Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Komerční bankaKomerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky (KB SK) začala poskytovať svoje služby na území Slovenskej republiky už v roku 1995.

Majoritným vlastníkom akcií KB je finančná skupina Société Générale S.A. (60,4 % akcií). Vedúcou slovenskej pobočky je Katarína Kurucová. Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky neposkytuje hotovostné operácie a neobsluhuje fyzické osoby, orientuje sa na veľké a stredné firmy s obratom od 40 miliónov EUR.

 • Adresa: Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
 • IČO: 47 231 564
 • Kód pobočky: 8100
 • Vedúci pobočky: Katarína Kurucová
 • Telefón: 02/5927 7329
 • Fax: 02/5296 1959
 • Internetová adresa: www.koba.sk
 • Začatie činnosti: 1. januára 2011

Produkty Komerční banky pre firmy

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky s účinnosťou od 1.10.2010 neposkytuje hotovostné platobné služby a nerealizuje zmenárenské operácie.

Účty a platobné operácie

 • Klienti KB SK si môžu zriadiť bežné účty nielen v domácej mene (EUR), ale aj v 2 zahraničných menách (CZK, USD). Okrem toho KB poskytuje aj bankové služby prostredníctvom internetu (Homebanking, Internetbanking).
 • SEPA produkty – slúžia na bezhotovostné operácie v rámci Európskej únie.
 • Korporátni klienti KB SK si môžu zriadiť termínované vklady v domácej mene (EUR) resp. v 2 zahraničných menách (CZK, USD). Požadovaný minimálny vklad je vo výške 1700 € resp. jeho protihodnota v inej cudzej mene (2000 $ alebo 40000 CZK).

Korporátne financovanie

KB SK svojim klientom ponúka viacero foriem financovania:

 • kontokorentné úvery,
 • eskontné úvery,
 • globálne úverové linky,
 • revolvingové úvery a
 • viacero účelových úverov.

Treasury a investičné bankovníctvo

Vďaka tomuto produktu môžu investovať klienti KB SK s minimálnou mierou menového a úrokového rizika.

Trade finance

T rámci tejto skupiny služieb a produktov KB svojim klientom poskytuje:

 • bankové záruky,
 • dokumentárne inkasá a akreditívy,
 • exportné odberateľské úvery,
 • odkup pohľadávok a forfaiting.

KB Leasing

KB SK ponúka možnosť dlhodobého prenájmu (viac ako 3 roky). Korporátni klienti môžu čerpať lízing v minimálnej výške 35000 €.

 • KB Fleet lease – je forma lízingu poskytovaná najmä stredným a veľkým spoločnostiam za účelom nákupu nového vozidla, alebo kompletného vozového parku.