Poštová banka

Poštová bankaPoštová banka, a.s. vznikla ako akciová spoločnosť v roku 1991 oddelením od pôvodného Poštového úradu šekového. Poštový úrad šekový fungoval už od roku 1919. V roku 1992 bola pôvodná Poštová banka, a.s., Praha rozdelená dve samostatné banky – Poštová banka, a.s., Praha a Poštová banka, a.s., Bratislava. V roku 2000 Poštová banka, a.s. uzavrela zmluvu o spolupráci so Slovenskou poštou, š.p..

Poštová banka sa v roku 2003 majoritným vlastníkom správcovskej spoločnosti Prvá penzijná správ. spol., a.s. a od roku 2005 je jej absolútnym vlastníkom. Majoritným vlastníkom akcií Poštovej banky je finančná skupina Istrokapital SE, 9,9 % akcií vlastní J&T Finance Group, 5 % akcií prislúcha Slovenskej pošte, a.s., teda štátu.

Manažment banky tvorí štvorčlenné predstavenstvo, ktoré sa skladá z predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa (JUDr. Marek Tarda), a z troch členov predstavenstva (Ing. Dana Kondrótová, Ing. Jan Kotek a Ing. Daniela Pápaiová).

Centrála Poštovej banky sa nachádza v biznis centre na Prievozskej 2/B v Bratislave. Okrem toho má na územie Slovenska ďalších 41 pobočiek a 133 bankomatov. V 1100 pobočkách Slovenskej pošty sú umiestnené tzv. poštomaty, ktoré klientom Poštovej banky umožňujú hotovostné aj bezhotovostné operácie a výber hotovosti resp. dobitie kreditu mobilných kariet T-Mobile a Orange pre každého klienta Slovenskej pošty.

Ocenenia:

 • Banka roka (3. miesto) – Trend Top (2008, 2010)
 • Banka roka 2010 na Slovensku – The Banker
 • Objav roka 2009 – Zlatá minca
 • Termínované vklady – Zlatá minca (2010)

Dcérske spoločnosti:

 • Poisťovňa Poštovej banky, a.s. – vznikla v roku 2008 z pôvodnej Poisťovne Tatra, ktorá na území Slovenska pôsobila od roku 1940. Poisťovňa svojim klientom ponúka produkty v oblasti životného aj neživotného poistenia.
 • Prvá penzijná, správ. spol. – je správcovská spoločnosť, ktorá klientom ponúka možnosť investovania do podielových fondov.
 • Nadácia Poštovnej banky – bola založená v roku 2007, aby podporovala deti a mládež v detských domoch, sociálne slabšie rodiny, ktoré sa venujú nejakému vodnému športu. Nadácia pomáha športovo nadaným deťom v oblasti vzdelávania a zdravia a poskytuje im sociálnu pomoc.
 • Slovenská pošta, a.s. – vznikla spolu so Slovenskou republikou 1.1.1993 ako štátny podnik. Akciovou spoločnosťou sa stala v roku 2004. Odvtedy pôsobí ako samostatný podnikateľský subjekt bez akýchkoľvek dotácií od štátu.
 • Dôchodková správcovská spol. Poštovej banky, d.s.s., a.s. – poskytuje dôchodkové sporenia na kapitalizačnom princípe. Dôchodkové sporenie je rozdelené na I., II. a III. pilier. Poštová banka, a.s. je od januára 2011 výhradným vlastníkom ČSOB d.s.s., a.s.

Produkty Poštovej banky pre fyzické osoby

Balíky služieb

Klienti Poštovej banky môžu využiť vernostný program ku každému balíku služieb a produktov. K rôznym balíkom sú ponúkané rôzne produkty dcérskych spoločností banky.

 • Klasik – ja balík, ktorý v sebe zahŕňa bežne využívané služby ako založenie a vedenie účtu, povolené prečerpanie a ostatné bežné hotovostné aj bezhotovostné operácie. Mesačný poplatok predstavuje 1,96 € pre výpisy zasielané emailom, alebo 2,36 € pre výpisy zasielané poštou.
 • Komfort – je určený pre klientov, ktorí obsahuje všetky bankové operácie. Mesačný poplatok za vedenie účtu je 3,56 € pre výpisy zasielané emailom a 3,96 € pre výpisy zasielané poštou.
 • Maxi – je balík určený pre náročnejších klientov využívajúcich všetky služby poskytované bankou. Balík v sebe zahŕňa aj cestovné poistenie majiteľa platobnej karty. Mesačné poplatky predstavujú 6,56 € pre emailové výpisy a 6,96 € pre poštou zasielané výpisy.

Osobné účty

 • Postkonto – je typ bežného účtu určený pre osoby staršie ako 15 rokov. Zriadenie účtu, poskytnutie povoleného prečerpania a internetového bankovníctva je zdarma. Pri zriaďovaní účtu je požadovaný minimálny vklad 6,64 €.
 • Dobrý účet pre juniora – je osobný účet určený pre osoby vo veku od 15 do 26 rokov. Pri zakladaní účtu je požadovaný minimálny vklad 6,64 €.
 • Dobrý účet pre seniora – Poštová banka ako jediná banka na Slovensku doručuje dôchodky až domov bezplatne.
 • Osobný účet v cudzej mene – Poštová banka umožňuje zriadenie účtu v štyroch zahraničných menách (CZK, USD, GBP a CHF). Pri zriadení účtu je vyžadovaný minimálny vklad vo výške 10 $ resp. jej protihodnota v inej cudzej mene. Zriadenie účtu je bez poplatku.

Vkladové produkty

 • Termínované vklady – zriadenie a vedenie termínovaných vkladov je bez poplatku. Požadovaný minimálny vklad pri zakladaní termínovaného vkladu je 500 €. Klienti si môžu vybrať dĺžku doby viazanosti od 1 do 36 mesiacov. Termínované vklady môžu byť vedené ako podúčty osobných účtov.
 • Termínovaný vklad v cudzej mene – Poštová banka ponúka možnosť založenie v štyroch zahraničných menách (CZK, GBP, CHF, a USD) s minimálnym vkladom pri zriadení účtu 300 $ pre fyzické osoby a 1000 $ pre právnické osoby. Termínované vklady v zahraničnej mene je možné založiť s rôznou dobou viazanosti od 1 do 12 mesiacov. Termínovaný vklad v cudzej mene je možné založiť ako subkonto k osobnému účtu v cudzej mene, podnikateľskému účtu v cudzej mene alebo ku vkladnej knižke v cudzej mene.
 • Vkladná knižka – je sporiaci produkt s dobou viazanosti finančných prostriedkov od 3 do 24 mesiacov. Zriadenie a vedenie vkladnej knižky je bezplatné. Pri zriadení vkladnej knižky je požadovaný minimálny vklad 3,32 €.
 • Vkladná knižka Junior – je vkladový produkt určený pre osoby mladšie ako 18 rokov. Požadovaný je minimálny vklad pri zriadení vkladnej knižky 3,32 €. Ak sa vkladná knižka založený do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, Poštová banka venuje klientovi prvý vklad.
 • Vkladná knižka v cudzej mene – na založenie vkladnej knižky v cudzej mene je potrebný vstupný vklad vo výške aspoň 10 $ resp. protihodnota v inej mene (CZK, GBP, CHF). Vkladná knižka v cudzej mene je bez výpovednej lehoty.

Úvery

 • Lepšia splátka – v rámci produktu lepšia splátka sa poskytuje úver vo výške 3500 € až 17000 € s dobou splatnosti 3 až 10 rokov. Je určený najmä pre klientov splácajúcich iné bankové úvery, kreditné alebo debetné karty na bežnom účte. Po zaplatení aspoň šiestich splátok môžu klienti požiadať o bezplatný šesťmesačný odklad splátok.
 • Pôžička na bývanie – je úver určený na modernizáciu alebo rekonštrukciu domu či bytu. Poskytuje sa vo výške 3500 € až 20000 € s dobou splatnosti od 3 do 10 rokov. Minimálny mesačná splátka je 53 €.
 • Dostupná pôžička – je bezúčelová pôžička Poštovej banky poskytovaná vo výške 400 € až 7000 € s dobou splatnosti od 12 do 70 mesiacov. Banka požaduje mesačnú splátku vo výške aspoň 13 €. S dostupnou pôžičkou si klienti môžu zriadiť aj niektorý balík služieb (Klasik, Komfort alebo Maxi).
 • Praktická hypotéka – je úver poskytovaný Poštovou bankou vo výške 10000 € až 200 000 € s dobou splatnosti 10 až 30 rokov. Je určená najmä pre klientov, ktorí uvažujú o kúpe nehnuteľnosti, alebo splácajú nejaký úver. Banka na poskytnutie úveru požaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Šikovná rezerva – je pôžička poskytovaná vo výške 400 € na 11 mesiacov. Mesačná splátka je vyčíslená na sumu 43 €. Pôžička sa poskytuje bez akýchkoľvek potvrdení a bez dokladovania účelu.

Investičné produkty

Poštová banka ponúka možnosť investovania do podielových fondov, ktoré sú v správe Prvej penzijnej, správ. spol., a.s..

Produkty Poštovej banky pre firmy

Podnikateľský účet

 • Podnikateľský účet v EUR – je formou bežného účtu určený pre podnikateľov, právnické aj fyzické osoby. Pri zriadený účtu je potrebný minimálny vklad vo výške 33,19 €. Účet v sebe zahŕňa všetky podnikateľmi a firmami bežne využívané služby.
 • Podnikateľský účet v zahraničnej mene – podnikatelia a firmy si môžu zriadiť aj podnikateľský účet v CHF, CZK, USD alebo GBP. Banka od klientov požaduje minimálny vklad pri založení účtu a aj minimálny zostatok na účte vo výške 100 $ resp. jej protihodnota v inej cudzej mene.

Vkladové produkty

 • Termínovaný vklad – zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pre podnikateľov a firmy je bezplatné. Poštová banka ponúka krátkodobé termínované vklady s viazanosťou na 7 resp. 14 dní, alebo dlhodobé s dobou viazanosti 1 až 24 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu banka požaduje minimálny vklad 331,94 € pre fyzické osoby a 1659,70 € pre právnické osoby. Klienti banky si môžu vybrať termínovaný vklad typu A (bez možnosti výberu pred termínov) alebo typu AP (bez možnosti výberu pred termínov s automatickým predlžovaním).
 • Termínovaný vklad v cudzej mene – podnikatelia a firmy si môžu založiť termínovaný vklad v štyroch cudzích menách (USD, CZK, CHF, GBP) s dobou viazanosti na 1 až 12 mesiacov. Banka požaduje minimálny vklad vo výške 300 $ pre fyzické osoby a 1000 $ pre právnické osoby.
 • Depozitná zmenka – je listinný cenný papier, ktorý banka od klienta odkupuje. Banka vystavuje depozitnú zmenka s dobou splatnosti od 1 dňa do 12 mesiacov. Zmenka sa vystavuje s nominálnou hodnotou aspoň 33193,92 €.

Úvery

 • Komerčné úvery:
  • Krátkodobý úver – je úver poskytovaný na 1 rok s dokladovaním účelu. Poskytuje sa v domácej mene EUR ale v cudzej mene CZK resp. USD.
  • Strednodobý alebo dlhodobý úver – je účelovým úver s dobou splatnosti na 5 až 12 rokov. Úver sa poskytuje v troch menách (EUR, USD, CZK).
  • Kontokorentný úver – banka ponúka kontokorentný úver ako krátkodobý úver s dobou splatnosti do 1 roka v EUR.
  • Revolvingový úver – sa poskytuje v menách EUR, CZK alebo USD na maximálne päť revolvingových období (maximálna dĺžka jedného revolvingového je 12 mesiacov).
  • Úverový rámec na prevádzkové účely – sa poskytuje v EUR, CZK alebo USD podnikateľom a firmám na pokrytie prevádzkových potrieb. Úver je splatný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy.
  • Úverový rámec na krytie akreditívov – na krytie dokumentárnych akreditívov banka ponúka úver v EUR, CZK a USD formou krátkodobých resp. strednodobých úverov.
  • Úver na financovanie projektu resp. nehnuteľnosti produkujúcej príjem – sa poskytuje na konkrétny projekt (development nehnuteľností, investícia do dlhodobého hmotného majetku, revitalizácia celkového alebo čiastočného financovania, finančné investície). Banka svojim klientom poskytuje úver vo výške aspoň 200 000 € s dobou splatnosti viac ako 1 rok.
 • Úverový prísľub – je v podstate záväzný prísľub banky, že ak klient splní dohodnuté podmienky, banka mu poskytne úver v EUR, CZK resp. USD. Úverový prísľub je platný maximálne 6 mesiacov.
 • Banková záruka – je záručná listina banky o vyplatení dlhu voči veriteľovi resp. príjemcovi záruky, ak dlžník resp. klient banky nie je schopný splatiť svoj záväzok. Banková záruka je platná maximálne 4 roky.
 • Odkúpenie pohľadávok – Poštová banka odkupuje krátkodobé pohľadávky klientov so splatnosťou do 12 mesiacov.
 • Dokumentárny akreditív – Poštová banka vystaví podľa požiadaviek klienta písomný záväzok o vyplatení dohodnutej sumy, ak sa splnia podmienky akreditívu. Záväzok sa vystavuje v domácej mene (EUR) alebo v cudzej mene (USD, CZK) na konkrétny účel.
 • Úver s rýchlou zárukou SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) – sa poskytuje podnikateľom s ročným obratom do 33 000 000 € a s počtom zamestnancov do 250. Úver sa poskytuje s platnosťou záruky do 7 rokov s možnosťou predĺženia. Úver sa poskytuje v dvoch formách ako kontokorentný resp. splátkový úver.