Platobné karty

Platobné karty sú na Slovensku stále viac využívané, pritom len málokto o nich vie niečo viac, než len pár základných info. Na tejto stránke o platobných kartách sa o tomto malom kúsku plastu dozviete veľa zaujímavých a užitočných informácií – aké technológie sú používané, aké sú druhy platobných kariet, či rady, čo robiť v prípade straty platobnej karty.

Čo je to platobná karta?

Platobná karta je termín, ktorý označuje malú, zvyčajne plastovú kartu s údajmi označujúcich jej majiteľa. V najširšom poňatí sa môže jednať o meno, priezvisko, fotografiu, podpis, magnetický prúžok, ale aj čip alebo napríklad odtlačok palca. Pomocou karty je vykonávaná identifikácia držiteľa karty a jeho autorizácia na vstup k úhrade služieb či tovaru apod.

Druhy kariet

Platobné karty je možné deliť z rôznych hľadísk podľa:

 • spôsobu zúčtovania,
 • spôsobu vykonania,
 • vydávajúcej asociácie,
 • použitia,
 • technológie.

Základným kritériom pri členení platobných kariet je spôsob účtovania, podľa ktorého môžeme platobné karty rozdeliť na:

 • Debetná karta – jedná sa o kartu, ktorou možno platiť u obchodníka alebo vyberať z bankomatu, pokiaľ je na účte, ku ktorému bola karta vydaná, dostatok peňazí. K zúčtovaniu dochádza väčšinou chvíľu po vykonanej transakcii, maximálne niekoľko dní alebo týždeň po tom. Banka odpočíta danú sumu priamo z účtu klienta.
 • Kreditná karta – kartou môžete nakupovať tovar alebo služby na úver. K zúčtovaniu dochádza až po určitej bankou stanovenej dobe. Úver sa čerpá prostredníctvom revolvingového (opakujúceho sa) úverového limitu, ktorý sa obnovuje automaticky po splatení dlžnej čiastky. Banky stanovujú minimálnu výšku splátky úveru (obvykle 5 – 10 % z dlžnej sumy) a úverový limit (podľa bonity klienta).
 • Charge karta – funguje obdobne ako kreditné karty. Charge kartou však nenakupujete na úver. Pri zúčtovaní, ktoré je tiež stanovené k určitému dátumu (obvykle 14 až 30 dní), musíte splatiť jednorázovo celú dlžnú sumu. Z čerpanej čiastky nie je účtovaný žiadny úrok.
 • Nákupná úverová karta – jedná sa o kreditné karty, ktoré však vydávajú nebankové inštitúcie.

Ďalej je možné platobné karty členiť podľa použitia na:

 • Domáce (tuzemské) karty – pre výber v bankomatoch a platbu v obchodoch na území Slovenska. Banky však od ich vydávania v posledných rokoch už upúšťajú.
 • Medzinárodné karty – rozšírená platnosť karty nielen pre tuzemsko, ale aj pre zahraničie (USA, Európa, atď.).

Podľa spôsobu prevedenia môžeme karty rozdeliť na:

 • Embosovaná karta – jedná sa o platobné karty s tzv. reliéfnym (plastickým) písmom. Karty umožňujú nakupovať aj v predajniach, ktoré nie sú vybavené elektronickým terminálom. Obchodník používa tzv. žehličku (imprinter – mechanický snímač), ktorý sníme odtlačok všetkých údajov vyrazených na karte a zákazník údaje potvrdí svojím podpisom. Na základe toho potom obchodník zúčtuje platbu. Embosované karty je možné používať na viac miestach než karty elektronické.
 • Elektronická karta – najčastejšie používané karty. Banky ich väčšinou vydávajú k účtu zdarma. Sú určené predovšetkým k výberom z bankomatu a pre platby u obchodníkov, ktorí majú elektronický platobný terminál. Nevýhodou je ich zatiaľ obmedzená použiteľnosť u platieb v predajniach, i keď je to stále lepšie a lepšie.

Ak sa pozrieme na členenie podľa asociácie, ktorá kartu vydáva, potom medzi najznámejšie kartové spoločnosti patrí:

 • Eurocard / Mastercard,
 • Maestro,
 • VISA,
 • American Express (AMEX),
 • Japan Credit Bureau,
 • Diners’ Club International.

Každá asociácia má potom ešte niekoľko rôznych platobných kariet (aj podľa toho, či sú to karty debetné alebo kreditné). Napr. z platobných kariet VISA sú na Slovensku najpoužívanejšie medzinárodné VISA Electron. Slovenská sporiteľňa (SLSP) ponúka aj VISA Electron Euro 26, čo je platobná karta pre mladých študentov so špeciálnymi výhodami. Iné rozšírené platobné karty na Slovensku sú Maestro alebo Mastercard.

Špeciálnou kategóriou sú platobné karty pre deti. A podobných delení by sme mohli nájsť ešte mnoho.

Technológia platobných kariet

Aj u platobných kariet dochádza k vývoju technológií. V súčasnej dobe máme tri technológie, podľa ktorých sú karty vyrábané:

 • karta s magnetickým prúžkom,
 • karta s čipom,
 • hybridná karta.

Magnetický prúžok na zadnej strane karty slúži ako médium pre záznam identifikačných údajov pri elektronických transakciách. Zložený je z troch stôp, pričom pri každej z nich je presne určená štruktúra dát a účel použitia (napr. či ide o vnútroštátne alebo medzinárodné off-line alebo on-line transakcie).

Karta s čipom obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do ktorého možno bezpečne uložiť informácie potrebné na overenie osobného kódu klienta. Jej nevýhodou je menej obchodných miest, na ktorých je možné s ňou platiť, ale zato je oveľa bezpečnejšia. Priekopníkom v zavádzaní čipových kariet bolo Francúzsko, kde sú karty úspešne používané už od 90. rokov. V budúcnosti by mali byť všetky elektronické karty vybavené čipom. Banky potom ponesú viac zodpovednosti za zneužitie karty.

Hybridná karta obsahuje čip a aj magnetický prúžok. Tento typ karty teda zahŕňa v sebe výhody oboch predchádzajúcich kariet. Dá sa ju použiť na všetkých obchodných miestach a naviac je bezpečnejšia. Z vyššie uvedeného možno usúdiť, že v budúcnosti bude väčšina platobných kariet vydávaná ako hybridná.

Výhody platobných kariet

Prečo je výhodné mať platobnú kartu?

 1. Jednoduché a rýchle použitie – Prostriedky uložené na účte máte kedykoľvek k dispozícii – kartou možno platiť na rôznych obchodných miestach a vyberať hotovosť z bankomatu.
 2. Vyššia bezpečnosť – Ak máte kartu, tak so sebou nemusíte nosiť vysoké čiastky v hotovosti. Karta je navyše chránená PIN-om, ktorý poznáte len vy, a tiež vaším podpisovým vzorom priamo na karte.
 3. Medzinárodné použitie – Úspora pri cestách do zahraničia – ak budete v zahraničí platiť kartou, nemusíte chodiť do zmenárne, čím ušetríte nielen čas, ale aj zmenárenské poplatky. Zvyšnú hotovosť v cudzej mene budete musieť minúť alebo doma vymeniť za koruny za nevýhodných podmienok.
 4. Doplnkové služby (napríklad cestovné či úrazové poistenie) – Núdzové služby pri strate alebo krádeži – kartu je možné takmer okamžite zablokovať, takže nehrozí vybranie všetkých peňazí, možnosť vydania náhradnej karty.
 5. Úver – S niektorými druhmi kariet (kreditné a charge) sa dá nakupovať alebo vyberať hotovosť na úver a vy môžete bez problémov prekonať krátkodobý nedostatok hotovosti.

Karta v zahraničí

V zahraničí je výhodnejšie platiť kartou, ako si vyberať z bankomatu. Za platbu u obchodníka si banka spravidla nič neúčtuje, zatiaľ čo pri výbere peňazí z bankomatu v zahraničí zaplatíte dosť vysoký poplatok. Sú oveľa vyššie ako v SR, pretože pozostávajú z dvoch častí. Prvá časť je pevná suma a druhá býva daná percentuálnou sadzbou z výšky výberu.

Transakcie vykonané v iných menách ako v USD alebo GBP (záleží na banke) sú najprv prepočítané na tieto meny a až následne sa vykoná prepočet do eur kurzom platným k dátumu zúčtovania vo vašej banke.

Kde všade môžete kartu použiť, spoznáte rovnako ako na Slovensku podľa identifikačnej samolepky s logom vašej karty. Logá nájdete pri vstupe do obchodov alebo na bankomatoch.

Ak chcete vedieť, či sa k vašej karte viažu nejaké doplnkové služby (napr. cestovné poistenie), ktoré môžete využiť pri cestách do zahraničia, musíte sa obrátiť na vašu banku. Rovnako tak sa len od banky dozviete, aký máte nastavený týždenný alebo denný limit, ak to ešte neviete.

Keď v zahraničí prídete o kartu, musíte vo vlastnom záujme okamžite nahlásiť stratu karty banke, ktorá ihneď vykoná jej blokáciu. Každá banka má pre tieto účely zriadenú špeciálnu linku pre blokácie. Je dobré mať toto číslo vždy niekde pri sebe.

Ako kartu používať?

Platba v obchode

Použitie platobnej karty v obchode je veľmi jednoduché. Platba je veľmi praktická, pretože so sebou nemusíte nosiť vysokú hotovosť. Karty akceptuje čoraz väčšie množstvo obchodov. Takmer bez výnimky ide o veľké nákupné centrá a luxusné obchody, ale už i menšie obchodíky, reštaurácie, či lekárne začali platobné karty prijímať. Obchodník vami predloženú kartu prejde špeciálnym čítacím zariadením a vy len podpíšete potvrdenku. Potom si obchodník podpis overí pomocou karty, na ktorej je podpisový vzor, ​​a ešte skontroluje číslo karty.

Niekde sa môžete stretnúť s prístrojom, ktorý požaduje ešte pred výjazdom potvrdenky zadania korektného PIN-u vašej karty. Toto opatrenie podstatne zvyšuje bezpečnosť platby kartou.

Výber z bankomatu

Výber z bankomatu nie je tak výhodný ako platba kartou v obchode, pretože za použitie bankomatu si banka účtuje poplatok. Postup výberu asi už každý pozná. Začnete tým, že vložíte kartu do bankomatu. Ten sám požiada o zadanie vášho osobného kódu PIN. Tento PIN vám banka pošle v zalepenej obálke ešte pred samotným vydaním platobnej karty. PIN si musíte zapamätať, nenoste ho pri sebe a už vôbec nie v blízkosti karty.

Akonáhle zadáte správny PIN (môžete sa pomýliť, ale nie viackrát, to by bankomat kartu automaticky na ten deň zablokoval), môžete voliť v menu výber hotovosti priamo sumu, ktorú chcete vybrať. To je posledný krok pred vydaním hotovosti. Za pár okamihov, kedy bankomat autorizuje vašu platbu, vám vyjde z bankomatu karta. Následne bankomat vydá požadovanú hotovosť. Je užitočné nechať si vytlačiť aj potvrdenku o transakcii.

Ak budete niekedy potrebovať vyberať peniaze z bankomatu v cudzine, postup je úplne rovnaký, len si najprv budete musieť zvoliť menu v inej reči (angličtina je prístupná vo všetkých bankomatoch na svete).

Platba cez internet

Tento spôsob platby môže byť ešte stále riskantný. Proces platby zvyčajne prebieha tak, že zákazník pri platení na internete vyplní do formulára číslo karty, dobu jej platnosti, prípadne ďalšie údaje ako CVC kód (posledné trojčíslie na obrátenej strane karty), ktoré sú prenesené k obchodníkovi (pomocou kódovaného zabezpečovacieho protokolu) a neskôr (tiež so zabezpečením) do autorizačného strediska kariet.

Alternatívnym postupom je, že údaj o čísle karty a dobe platnosti, prípadne ďalšie kontrolné informácie zadáva držiteľ karty do formulára odosielaného priamo do autorizačného strediska a obchodník sa ich nedozvie (tzv. 3G platby). Po autorizácii platby získa obchodník informácie o jej výsledku a v kladnom prípade je mu po odoslaní tovaru prevedená príslušná čiastka na účet. Celý prenos je opäť zabezpečovaný kódovacím protokolom.

Veľké nebezpečenstvo platby spočíva v tom, že môže nastať situácia, že sa citlivé údaje o karte dozvie cudzia osoba (napr. karta je držiteľovi odcudzená) a platné údaje použije neoprávnený používateľ. Dávajte si veľký pozor, kde svoje údaje o karte zadávate, voľte internetové obchody a firmy, ktorým veríte.

Strata platobnej karty

Stratu platobnej karty je potrebné okamžite nahlásiť inštitúcii, ktorá ju vydala. Nie vždy to však znamená absolútnu ochranu pred jej ďalším zneužitím. Každá banka má pre blokáciu platobných kariet svoje vlastné pravidlá a postupy. Klienti tak pri strate karty ručia v každej banke inou výškou, líšia sa aj poplatky za zablokovanie karty. Všetky podmienky týkajúce sa platobných kariet sú uvedené v zmluve o platobnej karte, ktorú podpisujete pri jej prevzatí.

Všeobecne sa dá povedať, že blokácia elektronickej platobnej karty stojí do 30 eur. Avšak stoplistácia medzinárodnej embosovanej karty je o dosť drahšia a cena sa pohybuje nad 40-50 eur.

 • Blokácia je dočasné alebo trvalé obmedzenie práva používať platobnú kartu. Týka sa iba autorizovaných on-line transakcií, teda všetkých transakcií elektronickými platobnými kartami. Zablokovanie je otázkou niekoľkých minút. Pri nahlásení straty elektronickej karty stačí k absolútnemu znemožneniu jej použitia iba blokácia tejto karty v systéme.
 • Stoplistácia sa týka embosovaných kariet (s reliéfnym písmom), s ktorými je možné vykonávať neoverené transakcie. Jedná sa o trvalé, nevratné zrušenie práva používať platobnú kartu. Kartu už nemožno potom nikdy používať. Číslo karty, meno držiteľa a ďalšie náležitosti sú zaradené na medzinárodnom stoplist-e. To je výrazne nákladnejšie a teda aj poplatok je vyšší.

Blokácia a aj stoplistácia platobnej karty sa vykonáva telefonicky, a to aj zo zahraničia. U niektorých bánk je možné zavolať na infolinku príslušnej banky a nahlásiť stratu operátorovi. Iné banky majú špeciálne centra pre blokáciu, ktorých telefónne číslo je väčšinou uvedené na zadnej strane platobnej karty – čo vám bohužiaľ nebude pri jej strate nič platné, ak si ho vopred niekam neprepíšete! Ak číslo predsalen nemáte, môžete sa obrátiť na akúkoľvek banku, ktorá vydáva rovnaký druh platobných kariet alebo zavolať priamo na príslušnú asociáciu.

Počas relatívne krátkej doby banka platobnú kartu zablokuje. U väčšiny bánk nesie majiteľ účtu náklady vzniknuté zneužitím platobnej karty len do polnoci dňa nahlásenia straty. Niektoré banky však majú túto lehotu predĺženú až o 24 hodín, teda do polnoci nasledujúceho dňa po nahlásení straty karty. Po vykonaní blokácie banky občas požadujú potvrdiť blokáciu či stoplistáciu osobne priamo na pobočke. V banke potom vyplníte hlásenie o krádeži alebo iné detaily spôsobu, akým k strate karty došlo.

Platobné karty a poplatky

Základným poplatkom je ročný poplatok za kartu (príp. poplatok za vydanie karty). Výška tohto poplatku a výška úverového limitu býva závislá na kvalite poskytovanej karty. Medzinárodná karta býva drahšia ako karta platná len v SR. Počítajte však s tým, že ročné vedenie vás môže stáť aj desiatky eur. Niektoré banky ponúkajú vedenie platobnej karty k určitému účtu zdarma.

Ďalej budete musieť platiť poplatky za výber hotovosti v bankomatoch. Výbery v bankomatoch patriacej banke, ktorá kartu vydala, môžu byť lacnejšie (alebo žiadne!) ako v bankomate cudzej banky. Výbery hotovosti medzinárodnou kartou v zahraničí sú výrazne drahšie ako pri bankomate v SR.

Ďalšie účtované poplatky sa môžu týkať dodatkových kariet, blokácia ukradnutej karty alebo vydanie náhradnej karty. Princíp dodatkovej karty je možné popísať nasledovne: Niektoré typy úverových kariet umožňujú vydať k jednému úverovému limitu jednu až niekoľko úverových kariet, ktoré môžu byť využité napríklad pre rodinných príslušníkov. Ak je k jednému úverovému limitu vystavených viac úverových (čiže dodatkových) kariet, úver sa spláca jednou splátkou a klientovi je zasielaný spoločný výpis za všetky karty k úverovému limitu.