J&T banka

J&T bankaJ&T banka, a.s. vznikla v roku 2006 ako pobočka zahraničnej banky na Slovensku a strategicky sa zameriava na klientov, ktorí sa vyznačujú vysokou mierou individuality. J&T banka Bratislava je členom skupiny J&T, ktorá svoje služby ponúka najmä v Česku, Slovensku a Rusku. Na čele J&T Banky stojí riaditeľka Ing. Anna Macaláková a prokurista Ing. Miroslav Čomaj. Predstavenstvo zastupujú Ing. Patrik Tkáč, Ing. Igor Kováč a Štepán Ašer, MBA. Dozornú radu tvorí Ing. Jozef Tkáč, Ing. Ivan Jakabovič, Jozef Šepetka, Ing. Dušan Palcr a JUDr. Ing. Jozef Spišiak.

Centrála slovenskej pobočky sa nachádza v Bratislave na Dvořákovom nábreží 8. J&T Banka má okrem toho pobočku v Starom Smokovci a v Košiciach.

Ocenenia:

  • Zlaté kladivo 2011
  • Zlatý klinec 2010
  • Investičné bankovníctvo (1.miesto) – Zlatá minca (2009)

Ponuka produktov pre individuálnych a korporátnych klientov

Bankové produkty

1. Účty
Bežné účty
Pri zriadení vkladového účtu banka vyžaduje minimálny vklad. Vklady do výšky 100 000 eur sú v J&T Banke chránené programom ochrany vkladov Českej republiky.

Individuálni aj korporátni klienti J&T Banky si môžu zriadiť bežný účet bezplatne pri založení nového vkladového produktu alebo pri predĺžení súčasného vkladu. Klienti banky môžu v závislosti od výšky vkladov využívať rôzne benefity.
2. Vklady
Termínované vklady
Termínované vklady sú najkonzervatívnejšou formou zhodnocovania finančných prostriedkov. Majú minimálnu úroveň rizika a vopred známy úrok. Pri založení termínovaného vkladu J&T Banky sa klienti stávajú členom exkluzívneho klubu Magnus a môžu využívať množstvo zaujímavých benefitov.

Investičné vklady
Investičné vklady sú spojením termínovaných vkladov s možnosťou zhodnotenia investovaných prostriedkov. Vložené peňažné prostriedky sú rozdelené v určitom pomere medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciou do podielových fondov.

Vklady s výpovednou lehotou
Vklady s výpovednou lehotou J&T Banky sú najvýhodnejší sporiaci produkt na trhu a umožňujú výber peňazí aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Tieto vklady sú určené na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Investičné produkty

Fondy
J&T Banka sprostredkúva nákup mnohých fondov s rôznymi investičnými stratégiami. Klienti môžu svoje financie investovať do viacerých podielových fondov.

Dlhopisy
Dlhopisy sú rozumným kompromisom medzi odvážnymi a potenciálne výnosnými investíciami do akcií a bankovými vkladmi. Nákupom dlhopisu investor efektívne požičiava peniaze dlžníkovi. Investovanie do dlhopisov prináša niekoľko výhod. Dlhopisy nesú vopred známy úrokový výnos a mávajú zväčša vyšší výnos ako termínované vklady.

Zmenky
J&T Banka ponúka svojim klientom možnosť investovať do zmenkových programov. Ide o formu private equity investície. Prostredníctvom zmenky sa klient v zásade podieľa na podnikaní iných subjektov. Emitentmi týchto programov sú spoločnosti z rôznych odborov podnikania, vo všetkých prípadoch ide o firmy, ktoré sú špičkami vo svojich odboroch.

Obchodovanie s cennými papiermi
J&T Banka je aktívnym obchodníkom s cennými papiermi a „market-maker“ na bratislavskej a pražskej burze cenných papierov. Svojim klientom J&T Banka ponúka možnosť investovania do cenných papierov a má k dispozícii tím profesionálnych traderov a maklérov, pripravených poskytnúť svoje know-how.

Investičné zlato
J&T Banka svojim klientom ponúka možnosť uložiť finančné prostriedky do fyzického zlata. Investičné zlato predstavuje dlhodobú a bezpečnú investíciu. Jeho kúpna sila sa po storočia takmer nemení a slúži ako ideálny uchovávateľ hodnoty.

Ostatné služby

Family Office
Family Office je služba v rámci ktorej J&T Banka svojim klientom pomáha od správy majetku cez projekciu plánov do budúcnosti až po spĺňanie potrieb a snov. Hlavným cieľom je kontinuita rodinného majetku, jeho zaistenie proti akýmkoľvek mysliteľným aspektom, hladké a efektívne odovzdávanie majetku medzi generáciami a vytvorenie funkčného dlhodobého konceptu udržania a rozvoja rodinného bohatstva.

Concierge
J&T Banka sa stará o vybrané oblasti súkromia svojich klientov. J&T Concierge je jedinečná služba prístupná 24 hodín 365 dní v roku. J&T Concierge je poradca  v oblasti cestovania, životného štýlu, nakupovania a voľného času.

Klub Magnus
Vďaka klubu Magnus si môžu klienti užívať širokú ponuku zaujímavých benefitov a flexibilne a komfortne čerpať služby u vybraných partnerov. Členom klubu Magnus sa na platobnú kartu s aktivovaným členstvom Magnus pripisujú bony, ktoré môžu nielen šetriť a zbierať, ale nimi aj platiť.

Novinky J&T banky