Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 1. 1. 2015: Výhodná Hypotéka od Prima banky s úrokom 2,2 % p. a. pre každého - Prima banka - Aktuality

  Prima banka od januára ponúka na Hypotéke s 3-ročnou dobou fixácie jednotnú úrokovú sadzbu 2,2 % p. a. Túto výhodnú sadzbu ako jediná banka ponúkame skutočne každému, bez ohľadu na bonitu klienta a bez akýchkoľvek dodatočných podmienok a naviazaní na iné produkty a služby.

  Podrobnejšie informácie k Hypotéke s úrokom 2,2 % ako aj praktickú kalkulačku na výpočet hypotéky nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Hypotéky.

 • 18. 12. 2014: Zasielanie platieb počas vianočných sviatkov a pred koncom roka 2014 - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  v súvislosti so zadávaním platobných príkazov počas sviatkov sme pre vás pripravili niekoľko dôležitých informácií. Lehoty na zadávanie platieb ku koncu roka 2014 nájdete spracované aj v tabuľke TU.

  Hotovostné operácie na pokladni a platobné príkazy prijaté na pobočke budeme vykonávať do 23. 12. 2014 a medzi sviatkami štandardne ako v bežné pracovné dni. 31. 12. 2014 budú všetky naše pobočky otvorené do 13.00 hod. a hotovostné operácie budú spracované štandardným spôsobom.

  Zadávanie platieb v mene EUR v rámci SEPA krajín*
  * Krajiny SEPA sú všetky členské krajiny EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Monako

  Ak budete pred sviatkami alebo počas nich posielať peniaze na iný účet vedený v Prima banke, peniaze budú na účet pripísané ešte v ten istý deň. V prípade platieb zasielaných do inej banky budú peniaze pripísané na účet banky príjemcu na ďalší pracovný deň.

  - Ak chcete, aby boli peniaze na iný účet pripísané ešte pred Vianocami (do 23. 12. 2014), musíte ich zaslať najneskôr 22. 12. 2014 buď príkazom k úhrade predloženým v pobočke do 16.00 hod. alebo elektronicky cez Internet banking do 21.00 hod.

  - Ak chcete, aby boli peniaze pripísané na účet v inej banke do konca roka (31. 12. 2014), musíte platbu zadať najneskôr 30. 12. 2014 na pobočke do 16.00 hod. alebo elektronicky cez IB do 21.00 hod.

  Zadávanie platieb do zahraničia*

  * Týka sa platieb do zahraničia mimo SEPA krajín, príp. platieb do krajín SEPA v inej mene ako EUR

  - Ak chcete poslať peniaze do zahraničia tak, aby ich príjemca dostal ešte do Vianoc (do 23. 12. 2014), platbu by ste mali zrealizovať najneskôr 19. decembra do 12.00 hod.

  - Ak majú byť pripísané na účet banky príjemcu v zahraničí do konca roku (31. 12. 2014), odporúčame platbu uskutočniť najneskôr 29. 12. 2014 do 12.00 hod.

 • 17. 12. 2014: Otváracie hodiny počas vianočných sviatkov - Prima banka - Aktuality


  Vážení klienti,

  počas blížiacich sa vianočných sviatkov budú mať naše pobočky upravené otváracie hodiny nasledovne:

  24. 12. 2014         zatvorené

  25. 12. 2014         zatvorené

  26. 12. 2014         zatvorené

  31. 12. 2014          otvorené do 13.00 hod.

  1. 1. 2015               zatvorené

  6. 1. 2015              zatvorené


  Pobočky v nákupných centrách

  24. 12. 2014         zatvorené

  25. 12. 2014         zatvorené

  26. 12. 2014         zatvorené

  31. 12. 2014          otvorené do 13.00 hod.

  1. 1. 2015               zatvorené

  6. 1. 2015              otvorené


  Naša Infolinka je vám k dispozícii
  aj počas vianočných sviatkov NONSTOP na telefónnom čísle 0850 700 007 alebo na čísle 041/5111 111 (zo zahraničia +421).


  Prajeme vám príjemné sviatky!

  Vaša Prima banka

   

 • 3. 12. 2014: Nový bankomat na železničnej stanici v Trnave - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatová sieť sa rozrástla. Nový prírastok nám pribudol v Trnave, v budove železničnej stanice na Kollárovej 36.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme už 102 pobočiek a 208 bankomatov.

 • 1. 12. 2014: Nová pobočka nám pribudla v Kráľovskom Chlmci - Prima banka - Aktuality

  Naša sieť sa opäť rozrástla, tentokrát sme posilnili pokrytie banky v Košickom kraji.

  Novú pobočku s bankomatom sme otvorili v Kráľovskom Chlmci na Hlavnej 710.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 102 pobočiek a 207 bankomatov.

 • 28. 11. 2014: Oznam akcionárom Candriam Money Market - Prima banka - Aktuality
  Oznam akcionárom Candriam Money Market
 • 28. 11. 2014: Oznam akcionárom Candriam Quant - Prima banka - Aktuality
  Oznam akcionárom Candriam Quant
 • 13. 11. 2014: Nová pobočka Prima banky v nákupnom centre Bory Mall - Prima banka - Aktuality

  Naša pobočková a bankomatová sieť sa opäť rozrástla.

  Pribudla nám pobočka s bankomatom v nákupnom centre Bory Mall v bratislavskom Lamači  a bankomat v Topoľčanoch na ulici D. Jurkoviča 2830.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme už 101 pobočiek a 206 bankomatov.

   

 • 27. 10. 2014: Prima banka sa opäť rozrástla, máme už 100 pobočiek - Prima banka - Aktuality

  Prima banka je pre svojich klientov opäť dostupnejšia. Dnes sme otvorili už našu 100. pobočku na sídlisku Dlhé diely, ul. Ľ. Fullu 3 v Bratislave.

  Najnovší prírastok je už deviatou pobočkou, ktorú sme otvorili od začiatku tohto roka. Počas predchádzajúcich 9 mesiacov sme rozšírili pobočky v mestách Šamorín, Poltár, Krupina, Sereď, Moldava nad Bodvou, v Bratislave – Digital Parku, Želiezovciach a Košiciach - Ťahanovce.

  K dnešnému dňu má Prima banka už 100 pobočiek a 205 bankomatov a je jednou z troch slovenských bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.

  Ak máte záujem o využívanie našich produktov a služieb, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to buď osobne na ktorejkoľvek pobočke, mailom na info@primabanka.sk alebo na infolinke 0850 700 007.

 • 24. 10. 2014: Oznam akcionárom Candriam Bonds - Prima banka - Aktuality
  Oznam akcionárom Candriam Bonds