Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 14. 10. 2021: MIMORIADNA AKCIA - 3.000 EUR ZA 0,00% p.a. - Prima banka - Aktuality

  MIMORIADNA AKCIA, TERAZ 3.000 EUR ZA 0,00 % p.a. NA ČOKOĽVEK.
  Príďte si po peniaze do Prima banky, teraz 3.000 Eur a žiadny úrok! Radi Vás uvidíme.
  www.primabanka.sk/pozicka-rychlo-a-jednoducho
 • 28. 6. 2021: Nová pobočka v Kolárove - Prima banka - Aktuality

  Dnes sme otvorili novú pobočku Prima banky v Kolárove na Kostolnom námestí 6. Spolu s bankomatom tak môžete využiť služby už tretej pobočky v okrese Komárno.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 120 pobočiek a 315 bankomatov.

  Prima banka

 • 10. 5. 2021: Pobočka už aj vo Veľkom Mederi - Prima banka - Aktuality

  Dnes sme otvorili novú pobočku Prima banky vo Veľkom Mederi na ul. Komárňanská 135. Spolu s bankomatom tak môžete využiť služby už tretej pobočky v okrese Dunajská Streda.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 121 pobočiek a 316 bankomatov.

  Prima banka

 • 16. 4. 2021: Nový bankomat v Stropkove - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 16. 04. 2021 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky na Mlynskej 695, v potravinách Fresh v Stropkove.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 120 pobočiek a 315 bankomatov.

  Prima banka

 • 29. 12. 2020: Úprava otváracích hodín od januára 2021 - Prima banka - Aktuality

  V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vlády SR upravujeme od 2. 1. 2021 otváracie hodiny na našich pobočkách v obchodných centrách nasledovne:
  Po - Ne 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 hod.

  V žilinskej pobočke ZOC Max Žilina na Prielohách 979/10 vám budeme k dispozícii nasledovne: Po – So: 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 hod.

  V ostatných pobočkách vám budeme aj naďalej k dispozícii v štandardnom režime.

  Ďakujeme za pochopenie

  Prima banka

 • 21. 12. 2020: Úprava otváracích hodín do konca roka 2020 - Prima banka - Aktuality

  V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami vlády SR upravujeme do konca roka otváracie hodiny na našich pobočkách v obchodných centrách nasledovne: 09:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 hod. V ostatných pobočkách sme vám aj naďalej k dispozícii v štandardnom režime.

  Dňa 31. 12. 2020 budú všetky pobočky Prima banky otvorené do 12.00 hod., v termíne od 24. – 27. 12. 2020 budú všetky pobočky zatvorené.

  Ďakujeme za pochopenie

  Prima banka

 • 7. 12. 2020: Pribudli ďalšie 2 nové bankomaty - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 7. 12. 2020 máme pre vás ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Bytči na Hlavnej ulici ( Billa ) a v Košiciach na Bardejovskej 7, tiež v potravinách Billa.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 121 pobočiek a 318 bankomatov.

  Prima banka

 • 2. 12. 2020: Nový bankomat v Nitre - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 02. 12. 2020 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky na ul. Dunajská 24 v prevádzke potravín NITRAZDROJ v Nitre.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 121 pobočiek a 316 bankomatov.

  Prima banka

 • 19. 11. 2020: Nový bankomat v Starej Ľubovni - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 19.11. 2020 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky na ul. Letná 1073/6 v Starej Ľubovni.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 121 pobočiek a 315 bankomatov.

  Prima banka

 • 2. 11. 2020: Pribudli ďalšie 2 nové bankomaty - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 2. 11. 2020 máme pre vás ďalšie 2 nové bankomaty Prima banky.

  Nové bankomaty sme uviedli do prevádzky v Senci na Trnavskej 4455/12A ( Kaufland) a v Michalovciach na Humenskej ceste 2, tiež v priestoroch Kauflandu.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 121 pobočiek a 314 bankomatov.

  Prima banka