Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 3. 9. 2019: Nový bankomat v Martine - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  dňa 3. 9. 2019 sme uviedli do prevádzky nový bankomat v Martine, na ul. Nade Hejnej 1, priamo v supermarkete TESCO ( Ľadoveň).

  Aj vďaka tomuto prírastku dnes môžete využiť celkovo 124 pobočiek a 312 bankomatov Prima banky v rámci celého Slovenska.

  Prima banka

 • 16. 8. 2019: Nové bankomaty v Rakovej a v Terchovej - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 16. 8. 2019 máme pre vás ´ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Rakovej na adrese Raková 1045 a v Terchovej na ul. Sv. Martina 1570/69.

  Aj vďaka tomuto prírastku dnes môžete využiť celkovo 124 pobočiek a 309 bankomatov Prima banky v rámci celého Slovenska.

  Prima banka

 • 31. 7. 2019: Nové bankomaty v Prievidzi a v Zuberci - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 31. 7. 2019 máme pre vás ´ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Prievidzi na K. Novackého 319/27 ( COOP Jednota) a v Zuberci na adrese Zuberec 360 ( COOP Jednota).

  Aj vďaka tomuto prírastku dnes môžete využiť celkovo 124 pobočiek a 307 bankomatov Prima banky v rámci celého Slovenska.

  Prima banka

 • 25. 7. 2019: Nové bankomaty v Turni nad Bodvou a v Chorvátskom Grobe - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 25. 7. 2019 máme pre vás ´ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Turni nad Bodvou na Hájskej ceste 366/1 a v Chorvátskom Grobe na Nám. Josipa Andriča 1.

  Aj vďaka tomuto prírastku dnes môžete využiť celkovo 124 pobočiek a 305 bankomatov Prima banky v rámci celého Slovenska.

  Prima banka

 • 28. 6. 2019: Nový bankomat v obci Beluša - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  dňa 28. 6. 2019 sme uviedli do prevádzky nový bankomat v obci Beluša na ul. Doktora Clementisa 1824.

  Aj vďaka tomuto prírastku dnes môžete využiť celkovo 124 pobočiek a 303 bankomatov Prima banky v rámci celého Slovenska.

  Prima banka

 • 17. 6. 2019: Nový bankomat v Podhájskej - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 17.6. 2019 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Podhájskej, v areáli Termálneho kúpaliska.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 301 bankomatov.

  Prima banka

 • 31. 5. 2019: Nový bankomat v Trenčianskych Tepliciach - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 31. 5. 2019 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Trenčianskych Tepliciach na Sídlisku SNP 123/6 v budove supermarketu Tesco.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 124 pobočiek a 301 bankomatov.

  Prima banka

 • 28. 5. 2019: Oznamy - Candriam Equities L - Prima banka - Aktuality

  S účinnosťou od 17. mája 2019 vstupuje do platnosti nové znenie Prospektu luxemburských UCITS Candriam Equities L.

  Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • Investičná politika podfondov Candriam Equities L Europe a Candriam Equities L Emerging Markets je upravená tak, aby špecifikovala niektoré kritériá ESG.

  Oznamy:

  Nová verzia Prospektu luxemburských UCITS Candriam Equities L

  Osvedčenie UCITS vydané luxemburským CSSF

  Candriam Equities L – oznam pre akcionárov

 • 28. 5. 2019: Oznamy - Candriam Bonds - Prima banka - Aktuality

  S účinnosťou od 17. mája 2019 vstupuje do platnosti nové znenie Prospektu luxemburských UCITS Candriam Bonds.

  Zmeny sa týkajú nasledovných oblastí:

  • Fúzia podfondu Candriam Bonds USD s podfondom Candriam Bonds International
  • Zlúčenie tried akcií LOCK rôznych podfondov SICAV
  • Podfond Candriam Bonds je oprávnený investovať na čínskom dlhovom trhu prostredníctvom programu Hong Kong Bond Connect

  Investičná politika niektorých podfondov je upravená tak, aby špecifikovala niektoré kritériá ESG.

  Oznamy:

  Candriam Bonds („SICAV“) – oznam pre akcionárov

  Candriam Bonds – oznam pre akcionárov

  Candriam Bonds – oznam pre podielnikov

  Prospekt luxemburských UCITS Candriam Bonds

  Osvedčenie UCITS vydané luxemburským CSSF

 • 16. 5. 2019: Candriam Money Market – podmienky registrácie - Prima banka - Aktuality
  Candriam Money Market - Podmienky registrácie