Komodity

Zlato, striebro, platina, ropa, plyn, cukor, káva, ryža, kukurica, kakao, pšenica, bavlna. To je len nepatrná časť surovín, do ktorých možno vložiť svoje voľné finančné prostriedky. Hoci investovanie na komoditných trhoch je stále považované za nie príliš obvyklé, existuje množstvo komoditných investičných nástrojov.

Čo sú termínované a promptné obchody?

Na finančných trhoch rozlišujeme dva druhy obchodov podľa toho, ako sa líši chvíľa uzatvorenia obchodu od okamihu, keď je obchod skutočne fyzicky vysporiadaný. Kým promptné obchody sú charakteristické tým, že kupujúci aj predávajúci majú záujem príslušný obchod nie len uzavrieť, ale tiež ho skoro hneď aj fyzicky vysporiadať, u termínových obchodov je tomu inak. Existuje tu dlhšie, často i niekoľkomesačné, časové oneskorenie medzi okamihom uzatvorenia obchodu a dohodnutým termínom vyrovnania.

Práve existencia tohto časového oneskorenia so sebou prináša možnosť s takými obchodnými kontraktmi ešte následne rôznymi spôsobmi manipulovať. Často sa tak samé obchodovateľné kontrakty stávajú predmetom ďalšieho obchodovania. Termínované kontrakty sa všeobecne nazývajú deriváty, lebo sú odvodené (derivované) od rôznych podkladových aktív. Podkladových aktív existuje celý rad, môžu to byť napr. akcie, cudzie meny, obligácie, úrokové sadzby, burzové indexy alebo komodity.

Tipy ako investovať do komodít

Ak neberieme do úvahy promptné obchody (priame nákupy), ktoré sú nevhodné pre bežného investora, existujú dve možnosti, ako do komodít investovať. Prvým spôsobom sú investície do komoditných indexov prostredníctvom produktov vydávaných veľkými bankami. Druhou možnosťou je investovať do futures kontraktov s vopred dohodnutou termínovou cenou, obchodovaných na organizovaných trhoch alebo burzách.

Margin – záloha na kontrakt

Ak chcete investovať formou futures kontraktu na určitú komoditu, skladáte iba zálohu (tzv. margin), ktorá predstavuje zlomok celkovej hodnoty kontraktu. Futures sú typickým marginovým produktom. V skutočnosti toto množstvo komodity teda nekupujeme (príp. ani nepredávame), ale iba ho kontrolujeme, preto nie je nutné platiť celú cenu, ale iba spomínaný margin.

Pákový efekt obchodovania s komoditami

Veľkosť marginu sa obyčajne pohybuje v rozsahu niekoľkých percent (5-30%) z nominálnej ceny kontraktu. Všeobecne záleží na type podkladového aktíva a tiež na volatilite. Požiadavky na margin si určujú burzy a môžu jeho výšku v závislosti na rôznych trhových faktoroch meniť. Vďaka marginu môžeme kontrolovať kontrakt za zlomok jeho ceny, inkasujeme však celý rozdiel z prípadného cenového posunu. Táto výhoda je označovaná ako efekt finančnej páky (pákový efekt).

Tým, že s minimálnou investíciou môžeme kontrolovať niekoľkonásobne väčšiu hodnotu komoditného kontraktu, máme možnosť realizácie vysokých ziskov, ale aj strát. Miera zisku/straty je závislá od sily aplikovanej páky, teda akú zálohu (margin) sme museli zložiť. Je logické, že čím menej vlastného kapitálu musíme zložiť za kontrakt s určitou nominálnou hodnotou, tým väčšie bude pôsobenie páky.

Kde sa dá s komoditami obchodovať?

Ak sa chystáte investovať do komoditných a finančných trhov, potom máte mnoho možností čo do rozsahu sektorov, o jednotlivých trhoch ani nehovoriac. Z vášho účtu máte prístup na globálne trhy, napríklad:

 • USA:
  • Chicago Board of Trade
  • Chicago Mercantile Exchange
  • Chicago Board Options Exchange
  • New York Mercantile Exchange
  • New York Commodity Exchange
  • New York Board of Trade
 • Európa:
  • London International Financial Futures Exchange
  • EUREX
  • OTC trh na FOREX alebo Contracts for Diferences (CFD’s)
 • Ázia / Tichomorie:
  • Tokyo Commodity Exchange
  • Singapore International Monetary Exchange
  • Sydney Futures Exchange

Špekulácia na rast/pokles ceny komodít

Keď cena komodít rastie

Ak očakávate vzostup ceny v niektorej komodite, môžete nakúpiť futures kontrakt. Ak správne odhadnete smer a načasovanie obchodu a potom za určitú dobu kontrakt predáte za vyššiu cenu, dosiahnete zisk. Zhodnotiť tak finančné prostriedky môžete za pár minút či niekoľko mesiacov.

Napr. Zníženie úrokových sadzieb na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov, obmedzenie poistenia vkladov japonskými bankami, hrozby teroristických útokov, napätie na Blízkom východe a konflikt medzi Indiou a Pakistanom spôsobili rast ceny zlata. Ak investor tento vývoj správne odhadol a nakúpil 1 futures kontrakt vo februári 2002 za 284 USD za uncu a začiatkom mája ho predal za 310 dolárov za uncu, dosiahol tak počas necelých 3 mesiacov zhodnotenie 139%. V kontrakte je 100 uncí zlata a na každej unci investor zarobil 310 – 284 = 26 USD, celkom teda 100 × 26 = 2600 dolárov. Záloha na obchod so zlatom, tzv. margin, je 1870 USD, percentuálny zisk tak dosiahol 139%.

Keď cena komodít klesá

Predstaviť si, ako funguje špekulácia na vzostup, je jednoduché. Trochu zložitejšie je to u špekulácia na pokles. Pritom je to tiež jednoduché. V prvej fáze jednoducho futures predáte. Musíte si totiž uvedomiť, že futures je záväzok do budúcnosti, a preto pri predaji nemusíte komoditu vlastniť. V druhej fáze sa pozícia uzavrie nákupom. Ak vyššie predáte, než neskôr nakúpite, dosiahnete zisk – rovnako ako pri špekulácii na vzostup, iba predaju predchádza nákup.

Napr. Kurz amerického technologického akciového indexu NASDAQ 100. Predĺženia technologických spoločností a z toho prameniace vysoké riziko a nízka ziskovosť spoločností, nedôvera v účtovníctve kvôli škandálu spoločnosti Enron a pomalé oživenie dopytu firiem po nových technológiách sú hlavnými dôvodmi, ktoré spôsobili pokles tohto indexu. Investor, ktorý správne odhadol situáciu a predal v marci 1 futures kontrakt Mini-NASDAQ za 1510 bodov, dosiahol pri uzavretí obchodu nákupom v máji za 1250 bodov zhodnotenie 102 %. Hodnota bodu indexu je 20 USD a 1510 – 1250 = 260 × 20 = 5200 USD zisk. Pri zálohe (margin) 5082 je percentuálne zhodnotenie 102 %.

Vybrané komodity detailne

Alebo tzv. agro komodity:

Definícia komodity a význam slova komodita

Čo to je? Podľa slovníka, hmotný predmet obchodu (suroviny alebo materiály), obchodované najmä na burzách alebo všeobecne na svetových trhoch. V slovenskom Zákone o komoditnej burze (zák. č. 92/2008 Z.z.) je komodita definovaná takto: Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa obchoduje, alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb.