Porovnanie internet bankingov

Internet banking pre fyzické osoby

Banka Internet banking Mesačné poplatky za IB Poplatky za platobný príkaz cez IB Poplatky za trvalý príkaz / inkaso cez IB Bezpečnosť SSL certifikátov
ČSOB ČSOB Internetbanking 24 0 € 0 € – 0,15 € 0 € A 85
Prima banka Prima banka Internet banking 0 € 0 € 0 € A 88
Fio banka Fio Internetbanking (Demo) 0 € 0 € 0 € A 85
ING bank ING internetové bankovníctvo 0 € 0 € 0 € A 88
mBank mBank internet banking (Demo) 0 € 0 € 0 € A 84
OTP banka OTP direkt internet banking (Demo) 0 € 0 € – 0,15 € 0 € A 81
Poštová banka Poštová banka internet banking (Demo) 0 € 0 € – 0,15 € 0 € A 84
Privatbanka Privatbanka internet banking 0 € 0 € 0 € A 80
Slovenská sporiteľňa SLSP internetbanking (Demo) 0 € 0,20 € 0 € A 84
Tatra banka Tatra banka internet banking (Demo) 0,30 € 0,17 € 0,17 € A 88
Unicredit bank Unicredit online banking (Demo) 0,40 € 0,10 € 0 € A 85
Sberbank Sberbank elektronické bankovníctvo (Demo) 0 € – 0,99 € 0 € – 0,17 € 0 € B 72
VÚB banka VÚB internet banking (Demo) 0 € – 0,80 € 0 € – 0,19 € 0 € A 84
Zuno Zuno online banking 0 € 0 € 0 € A 88

* Ak je v tabuľke uvedené, že poplatok za internetbanking je 0 € – 0,15 €, znamená to, že poplatok je buď 0 € alebo 0,15 € v závislosti na tom, ktorý bežný účet alebo balíček si u banky objednáte.

Internet banking pre podnikateľov a firmy

Banka Internet banking Mesačné poplatky za IB Poplatky za platobný príkaz cez IB Poplatky za trvalý príkaz / inkaso cez IB Bezpečnosť SSL certifikátov
ČSOB ČSOB Businessbanking 24 0 € – 1 € 0 € – 0,15 € 0 € A 85
Prima banka Prima banka Internet banking 0 € – 0,70 € 0 € – 0,15 € 0 € A 88
Komerční banka Bratislava KB eBanking (Demo) 8,90 € 0 € 0 € C 52
mBank mBank internet banking (Demo) 0 € 0 € – 0,33 € 0 € – 0,03 € A 84
OTP banka OTP direkt internet banking (Demo) 0 € 0 € 1 € A 81
Poštová banka Poštová banka internet banking (Demo) 0 € 0 € – 0,09 € 0 € A 84
Privatbanka Privatbanka internet banking 0 € 0 € 0 € A 84
Slovenská sporiteľňa SLSP internetbanking (Demo) 1,65 € 0 € – 0,15 € 0 € A 84
Tatra banka Tatra banka internet banking (Demo) 0 € 0 € 0 € A 88
Unicredit bank Unicredit online banking (Demo) 0 € 0,12 € 0 € A 85
Sberbank Sberbank elektronické bankovníctvo (Demo) 0 € – 0,99 € 0 € – 0,17 € 0 € B 72
VÚB banka VÚB internet banking (Demo) 0 € 0 € – 0,15 € 0 € – 0,15 € A 84

* Ak je v tabuľke uvedené, že poplatok za internet banking je 0 € – 0,15 €, znamená to, že poplatok je buď 0 € alebo 0,15 € v závislosti na tom, ktorý bežný účet alebo balíček si u banky objednáte.

Čo v tabuľkách porovnávame?

Prinášame vám podrobné porovnanie internet bankingov, poplatkov a bezpečnosti. Porovnávame nasledovné:

  • Mesačný poplatok za internet banking
  • Poplatky za platobný príkaz zadaný cez internet banking
  • Poplatky za trvalý príkaz a inkaso zadané cez internet banking
  • Bezpečnosť SSL certifikátov – Hodnotenie podľa servera SSL Labs – A najlepšie, F najhoršie, 100 najlepšie a 0 najhoršie.

Aj keď sa neustále snažíme toto porovnanie internet bankingov na Slovensku aktualizovať, neručíme za presnosť. Pre presnú ponuku kontaktujte tú ktorú banku. Alebo ak ste v údajoch našli chybu, dajte nám, prosím, vedieť. Posledná aktualizácia údajov prebehla 27.8.2013.

Ako porovnávať?

Aby ste sa pohodlne dopátrali chcenej informácie, mali by ste vedieť, že:

  • Nad ľavým horným rohom každej tabuľky nájdete šípku, ktorou si môžete presne vybrať, ktoré parametre internet bankingov si chcete porovnať. Napr. ak nepoužívate inkasá cez internet banking, môžete ho z porovnania vynechať a porovnávať len to, čo je pre vás smerodatné.
  • Pod ľavým dolným rohom každej tabuľky v nájdete rovnakú šípku, ktorá však odkrýva a skrýva zoznam všetkých internet bankingov uvedených v tej danej tabuľke. Výberom z internet bankingov si môžete porovnať len istý počet produktov – napr. len internet banking Slovenskej sporiteľne s internet bankingom mBank.
  • Obsah tabuľky môžete posúvať zľava doprava alebo zhora dole, pričom hlavička s parametrami (prvý riadok) vám kvôli prehľadnosti zostáva neustále zobrazená.
  • Internet bankingy sú v tabuľke zoradené podľa abecedy. Kliknutím na niektorý parameter (stĺpec) si však môžete tabuľku zoradiť podľa daného parametra. Môžete si tak napr. zoradiť produkty podľa abecedy alebo najnižšieho mesačného poplatku za internet banking. Stlačením klávesy (Shift + klik) na iný parameter môžete zoradiť výsledky aj na základe ďalšieho parametra – napr. ak zoradíte tabuľku podľa mesačných poplatkov a máte viac rovnakých výsledkov, môžete ich zoradiť aj podľa poplatkov za platbu cez internet banking. Tým pádom môžete nájsť bankový produkt s najnižšími celkovými poplatkami.