Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 1. 2. 2016: Zadávanie SEPA platieb od 1. februára - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  v súvislosti s ukončením prechodného obdobia SEPA platieb je od 1. februára 2016 potrebné pri zadávaní platobných príkazov používať už len účty v medzinárodnom formáte IBAN. V tejto súvislosti vám prinášame niekoľko dôležitých informácií. Môžete si ich prečítať TU.

  Prima banka

 • 18. 1. 2016: Nová pobočka v Prievidzi na Bojnickej ceste - Prima banka - Aktuality

  Otvorili sme pre vás novú pobočku v Prievidzi na Bojnickej ceste 20.

  Naša sieť sa tak opäť rozrástla a k dnešnému dňu ju tvorí už 108 pobočiek a 223 bankomatov.

   

 • 8. 12. 2015: Nový bankomat v OC Lipa v Nitre - Prima banka - Aktuality

  Naša sieť sa rozrástla o ďalší nový bankomat, ktorý nájdete v OC Lipa na ul. Výstavná 6 v Nitre.

  Prima banka má v súčasnosti celkovo 107 pobočiek a už 222 bankomatov.

 • 2. 12. 2015: Oznam pre akcionárov Candriam Equities L - Prima banka - Aktuality

  Oznam pre akcionárov Candriam Equities L

 • 1. 12. 2015: Máme novú pobočku v Poprade - Prima banka - Aktuality

  Otvorili sme novú pobočku v Poprade, ktorú nájdete v OC Kriváň, ul. Dlhé Hony 5268.

  Naša sieť sa tak opäť rozrástla a k dnešnému dňu ju tvorí už 107 pobočiek a 221 bankomatov.

 • 18. 11. 2015: Náš bankomat už aj vo Veľkých Kapušanoch - Prima banka - Aktuality

  Dnes nám pribudol ďalší nový bankomat v Košickom kraji. Nájdete ho vo Veľkých Kapušanoch v lokalite P. O. Hviezdoslava 76.

  Naša sieť sa tak opäť rozrástla a v súčanosti ju tvorí 106 pobočiek a 221 bankomatov.

 • 12. 11. 2015: Pribudol nám bankomat v OC Merkúr v Košiciach - Prima banka - Aktuality

  V Košiciach máme nový bankomat, ktorý nájdete v OC Merkúr na ul. Němcovej 28.

  K dnešnému dňu tak našu sieť tvorí už 106 pobočiek a 220 bankomatov.

 • 2. 11. 2015: Otvorili sme nové pobočky v Trnave a Trenčíne - Prima banka - Aktuality

  Naša pobočková a bankomatová sieť sa opäť rozrástla.

  V Trnave sme otvorili novú pobočku s bankomatom v OC Olympia na Ul. Jána Bottu 5.

  Pribudla nám tiež nová pobočka v Trenčíne, ktorú nájdete v OZC Južanka na Gen. Svobodu 1.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme už 106 pobočiek a 219 bankomatov.

 • 21. 10. 2015: Oznam pre akcionárov Candriam Bonds - Prima banka - Aktuality
  Oznam pre akcionárov Candriam Bonds
 • 29. 9. 2015: Náš bankomat už aj vo Vrbovom - Prima banka - Aktuality

  Máme nový bankomatový prírastok, a tak služby nášho bankomatu oddnes môžete využívať už aj vo Vrbovom (okr. Piešťany) na ul. M. A. Beňovského 353.

  Naša sieť sa tak opäť rozrástla a v súčasnosti ju tvorí 104 pobočiek a už 217 bankomatov.