Kreditné karty

Kreditná karta (kreditka) je stále obľúbenejším úverovým nástrojom. Na rozdiel od platobnej karty debetnej, s ktorou si ju ľudia často pletú, predstavuje kreditná karta úver. Z kreditky je teda možné čerpať “do mínusu”. Výhodou kreditnej karty je, že pri správnom používaní nezaplatíte za jej vedenie ani euro. Neveríte? Prečítajte si naše informácie o kreditných kartách online a dozviete sa viac.

Čo je kreditná (úverová) karta?

Kreditná karta je na prvý pohľad rovnaká ako klasická debetná karta (každá kreditka má rovnako svoje číslo). Navyše je k nej však pridelený úverový limit, ktorý umožňuje platiť, či vyberať hotovosť aj v prípade, ak nedisponujete dostatočnými prostriedkami na účte.

Pri použití kreditnej karty čerpáte úver, na rozdiel od debetnej karty, ktorú možno čerpať prostriedky len do výšky zostatku na účte, či do výšky kontokorentu. Čerpaný úver je revolvingový (opakujúci sa), s každou uskutočnenou splátkou úveru sa úverový limit automaticky obnovuje. Výhodou kreditnej karty je možnosť odloženia splácania (v prípade debetnej sú peniaze odpočítané z účtu okamžite), ale naproti tomu sú úroky z takéhoto úveru veľmi vysoké.

Kreditné karty (kreditky) môžete používať buď na území SR alebo aj v zahraničí. Pri žiadosti o medzinárodnú kartu je dobré zvoliť tú, ktorou môžete platiť v obchodoch a tiež vyberať z bankomatu. Poplatky za medzinárodné karty bývajú vyššie ako u kariet domácich.

Platnosť karty

Kreditná karta, rovnako ako debetná karta je väčšinou vydávaná na dobu určitú. Táto doba sa pohybuje spravidla od jedného do troch rokov. U kariet, ktoré vydávajú priamo splátkové spoločnosti, môže byť platnosť karty neobmedzená. Ak platnosť karty vyprší, môže si klient nechať vystaviť novú. Niektoré spoločnosti ani na žiadosť o vystavenie karty nečakajú a vystavia klientovi novú kartu automaticky. Záleží na osobe klienta, prípadne na type karty.

Výber z bankomatu

Kreditné karty sú určené predovšetkým k nákupu tovaru a služieb u obchodníkov. Mnohé z nich však umožňujú aj výber hotovosti z bankomatu. Karty vydávané splátkovými spoločnosťami, môžu mať túto možnosť obmedzenú, napr. len na výber hotovosti na priehradkách zmluvných bánk. Väčšinou, ak je kreditnou kartou čerpaná hotovosť, nemožno na tento výber uplatniť výhody bezúročného obdobia – tzn. úrok je počítaný odo dňa čerpania až do splatenia.

Druhy kreditiek

Ak sa pozrieme na členenie podľa asociácie, ktorá kreditnú kartu vydáva, potom medzi najznámejšie spoločnosti patria:

 • Eurocard / Mastercard,
 • Maestro,
 • VISA,
 • American Express (AMEX),
 • Japan Credit Bureau,
 • Diners Club.

Každá asociácia má potom ešte niekoľko rôznych kreditných kariet. Napr. z kreditných kariet VISA treba spomenúť napr. prestížne VISA Gold alebo VISA Platinum. Unicredit bank ponúka aj VISA Electron Študentská, čo je kreditná karta pre mladých študentov so špeciálnymi výhodami. Špeciálnou kategóriou sú kreditné karty pre deti. A podobných delení by sme mohli nájsť ešte mnoho.

Ako získať kreditnú kartu?

Kreditné karty môžu byť vydané buď len s použitím na území SR (domáce) alebo tiež s použitím aj v zahraničí (medzinárodné). Pri žiadosti o medzinárodnú kartu je dobré zvoliť kartu, ktorú možno použiť na obchodných miestach aj pri výberoch z bankomatu. Poplatky za medzinárodné karty bývajú tiež väčšinou vyššie ako u kariet domácich.

Obvyklé podmienky získania:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Občianstvo SR
 • Určitý čistý mesačný príjem (banky určujú individuálne).

Banky zvyčajne vyžadujú tieto doklady:

 • občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (cestovný pas alebo rodný list),
 • doklady na overenie bydliska (napr. doklad o zaplatení nájmu alebo SIPO, účet za telefón, výpis z účtu),
 • doklady na overenie príjmu (potvrdenie o výške pracovného príjmu) alebo živnostenský list a daňové priznanie za posledný rok (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ) alebo výmer starobného dôchodku.

Ak klient žiada o kreditnú kartu, musí mať v niektorých prípadoch v banke, ktorá túto kartu vydáva, vedený účet. V týchto prípadoch potom môžu byť splátky úverov priamo inkasované z tohto účtu. Iné kreditné karty naopak nie sú viazané na vedenie účtu. Snáď každá banka požaduje aj určitú minimálnu výšku čistého mesačného príjmu, ktorá sa ale u jednotlivých bankových domov líši.

Splácanie úveru

Splácanie úveru a úroková sadzba

Splácanie úveru je v podstate u všetkých kreditných kariet podobné. Pri akomkoľvek použití kreditnej karty je vždy čerpaný úver a teda kedykoľvek je karta použitá, je následne tento úver splácaný mesačnými splátkami spoločne s úrokom.

Po uplynutí bezúročného obdobia sa začína nesplatená časť úveru úročiť a musíte počítať s trochu vyššími sadzbami. Tie sú dokonca vyššie ako u kontokorentu či spotrebného úveru. Úver prostredníctvom kreditnej karty je v súčasnej dobe, až na výnimky, úročený sadzbou medzi 20-26% p.a. Lákavé reklamné kampane bánk, že nebudete platiť žiadne úroky sú teda pravdivé len sčasti. Splatenie totiž musíte stihnúť počas bezúročného obdobia.

Na základe mesačného vyúčtovania je klient povinný uhradiť minimálnu čiastku, tá je uvedená v zmluve. Väčšinou je minimálna splátka stanovená na 5 alebo 10% z celkovej dlžnej sumy, teda z úveru vrátane úrokov a poplatkov. Čím nižšia táto mesačná splátka je, tým dlhšie budete úver splácať a tým viac sa vám pôžička predraží. Väčšina bánk umožňuje aj vyššiu splátku, ako je stanovené minimum, či dokonca jednorazové splatenie dlžnej čiastky.

Splácanie úveru prebieha najčastejšie troma spôsobmi:

 • príkazom na úhradu (z akéhokoľvek účtu klienta),
 • inkasom (z účtu klienta je automaticky strhávaná minimálna platba),
 • platba zloženkou.

Úrok z úveru

Výška úroku z úveru čerpaného pomocou kreditnej karty býva väčšinou udávaný v percentách za mesiac (tzn. od 0,87% p.m. do 2,46% p.m.), čo na prvý pohľad nevyzerá najhoršie, pokiaľ však prevedieme mesačný úrok na ročný, môžu úroky dosahovať aj viac ako 20% ročne (čiže viac ako 20% p.a.).

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je najväčšou výhodou kreditných kariet. Vďaka nemu nemusíte zaplatiť ani euro naviac! Jedná sa o časovo obmedzené bezúročné obdobie. Kartou je čerpaný úver a v podmienkach býva napr. stanovené, že ak je do určitého dátumu (napr. podľa výpisu) zaplatená celá výška vyčerpaného úveru, bol tento úver čerpaný s nulovým úrokom. U väčšiny kreditných kariet je toto bezúročné obdobie 45 dní. Ale v prípade, že úver v danom termíne splatiť nestihnete, bude vám nesplatená časť úveru normálne úročená.

Niektoré karty možnosť bezúročného obdobia neponúkajú. Vopred sa radšej dôkladne informujte, či práve k vašej kreditke je bezúročné obdobie poskytované a v akej je dĺžke.

Navyše, bezúročné obdobie sa zvyčajne vzťahuje iba na platby kartou u obchodníkov, teda na bezhotovostné operácie. Ak budete kreditnou kartou vyberať z bankomatu (hotovostné transakcie), žiadne bezúročné obdobie neexistuje a z vybranej čiastky platíte úroky! Je teda lepšie kreditnou kartou z bankomatu nevyberať a radšej použiť klasickú debetnú platobnú kartu.

Výhody a nevýhody kreditky

Výhody kreditných kariet:

 • Neustály prístup k finančnej rezerve – na plánované i neplánované finančné výdavky,
 • Jednoduché a rýchle použitie – kartou sa dá platiť v obchodoch alebo vyberať hotovosť,
 • Bezúročné obdobie – pokiaľ celú požičanú sumu splatíte v stanovenom časovom intervale (väčšinou 45 dní) neplatíte žiadne úroky,
 • Doplnkové služby – ku karte máte zdarma rôzne druhy poistenia (cestovné, úrazové, poistenie proti strate karty apod.), bonusové zľavové programy,
 • Úspory pri cestách do zahraničia – ak v zahraničí platíte kartou, nemusíte chodiť do zmenárne a ušetríte čas a poplatky.
 • Zneužitie kreditky je menej pravdepodobné, ako ukradnutie hotovosti.

Nevýhody kreditných kariet:

 • Vysoké úroky z úveru – ak požičanú čiastku nesplatíte v bezúročnom období, kreditná karta má jedny z najvyšších úrokov zo všetkých úverových produktov finančného trhu,
 • Nevýhodné výbery hotovosti – bezúročné obdobie sa väčšinou nevzťahuje na výbery hotovosti z bankomatu,
 • Dostupnosť – banky majú často vysoké bonitné požiadavky na vydanie kreditnej karty (predovšetkým embosované).