Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 7. 3. 2019: Nový bankomat v Lučenci - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 7.3. 2019 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Lučenci na Námestí republiky 15.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 123 pobočiek a 300 bankomatov.

  Prima banka

 • 5. 3. 2019: Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie Belfius Fullinvest - Prima banka - Aktuality
  Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie Belfius Fullinvest
 • 28. 2. 2019: Nový bankomat v Nemšovej - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 28. 2. 2019 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Nemšovej na ul. Janka Paľu 16.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 123 pobočiek a 299 bankomatov.

  Prima banka

 • 11. 2. 2019: Nové bankomaty v Spišskom Podhradí a v Čiernej nad Tisou - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 11. 2. 2019 máme pre vás ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Spišskom Podhradí na Mariánskom námestí 6 a v Čiernej nad Tisou na Hlavnej 11.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 298 bankomatov.

  Prima banka

 • 19. 12. 2018: Nové bankomaty v Strážskom a v Kremnici - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 19. 12. 2018 máme pre vás ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Strážskom na Mierovej ulici ( budova Coop Jednota) a v Kremnici na Zechenterovej 330.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 296 bankomatov.

  Prima banka

 • 14. 11. 2018: Nový bankomat v Rovinke - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 14. 11. 2018 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Rovinke na Hlavnej ulici, priamo v obchodnom centre City Park Rovinka.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 294 bankomatov.

  Prima banka

 • 2. 11. 2018: Otvorili sme pre vás novú pobočku v Trnave - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  dňa 2. 11. 2018 sme pre vás otvorili novú pobočku v Trnave. Nájdete ju v obchodnom centre Arkadia na adrese Veterná 40/A. Služby pobočky môžete využiť každý deň v čase od 9:00 do 19:00 hod.

  Aj vďaka tomuto prírastku máme pre vás k dispozícii celkom 124 pobočiek a 293 bankomatov. 

  Tešíme sa na vašu návštevu.

  Prima banka

 • 26. 10. 2018: Nové bankomaty v Giraltovciach a v Rabči - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 25. 10. 2018 máme pre vás ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Giraltovciach na Dukelskej 77 a v Rabči na Hlavnej 241.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 123 pobočiek a 293 bankomatov.

  Prima banka

 • 23. 10. 2018: Bezpečnostné upozornenie pre klientov - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  prostredníctvom e-mailu sa v týchto dňoch šíri podvodná správa, ktorá sa snaží zneužiť vaše prihlasovacie údaje do Internet bankingu Prima banky. Chceme vás preto informovať, že Prima banka Slovensko, a.s. nikdy od svojich klientov nežiada prostredníctvom e-mailu zadanie prihlasovacích údajov, ani iných osobných údajov, resp. ich overenie. V tejto súvislosti vás zároveň prosíme o dodržanie nasledovných krokov:

   • do Internet bankingu sa prihlasujte výhradne prostredníctvom webovej adresy www.primabanka.sk
   • oficiálna webová stránka Internet bankingu Prima banky má nasledovný tvar: https://ib.primabanka.sk 
   • v žiadnom prípade sa neprihlasujte do Internet bankingu pomocou odkazu v e-mailovej správe, ktorú ste dostali, ani prostredníctvom odkazov z iných webových stránok
   • na akýkoľvek podozrivý e-mail, ktorý od vás vyžaduje zadanie vašich prihlasovacích údajov do Internet bankingu, neodpovedajte ani neklikajte na jeho prílohy alebo linky
   • v prípade akéhokoľvek podozrenia na podvodný e-mail kontaktujte našu Infolinku na čísle 0850 700 007 alebo prostredníctvom e-mailu na info@primabanka.sk  

  V prípade, ak dostanete/dostali ste odkaz do e-mailovej správy, alebo ste už na odkaz v e-mailovej správe klikli, je potrebné:

   • do svojho Internet bankingu sa urýchlene prihlásiť štandardným spôsobom a to prostredníctvom webovej adresy www.primabanka.sk a zmeniť si heslo nasledovne: Nastavenia/Zmena hesla,
   • v prípade, že sa vám nedarí do Internet bankingu prihlásiť, okamžite kontaktujte našu Infolinku na 0850 700 007 a zablokujte si prístup.

  V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať našu Infolinku na telefónnom čísle 0850 700 007 alebo prostredníctvom e-mailu na info@primabanka.sk.

  Bezpečnosť našich klientov je na prvom mieste.

  Ďakujeme.

  Prima banka
 • 26. 9. 2018: Nový bankomat v Snine - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 26. 9. 2018 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Snine na Strojárskej 1833, priamo v obchodnom dome Billa.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 291 bankomatov.

  Prima banka