarma.
 • Podnikateľský účet – je určený pre fyzickým osobám podnikateľom, právnickým osobám, ale aj občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. Klienti získajú v rámci podnikateľského účtu bezplatné zriadenie a vedenie účtu, bezplatné transakcie na účte a bankové prevody v rámci krajín Európskej únie a aj bezplatný internetbanking.
 • Smartbanking – klienti Fio banky si môžu zriadiť službu Smartbanking, vďaka ktorej môžu mať prehľad o aktuálnom stave pomocou svojho mobilu. Túto službu podporujú mobilné telefóny iPhone s operačným systémom 4.0 a novšie.

Sporenie

 • Sporiaci účet Fio konto v EUR – je sporiaci účet s výnosom 1 % p.a. bez výpovednej lehoty. Fio konto je určené pre fyzické aj právnické osoby a pre občianske združenia. Sporiaci účet v sebe zahŕňa bezplatné vedenie účtu, bezplatný internetbanking, bezplatné prevody medzi účtami skupiny Fio a bezplatné elektronické prevody medzi Českom a Slovenskom.
 • Termínovaný vklad s obnovou v EUR – Fio banka ponúka možnosť zriadiť si termínovaný účet s dobou viazanosti na 1 týždeň až 60 mesiacov. Výška úrokov (od 1 % do 2,30 % p.a.) závisí od doby viazanosti a od výšky vloženého vkladu (do 4000 €, nad 4000 €, nad 40000 €).
 • Sporiace a vkladové účty v cudzích menách – Fio banka ponúka možnosť zriadiť si účty aj zahraničných menách – Sporiaci účet Fio konto v CZK, Termínovaný vklad s obnovou v CZK a Termínovaný vklad s obnovou v USD.

Investičné služby

 • On-line obchodovanie – je aplikácia, ktorá klientom banky umožňuje obchodovanie na kapitálových trhoch v USA, Česku, Nemecku, Poľsku a Maďarsku pomocou internetu (eBroker).
 • Chcem akcie – klienti Fio banka môžu obchodovať s americkými, nemeckými, poľskými, českými aj maďarskými akciami pomocou internetu (služba eBroker), ale aj telefonicky.
 • Chcem deriváty – klienti Fio banka môžu obchodovať aj s finančnými prostriedkami ako sú US Futures, Warranty alebo Investičné certifikáty.
 • Chem ETF – ETF (Exchange Traded Funds) sú v podstate fondy, s ktorými sa obchoduje na burze. Jednotlivé fondy sú rozdelené v závislosti od emitenta, od podkladových aktív, podľa smeru špekulácie, podľa obchodovania s alebo bez cudzieho kapitálu, alebo ETF vyplácajúcej resp. reinvestujúcej dividendu.