Kódy bánk

Kódy bánk v SR v tabuľke

V nasledovnej tabuľke nájdete kódy bánk operujúcich na Slovensku, ich označenie a SWIFT kód (BIC kód).

Kód banky Označenie banky SWIFT kód Názov banky Logo banky
0720 NBSL NBSBSKBX Národná banka Slovenska (NBS) Národná banka Slovenska (NBS)
8180 SPSR SPSRSKBA Štátna pokladnica Štátna pokladnica
0200 SUBA SUBASKBX Všeobecná úverová banka (VÚB) VÚB
0900 SLSP GIBASKBX Slovenská sporiteľňa Slovenská sporiteľňa
1100 TATR TATRSKBX Tatra banka Tatra banka
1111 UNCR UNCRSKBX UniCredit Bank Unicredit bank
3000 SLZB SLZBSKBA Slovenská záručná a rozvojová banka Slovenská záručná a rozvojová banka
3100 LUBA LUBASKBX Sberbank Slovensko SberBank Slovensko
5200 OTPV OTPVSKBX OTP banka OTP banka
5600 PKBA KOMASK2X Prima banka Prima banka
5900 PSSP PRVASKBA Prvá stavebná sporiteľňa Prvá stavebná sporiteľňa
6500 PABK POBNSKBA Poštová banka Poštová banka
7300 INGBSA INGBSKBX ING Bank ING Bank
7500 CEKOSA CEKOSKBX Československá obchodná banka (ČSOB) ČSOB
7930 SPVW WUSTSKBA Wüstenrot stavebná sporiteľňa Wüstenrot stavebná sporiteľňa
8050 COBASA COBASKBX CommerzBank CommerzBank
8100 KOMBSA KOMBSKBA Komerční banka (KB) Bratislava Komerční banka (KB) Bratislava
8120 BASL BSLOSK22 Privatbanka Privatbanka
8130 CITISA CITISKBA Citibank Citibank
8160 EXSR EXSKBX Exim banka Exim banka
8170 CSOBSA KBSPSKBX ČSOB stavebná sporiteľňa ČSOB stavebná sporiteľňa
8320 JTBPSA JTBPSKBA J&T banka J&T banka
8330 FIOZSA FIOZSKBA Fio banka Fio banka
8350 ABNASA ABNASKBX The Royal Bank of Scotland The Royal Bank of Scotland
8360 BREXSA BREXSKBX mBank mBank
8370 SMWRSA OBKLSKBA Oberbank AG Oberbank AG
8410 ZUNO RIDBSKBX ZUNO ZUNO
8420 BKSB BFKKSKBB BKS Bank AG BKS Bank AG

Tabuľka obsahuje:

 • Kód banky na Slovensku – Štvormiestne číslo, ktoré sa uvádza za lomkou pri čísle účtu alebo kdekoľvek inde, kde sa platí na bankový účet.
 • Označenie banky – Oficiálne unikátne označenie banky.
 • SWIFT (BIC) kód – Postupnosť znakov, ktoré presne identifikujú danú banku aj pre zahraničie. Používa sa prevážne pri platbách do zahraničia, či pri prijímaní platieb zo zahraničia. Prvé 4 znaky hovoria o názve banky (Tatra banka – TATR), ďalšie 2 znaky identifikujú krajinu (Slovensko – SK) a posledné 2 znaky upresňujú mesto (Bratislava – BX). Niekedy nasledujú ešte tri voliteľné alfanumerické znaky.
 • Názov banky – Názov bankového domu bez uvedenia, že ide o akciovú spoločnosť (a.s.).
 • Logo banky – Logá bánk pre lepšiu prehľadnosť.

Kódy bánk v SR slovami

 • kód banky 0200 = Všeobecná úverová banka (VÚB)
 • kód banky 0720 = Národná banka Slovenska (NBS)
 • kód banky 0900 = Slovenská sporiteľňa
 • kód banky 1100 = Tatra banka
 • kód banky 1111 = UniCredit Bank
 • kód banky 3000 = Slovenská záručná a rozvojová banka
 • kód banky 3100 = SberBank Slovensko
 • kód banky 5200 = OTP banka
 • kód banky 5600 = Prima banka
 • kód banky 5900 = Prvá stavebná sporiteľňa
 • kód banky 6500 = Poštová banka
 • kód banky 7300 = ING Bank
 • kód banky 7500 = Československá obchodná banka (ČSOB)
 • kód banky 7930 = Wüstenrot stavebná sporiteľňa
 • kód banky 8050 = CommerzBank
 • kód banky 8100 = Komerční banka (KB) Bratislava
 • kód banky 8120 = Privatbanka
 • kód banky 8130 = Citibank
 • kód banky 8160 = Exim banka
 • kód banky 8170 = ČSOB stavebná sporiteľňa
 • kód banky 8180 = Štátna pokladnica
 • kód banky 8320 = J&T banka
 • kód banky 8330 = Fio banka
 • kód banky 8350 = The Royal Bank of Scotland
 • kód banky 8360 = mBank
 • kód banky 8370 = Oberbank AG
 • kód banky 8410 = ZUNO
 • kód banky 8420 = BKS Bank AG