OTP banka

OTP bankaOTP banka Slovensko, a.s. je členom medzinárodnej skupiny OTP Group. Majoritným akcionárom OTP banky Slovensko je najväčšia maďarská banka OTP Bank Nyrt. (vlastní až 98,82 % akcií).

OTP Banka Slovenska má na území Slovenska celkovo 63 filiálok a 117 bankomatov. Hlavné sídlo banky sa nachádza na Štúrovej ulici 5 v Bratislave.

Predstavenstvo OTP banky Slovensko sa skladá z štvorčlenného predstavenstva, na čele ktorého je predsedkyňa a generálna riaditeľka Ing. Zita Zemková. Predstavenstvo ďalej tvorí Ing. Rastislav Matejsko, Mgr. Peter Leško a Dr. Sándor Patyi.

Produkty OTP banky pre fyzické osoby

Bežné účty

OTP ponúka svojim klientom niekoľko druhov bežných účtov:

 • OTP Konto v EUR – je bežný účet určený pre individuálnych klientov. Zriadenie takéhoto bežného účtu je bezplatné je však spojené s podmienkou minimálneho vkladu v hodnote 7 €. OTP Konto je balík najčastejšie využívaných produktov.
  • otp Konto BASE
  • otp Konto PLUS
  • otp Konto MAX

  Jednotlivé balíky sa líšia najmä v poskytovaní právnej asistencie a výške poistenia právnej ochrany.

 • otp Konto READY – je bežný účet určený pre osoby vo veku 0-26 rokov. Majiteľ takéhoto účtu je oslobodený od platenia poplatkov za vedenie a za zriadenie účtu.
  • otp READY<15 – je bežný účet určený pre klientov do 15 rokov. Tento typ účtu ponúka svojim majiteľom. Za dobré vysvedčenie bude majiteľ účtu odmenené na konci školského roka sumou 3,32 €.
  • otp READY<18 – tento bežný účet je určený pre klientov vo veku 15-18 rokov. Odmena za dobré vysvedčenie predstavuje sumu 6,64 €.
  • otp READY<26 – si môžu zriadiť osoby vo veku 18-26 rokov. Študenti dostanú na konci školského roka odmenu za dobré vysvedčenie 6,64 €.
 • otp SENIOR Konto – je zvýhodnený bežný účet určený pre klientov, ktorí poberajú niektorú formu dôchodkového zabezpečenia. Zriadenie a vedenie takéhoto účtu je bezplatné. Okrem toho majitelia tohto účtu môžu využiť zvýhodnený úrok.
  OTP Banka Slovensko ponúka svojim verným zákazníkom možnosť zníženia mesačných poplatkov v závislosti od ich obratu resp. od výšky denných vkladov.

Úvery

 • Úvery na bývanie (otp HYPO úver, otp KONSOLIDAČNÝ úver, otp EASY úver, otp AMERICKÁ hypotéka, hypotekárny úver) – úroková miera jednotlivých produktov je premenlivá.
 • Spotrebné úvery (otp RÝCHLY spotrebný úver, Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom, otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver, otp AUTO úver, otp ŠTUDENTSKÝ úver).
 • Kreditné karty MasterCard – výška splátky je minimálne 5 % z dlžnej sumy resp. 10 €.
 • Povolené prečerpanie – sa určí podľa výšky mzdy majiteľa účtu maximálne však do výšky 3500 €.

Sporenie a investovanie

OTP banka ponúka svojim klientom 3 balíky určené pre sporenie a investovanie s rôznou dĺžkou viazanosti.

 • Balíky termínovaných vkladov: Termínovaný vklad v EUR, Termínovaný vklad v cudzej mene, Subkontá na báze termínovaných vkladov.
 • otp VIP deposit – je formou dealingového vkladu s dobou viazanosti od 7 do 365 dní. Povinný vklad a minimálny zostatok predstavuje 30000 €.
 • Sporiace balíky: otp TOP konto, otp PROGRES DEPOSIT5+, otp TWIN konto, otp EURO NET konto.

Produkty OTP banky pre firmy

Bežné účty

 • otp BIZNIS konto v EUR – je typ bežného účtu určený pre fyzické osoby, podnikateľov a pre firmy. K tomuto účtu banka ponúka aj doplnkové balíky PLUS, EXTRA a MAX.
 • otp Konto rezervný/sociálny fond
 • otp PREMIUM konto – je určený pre podnikateľov a právnické osoby na vykonávanie bezhotovostných operácií. Výnosy z tohto účtu sú prevedené do štátneho rozpočtu.
 • otp FOND konto – je bežný účet navrhnutý pre nepodnikateľské subjekty (neziskové organizácie, rôzne združenia, nadácie a podobné organizácie). Požadovaný minimálny zostatok je vo výške 16 €.
 • Bežný účet v cudzej mene – je účet určený pre podnikateľov a firmy, ktoré si potrebujú zriadiť účet v niektorej cudzej mene (CZK, HUF, GBP, CHF alebo USD).
 • Subkontá na báze bežných účtov – sú v podstate bežné účty pomocou internetového bankovníctva.

Úvery

Úvery určené pre podnikateľské subjekty sú rozdelené do nasledovných skupín:

 • Úvery na financovanie prevádzkových potrieb (kontokorentný, revolvingový resp. splátkový úver)
 • Úvery na financovanie investičných potrieb (splátkový úver)
 • Úvery s rýchlou zárukou SZRB (kontokorentný resp. splátkový úver)
 • Úvery na podporu exportu

Farmársky program OTP Banky

Farmársky program OTP Banky v sebe zahŕňa produkty určené pre poľnohospodárov:

 • EU AGROúver – je typ preklenovacieho úveru
 • Úvery na odkúpenie pôdy
 • Úvery na nákup poľnohospodárskych strojov
 • Úvery na prefinancovanie úrody
 • otp BIZNIS balíky a úverové produkty

Novinky OTP banky