Národná banka Slovenska (NBS)

Charakteristika

Logo - Národná banka Slovenska (NBS) - EurosystémNárodná banka Slovenska (NBS), niekedy nesprávne nazývaná ako Slovenská národná banka, je nezávislá inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je udržanie cenovej stability. Keďže má nad komerčnými bankami nadriadené postavenie, často sa nazýva aj „bankou bánk“ resp. „bankou štátu“. Centrálna banka SR je vrcholným subjektom menovej politiky a nástrojom regulácie bankovej sústavy na Slovensku.

Vykonáva viacero funkcií:

 1. Zúčastňuje sa na riadení menovej politiky,
 2. Emituje hotovostné peniaze,
 3. Vykonáva devízové operácie,
 4. Prispieva k finančnej stabilite v rámci eurozóny,
 5. Vystupuje ako reprezentant štátu v menovej oblasti,
 6. Umožňuje platobný styk,
 7. Spolupracuje a podporuje ostatné centrálne banky európskej únie.

NBS ako centrálna banka Slovenska má jedinečnú úlohu v rámci všetkých bánk pôsobiacich na území republiky – NBS ako jediná emituje bankovky a bankové rezervy a zároveň určuje pravidlá a podmienky obchodovania komerčných bánk. Úlohou NBS je teda hlavne sledovanie a kontrola komplexného finančného trhu v oblasti bankovníctva, dôchodkového sporenia, poisťovníctva a kapitálového trhu.

Riadenie, manažment, osoby

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je päťčlenná Banková rada Národnej banky Slovenska. Bankovú radu NBS tvorí guvernér Jozef Makúch, viceguvernér Ján Tóth a ďalší traja členovia – Štefan Králik, Karol Mrva a Gabriela Sedláková. Guvernéra a viceguvernéra menuje, resp. odvoláva prezident Slovenskej republiky, ostatných členov rady menuje vláda Slovenskej republiky.

Kontakty na inštitúcie NBS

Hlavné sídlo NBS sa nachádza v Bratislave, s výškou 111 m je to najvyššia budova v Bratislave (Stavba roka 2002). Samotná budova je dielom jedinečných architektov, Pavla Paňáka a Martina Kusého.

Okrem hlavnej budovy v Bratislave má Národná banka Slovenska pobočky v nasledovných mestách: Nové Zámky, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Poprad.

NBS centrála v Bratislave

 • Adresa centrály: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00), podateľňa (pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00, piatok: 8:00 – 14:45)
 • Telefón: 02/5787 1111
 • Email: info@nbs.sk
 • Webové stránky: NBS.sk

NBS expozitúra Nové Zámky

 • Adresa pobočky: Národná banka Slovenska, T.G. Masaryka 3, 940 62 Nové Zámky
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00)
 • Telefón: 035/6922 700

NBS expozitúra Banská Bystrica

 • Adresa pobočky: Národná banka Slovenska, Národná 10, 975 77 Banská Bystrica
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00)
 • Telefón: 048/4720 410

NBS expozitúra Žilina

 • Adresa pobočky: Národná banka Slovenska, Antona Bernoláka 74, 010 01 Žilina
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00)
 • Telefón: 041/7075 500

NBS expozitúra Košice

 • Adresa pobočky: Národná banka Slovenska, Slovenskej jednoty 14, 041 41 Košice
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00)
 • Telefón: 055/7208 510

NBS expozitúra Poprad

 • Adresa pobočky: Národná banka Slovenska, Dostojevského 4444/26, 058 02 Poprad
 • Otváracie hodiny: pokladničné hodiny (pondelok – piatok: 7:30 – 12:00)
 • Telefón: 052/7887 041

Menová politika

NBS sa po vstupe do eurozóny 1.1.2009 stala súčasťou Eurosystému. Spolu s ostatnými centrálnymi bankami Európskej únie (EÚ) a s Európskou centrálnou bankou (ECB) zabezpečuje cenovú stabilitu v rámci celej EÚ.

Menovú politiku v rámci EÚ totiž určuje rada guvernérov Európskej centrálnej banky, ktorej členom je aj guvernér NBS. Rada ECB určuje výšku úrokových sadzieb na každomesačnom zasadnutí. Na rozdiel od Rady ECB môže Rada guvernérov určiť výšku úrokovej sadzby kedykoľvek. Rada guvernérov zasadá dvakrát za mesiac a rozhoduje o úrokových sadzbách hlavných refinančných operácií a automatických operácií.

Kurzový lístok NBS

Kurzy eura a prepočet mien nájdete tu:

 • Kurzový lístok NBS – kurzy eura voči iným menám (doláru, českým korunám, maďarskému forintu a ďalším), denný kurzový lístok, nie archív kurzových lístkov NBS.
 • Kalkulačka NBS – užitočná kalkulačka na prepočet kurzov mien.

Výmena slovenských korún

Od 1. júla 2009 sa mince bývalej slovenskej meny – Slovenskej koruny (SKK) dajú zameniť len v Národnej banke Slovenska. Od 1. januára 2010 platí to isté pre korunové bankovky. Výmenný kurz slovenskej koruny je 1 EUR = 30,126 SKK.

Euro

Každá krajina má euromince s vlastnou zadnou stranou. Tie slovenské vyzerajú takto:

Slovenské euromince
Minca Hodnota Čo minca zobrazuje
Slovenské 1, 2, 5 eurocenty 1, 2, 5 eurocenty Kriváň, symbolický vrch vo Vysokých Tatrách, nadizajnovaný Drahomírom Zobekom.
Slovenské 10, 20, 50 eurocenty 10, 20, 50 eurocenty Bratislavský hrad nadizajnovaný Jánom Černajom a Pavolom Károlyom.
Slovenské 1 euro 1 euro Štátny symbol Slovenskej republiky, dvojkríž na trojvrší, nadizajnovaný Ivanom Řehákom.
Slovenské 2 eurá 2 eurá Rovnako ako pri jednom eure – slovenský štátny znak/erb, ale zlatá a strieborná farba sú vymenené.

Inštitút bankového vzdelávania NBS

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) poskytuje zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov finančného sektora. Ako samostatný právny subjekt bol zriadený Národnou bankou Slovenska na pokrytie dopytu po vzdelávacích aktivitách finančného trhu a NBS. Kurzy sú vždy ukončené testami a odbornými skúškami.

Novinky NBS