Kontokorentný úver

Hoci mnohí z nás kontokorentný úver často využívajú, nie všetci to robíme efektívne. Kontokorent je vhodné využívať v krátkodobom časovom horizonte, inak sa značne predraží. Pozrieme sa na to, ako tento úverový nástroj funguje, ako ho správne používať, a kedy naopak siahnuť po inom type pôžičky. Naša stránka o povolenom prečerpaní v banke vám pomôže sa v danej problematike lepšie orientovať.

Čo to je kontokorentný úver, resp. povolené prečerpanie účtu?

Definícia a charakteristika: Kontokorentný úver (ľudovo: povolené prečerpanie účtu, skrátene: kontokorent) je možnosť ísť do mínusu poskytovaná bankovými domami ako doplnok k bežnému účtu. Jedná sa o úvery, ktoré možno čerpať a splácať kedykoľvek.

Hlavná výhoda kontokorentu spočíva v posilnení vašej platobnej schopnosti. Vaše pravidelné a povinné platby (napr. SIPO, inkaso, poistné) v poriadku odídu, keby sa z akýchkoľvek dôvodov na vašom účte nenachádzali dostatočné finančné prostriedky.

Úroky sa aktuálne pohybujú od 10 do 22 % p.a. s tým, že ročne uvádzaná úroková sadzba je často zdražovaná mesačným strhávaním úrokov. Prideľovaná úroková sadzba sa líši u podnikateľov – tí môžu dosiahnuť ešte nižšie úroky a zároveň na vyšší úverový rámec. Ten sa u nepodnikajúcich fyzických osôb obvykle nachádza v rozmedzí 200 eur a dvojnásobku čistého mesačného príjmu.

Ako kontokorent/povolené prečepranie funguje?

Kontokorentný úver sa môže opakovať. Akonáhle “pôžičku” splatíte (čiže navýšite stav účtu na čiastku, ktorú ste si požičali plus úrok), môžete z princípu revolvingu opäť čerpať do mínusu. Pozor ale na jednu vec! Banky určujú limitnú čiastku, do ktorej môžete zo svojho účtu čerpať. Pokiaľ hranicu prekročíte, počítajte s vysokým penále okolo 25 % p.a. Keď vám však na účet príde akákoľvek platba, spravidla výplata, úver bude úplne alebo čiastočne splatený. Potom môžete kontokorent opäť kedykoľvek využiť, a to vždy až do bankou stanoveného limitu. Jeho splácanie prebieha prichádzajúcimi platbami.

Kontokorentný úver je poskytovaný v dvoch podobách:

  • Zaistený debet – ručí sa väčšinou termínovaným vkladom v rovnakej čiastke (alebo vyššej) ako je úverový rámec.
  • Nezaistený debet – tu nemusí byť žiadne istenie. Niektoré banky ale nezaistený kontokorent vôbec neposkytujú.

Ktoré banky ponúkajú kontokorent?

Na Slovensku v podstate každá väčšia banka ponúka aj kontokorentný účet, vrátane ČSOB, VÚB, SlSp, mBank, Tatra banka, ale aj Poštová banka a iné. Porovnať si účty podľa kontokorentu môžete tu: Porovnanie bežných účtov.

Ako si kontokorent zriadiť?

O kontokorent si musíte jednak požiadať a potom tiež obvykle splniť niekoľko podmienok, aby vám banka úverovú linku pridelila. Zmluva o poskytnutí úveru sa väčšinou uzatvára na jeden rok a automaticky sa obnovuje. Úver čerpáte priamo z bežného účtu, čiže tak, že vyberáte peniaze z bankomatu alebo platíte u obchodníkov.

Podmienky, ktoré musíte obvykle splniť:

  • Vedenie bežného účtu v banke, ktorú žiadate o kontokorentný účet.
  • Účet je vedený po určitú dobu, aspoň tri mesiace.
  • Na tento účet chodí pravidelný dostatočne vysoký príjem.
  • Niekedy je vyžadovaný aj určitý priemerný zostatok na účte.

Výšku kontokorentu stanovujú banky. Obvykle je to jedno-, dvoj-alebo trojnásobok čistého mesačného príjmu. Úrok kontokorentných úverov sa počíta z čerpanej sumy, a to až do doby, kým je táto čiastka zaplatená.

Kto dostane kontokorent?

V ére balíčkových bežných účtov je dosť obvyklé získať kontokorent v cene bežného účtu a niekedy aj bez opýtania sa na vašu úverovú históriu. Niektoré banky umožňujú kontokorent zriadiť v základnej výške prostredníctvom internetu priamo z domova.

Väčšina bánk však úverovú históriu zohľadňuje a prípadný negatívny záznam v úverovom registri povolené prečerpanie pravdepodobne znemožní. Výhodu majú tí, ktorí majú bežný účet v banke dlhšie, naopak znevýhodnení sú u niektorých bánk nováčikovia, pretože banka nepozná ich platobnú morálku.

V prípade, že kontokorent nezískate “len tak”, vás môže čakať dokladovanie príjmov, výpisov z iného účtu (ak také máte) a niekedy aj pracovných zmlúv. V najprísnejších prípadoch sa nevyhnete ani ručiteľskému vyhláseniu. Banky sú na zriadenie kontokorentu ústretovejšie po troch mesiacoch vedenia účtu, kedy už možno zistiť históriu pohybov na účte, a tak čiastočne predpokladať vaše finančné správanie. Po pol roku vedenia účtu s dobrými príjmami na účet, kontokorent už dostanete bez komplikácií.

Banky ponúkajú zvýhodnené účty s povoleným prečerpaním (aj do výšky 1000 eur) pre študentov vysokých škôl. Snažia sa takto vypestovať pozitívny vzťah študenta k značke banky, keďže vysokoškolský študenti sú všeobecne považovaní za perspektívnych klientov.

Ako používať kontokorent?

Aj napriek faktu, že u niektorých bánk môžete “na kontokorent” získať trebárs aj čiastky nad 5 tis. eur, existuje hneď niekoľko dôvodov, prečo by sme vám to v horizonte dlhšom ako 3-5 mesiacov nedoporučovali.

Povolené prečerpanie na bežnom účte by malo byť používané za účelom preklenutia krátkodobého nedostatku peňažných prostriedkov – a to v rámci desiatok dní, nie mesiacov! Preto ak potrebujete požičať na rok a dlhšie, poobzerajte sa po inom produkte, napríklad spotrebnom úvere.

Spotrebný úver je možné získať u nebankových spoločností už od 6 mesačnej doby splatnosti. Pri nákupe jednotlivých produktov je zase vhodné preskúmať ponuku splátkových spoločností a zistiť, či napríklad nie je na trhu aktuálne možnosť splácať bez navýšenia. Dostanete sa na priaznivejšie úrokové sadzby a nebudete si musieť robiť starosti s povinným dorovnávaním.

Skúste kombinovať kontokorent s kreditnou kartou. Ak často využívate kontokorentný úver, je vhodné uvažovať aj o nejakej kreditnej karte vzhľadom k funkcii bezúročného obdobia.

Účtovanie kontokorentného úveru

Kontokorentný úver sa účtuje ako iný bežný účet 221, teda dodávateľ 321/221. V súvahe sa ale vykazuje jeho zostatok v riadku 118, medzi bežnými bankovými úvermi, nie v riadku 057 medzi bankovými účtami. O mesačnom výpise sa neúčtuje, slúži len na dokladovanie stavu úveru. Kvôli súvislému prehľadu sa môže účtovať na podsúvahových účtoch.