10. July 2012, 09:42

Globálna recesia: Eurozóna proti cenám ropy

Zaradené v kategórii: Ekonomika | pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Minulý týždeň priniesol sériu dát, ktoré naznačujú, že rast globálnej ekonomiky v druhom štvrťroku bude najnižší za posledné tri roky „oživovania“ svetovej ekonomiky. Šok prichádzajúci z eurozóny od roku 2011, pravdepodobne spomalil rast zvyšku sveta o 1 percentuálny bod. Celkovo to znamená spomalenie asi o polovicu. Zvyšok je dôsledkom utiahnutej fiškálnej politiky, vyšších cien ropy a negatívneho vplyvu podnikateľskej dôvery na podnikové výdavky. Uvoľnenejšia monetárna politika síce pomáha, v dohľadnej dobe však môžeme očakávať zotrvanie týchto negatívnych vplyvov.

Významnou výnimkou je pokles ceny ropy. Pokiaľ nedôjde k jej opätovnému rastu, pre vyspelé ekonomiky bude predstavovať mohutný stimulačný faktor už v druhej polovici roka. Nasledujúci graf zobrazuje správanie sa ceny ropy Brent, jej ročného pohyblivého priemeru (modro) a pomeru týchto dvoch premenných (fialovo).

Cena ropy

Cena ropy bola v posledných týždňoch pomerne volatilná, pohybovala sa medzi 90 až 100 USD za barel, čo je približne 25% pod maximom dosiahnutým od začiatku roka. Pomer spotovej ceny a pohyblivého priemeru bol v minulosti dobrým ukazovateľom toho, aký vplyv má cena ropy na ekonomickú aktivitu. Môžeme ho vnímať podobne ako úrokové sadzby, ktoré uvoľňujú alebo uťahujú podmienky na strane dopytu.

Presný vplyv ceny ropy na americkú a globálnu ekonomiku zamestnáva mnohých ekonómov. Jedná sa však o problém, ktorý má niekoľko sporných bodov. James Hamilton v roku 2003 vydal štúdiu, podľa ktorej vplyv ceny ropy na vývoj ekonomiky nie je lineárny. Vysoký nárast cien ropy má silno negatívny vplyv, avšak pokles ceny ropy nemá žiadny pozitívny vplyv. Pokiaľ by bola táto teoréma platná, súčasný pokles ceny ropy by bol z hľadiska svetovej ekonomiky úplne irelevantný. Lutz Kilian a Robert Vigfusson o tomto asymetrickom vplyve pochybujú rovnako, ako aj Stacy Carlson z Goldman Sachs, ktorá tvrdí, že pohyb ceny ropy ovplyvňuje v oboch smeroch. Druhý graf zobrazuje vývoj spomínaného pomeru spotovej ceny a pohyblivého pomeru (nazývaná aj ako ropný regulátor) a globálneho PMI vo výrobnom sektore.

Ekonomický vývoj a  vývoj ceny ropy

Je jasné, že zmeny ceny ropy a globálna aktivita majú za posledných šesť mesiacov určitú koreláciu, avšak tento vzťah nie je ani zďaleka dokonalý. Podľa Goldman Sachs, 20% zmena ceny ropy od roku 2007 spôsobila posun PMI asi o 5 bodov, a to pri niekoľko mesačnom oneskorení. Pokiaľ sú tieto predpoklady správne, súčasný pokles ceny ropy posunie globálne PMI späť na úroveň 53 až 54 bodov. Znamenalo by to, že ceny ropy môžu vyvážiť negatívny šok z eurozóny v prípade, že nedôjde k ich opätovnému rastu. Globálne HDP by tak bolo aj naďalej hlboko pod trendom, nedošlo by však k prepadu do recesie.

Komentáre

You must be logged in to post a comment.