Oberbank

Oberbank AGOberbank AG, pobočka zahraničnej banky vstúpila slovenskú bankovú scénu v roku 2009. Materská Oberbank AG je členom finančnej skupiny „3Banken Gruppe“.

Slovenská pobočka sa nachádza v Bratislave na Prievozskej 4/A. Jej vedúcim je Mag. Yvonne Janko.

Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky na Slovensku poskytuje bankové služby nielen fyzickým, ale aj právnickým osobám:

  • Osobné financie – nepodnikateľské fyzické osoby si u Oberbank môžu zriadiť nielen bežné a sporiace účty, termínované vklady, ale môžu využiť aj niektoré formy financovania (kontokorentný úver, spotrebný bezúčelový úver, úver na prefinancovanie bývania).
  • Firemné financie – sú produkty a služby určené pre fyzické osoby podnikateľov a pre právnické osoby. Korporátni klienti si u Oberbank môžu zriadiť bežné a SEPA účty, zaistiť kurzy a termínované obchody, využiť niektoré formy financovania (financovanie investícií, financovanie prevádzkových potrieb) resp. môžu investovať svoje voľné finančné prostriedky.

Dcérska spoločnosť Oberbank Leasing s.r.o. je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá poskytuje viacero foriem financovania, predovšetkým stredne veľkým a veľkým spoločnostiam od roku 2006.