Pôžičky, úvery a hypotéky

Väčšina z nás niekedy bola, je, alebo bude vo finančnej tiesni. Na preklenutie ťažkého obdobia si ľudia často požičiavajú od bánk, či iných finančných inštitúcií. Mnohokrát sa tak dostanú do pôžičkovej špirály, kedy si na splatenie jednej pôžičky musia zobrať druhú. Aby ste predišli takýmto problémom, čítajte naše informácie o pôžičkách.

Čo je pôžička?

Pôžičky predstavujú poskytnutie peňazí na určité dohodnuté obdobie a sú spravidla v priebehu tohto obdobia pravidelne splácané v mesačných splátkach. Ku každej pôžičke sa viaže úroková sadzba (percento z požičanej hodnoty), ktorú je potrebné splatiť do plusu. Je to v podstate poplatok za to, že máte peniaze teraz a nie neskôr, keď si ich zarobíte.

Úroková sadzba a RPMN

Výška úrokovej sadzby závisí od typu úverov (napr. či je úver poskytovaný ako účelový alebo neúčelový), na dobe splatnosti úveru, prípadne aj na iných okolnostiach, ktoré banka pri stanovení výšky úrokovej sadzby zohľadňuje. Úroková sadzba neúčelových spotrebiteľských úverov sa pohybuje okolo 15 % p.a., úroková sadzba účelových úverov potom okolo 10 % p.a.

Výhodnosť či nevýhodnosť pôžičky môžeme vyhodnotiť aj podľa tzv. RPMN, ročnej percentuálnej miery nákladov na pôžičku. RPMN udáva v percentách podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami úveru, správou a ostatnými výdavkami, ktoré súvisia s čerpaním pôžičky.

Často sa totiž vyžadujú okrem úrokov aj dodatočné poplatky, a to napríklad:

 • za uzatvorenie zmluvy (administratívne poplatky)
 • za správu úveru
 • za vedenie účtu
 • za prevody peňažných prostriedkov
 • prvá navýšená splátka (akontácia)
 • u leasingu odkupná cena predmetu
 • poistenie schopnosti splácať

Poskytovateľ spotrebnej pôžičky je v Slovenskej republike zo zákona povinný uvádzať u svojej ponuky úverov a pôžičiek údaj o RPMN (táto povinnosť je čiastočne obmedzená a RPMN sa nemusí uvádzať u pôžičiek nižších ako 200 eur alebo vyšších ako 30 tis. eur, u pôžičiek splatných do troch mesiacov, apod.). Ak poskytovateľ povinnosť nesplní, je ním poskytnutá pôžička automaticky úročená diskontnou sadzbou NBS. Túto povinnosť majú aj poskytovatelia v ostatných krajinách EÚ, vyplýva to zo smernice 98/7/ES.

Ako si najlepšie požičať?

Finančných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pôžičiek je veľké množstvo. Než však niektorú navštívime, je dobré si ujasniť našu situáciu.

Predovšetkým je dôležité urobiť súvahu našich finančných možností. Ak sa jedná o nečakaný výdavok, o ktorom vieme, že ho dokážeme počas krátkeho časového obdobia vyrovnať, je dobré pouvažovať o tom, či v našom najbližšom okolí nie je nejaký príbuzný, ktorý je finančne dobre zabezpečený. Pôžička v rodine býva väčšinou bezúročná a je preto najvýhodnejšia. Nevýhodou však môže byť prevzatie určitého záväzku. Nie nadarmo sa hovorí, že o priateľov prídete najrýchlejšie tak, že im požičiate peniaze. Na druhú stranu v situácii, keď si požičiame väčšiu finančnú hotovosť od zaisteného svokra, môžeme sa namiesto úrokov dočkať najrôznejších požiadaviek, ktoré z titulu svojho záväzku voči svojmu veriteľovi len ťažko môžeme odmietnuť.

Pôžička od bankovej či nebankovej inštitúcie nás naopak nezaväzuje k ničomu inému, než na splatenie v dohodnutom termíne.

Ak ste sa rozhodli pre pôžičku od niektorej z bankových inštitúcií na našom trhu, nezostáva nič iné, len sa vydať a pátrať po tom, ktorá by mohla byť tou najlepšou pre vás. Medzi jednotlivé prvky rozhodovania totiž musíme zahrnúť nielen RPMN konkrétnej pôžičky, ale aj ďalšie faktory, o ktorých si povieme nižšie.

Ako sme už spomenuli, pôžička od banky je väčšinou zviazaná s účtom, ktorý si treba u tejto banky zriadiť. V prípade, že už máme účet u niektorej inej banky, môže byť pôžička s výhodnejším RPMN od inej banky (s novým účtom) v konečnom dôsledku drahšia, než pôžička u našej vlastnej banky.

Druhy pôžičiek

Všeobecne pôžičky (bankové či nebankové) môžeme deliť aj podľa formy a splácania:

 • Tovarové pôžičky – Poskytované a splácané v tovare.
 • Obchodné pôžičky – Poskytnuté v tovare, ale splatené v peniazoch.
 • Prenájom hradený vopred – Finančná forma a splácané tovarom alebo službou.
 • Finančné pôžičky – Reálne poskytnutie finančných prostriedkov, bežne v bezhotovostnej podobe:
 • Záväzkové pôžičky a záväzky – Banka ručí za svojho klienta a prípadné splatenie jeho záväzkov:
  • Akceptačné úvery
  • Zmenkové úvery
  • Bankové záruky
 • Alternatívne spôsoby financovania – poskytovanie finančných prostriedkov za špecifických podmienok: