Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 17. 9. 2014: V Košiciach nám pribudla ďalšia pobočka. - Prima banka - Aktuality

  Nová pobočka sa nachádza na ulici Budapeštianska 18 v Košiciach - Ťahanovce.

  V Košickom kraji tak máme už 13 pobočiek a z toho 6 v Košiciach.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 99 pobočiek a 200 bankomatov.

 • 9. 9. 2014: K dnešnému dňu máme už 200 bankomatov! - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatova sieť sa rozrástla na 200 bankomatov.

  Stalo sa tak vďaka novému bankomatu v Košiciach - Ťahanovce na ulici Budapeštianska 18.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 98 pobočiek a 200 bankomatov!

 • 5. 9. 2014: Nová pobočka v Želiezovciach - Prima banka - Aktuality

  Naša pobočková a bankomatová sieť má nové prírastky.

  Sú nimi: pobočka s bankomatom v Želiezovciach na Mierovej 47

  a bankomaty vo Zvolene na Obchodnej 11 a v Martine - Priekopa na ulici A. Medňanského 50

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 98 pobočiek a 199 bankomatov!

 • 2. 9. 2014: Pobočková sieť Prima banky sa rozrástla o ďalšiu pobočku v Bratislave - Prima banka - Aktuality

  Nová pobočka sa nachádza v Digital parku III na Einsteinovej 19.

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme 97 pobočiek a 196 bankomatov.

 • 28. 8. 2014: Dva nové bankomaty v Košiciach a Modre - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatová sieť sa dnes rozšírila o ďalšie dva bankomaty.

   

  Pribudli nám bankomaty v:

  Košiciach na ulici Národná trieda 56

  Modre na Dukelskej 40

   

  K dnešnému dňu tak má Prima banka celkovo 96 pobočiek a 196 bankomatov.

 • 5. 8. 2014: Nový bankomat vo Veľkom Mederi - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatová sieť sa rozšírila o ďalší bankomat.

  Je ním bankomat vo Veľkom Mederi v COOP Jednote na Nám. Bélu Bartóka 494.

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme 96 pobočiek a 194 bankomatov.

 • 30. 7. 2014: Prima banka má ďalšie dva nové bankomaty - Prima banka - Aktuality
  Bankomatová sieť Prima banky sa dnes rozšírila o ďalšie dva bankomaty.

   

  Nové bankomaty pribudli v:

  • Sládkovičove na Fučíkovej ulici 372
  • Komárne na ulici E. B. Lukáča 25

  K dnešnému dňu tak má Prima banka celkovo 96 pobočiek a 193 bankomatov.

 • 25. 7. 2014: Nový bankomat v Hlohovci - Prima banka - Aktuality

  Bankomatová sieť Prima banky má ďalší prírastok v Trnavskom kraji. Pribudol nám už druhý bankomat v Hlohovci na ulici SNP 19.

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme 96 pobočiek a 191 bankomatov!

 • 24. 7. 2014: Prima banka aj naďalej najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou - Prima banka - Aktuality

  Prima banka aj naďalej pokračuje v napĺňaní dlhodobej stratégie orientovanej na rozvoj retailu a v súlade s ňou od začiatku roka rozšírila svoju predajnú sieť o ďalších 5 nových pobočiek a 26 nových bankomatov. Dnes sme tak jednou z troch bánk, ktorá svojimi pobočkami a bankomatmi pokrýva všetkých 79 slovenských okresov. Za prvých 6 mesiacov tohto roka sa nám darilo vo všetkých kľúčových oblastiach biznisu a potvrdili sme tak pozíciu najrýchlejšie rastúcej retailovej banky. 

  V prvom polroku sme pokračovali v rekordnom raste úverov obyvateľstvu. Ich objem sme medziročne zvýšili o 52 % a rástli sme tak naďalej 4-krát rýchlejšie ako trh. Na vkladoch obyvateľstva sme si medziročne polepšili o 3 %. Hospodárenie za prvý polrok 2014 sme uzatvorili s prevádzkovým ziskom 6,3 mil. eur a čistý zik sme medziročne zlepšili o 5 mil. eur.  

   

  Podrobné informácie k našim hospodárskym výsledkom za 1. polrok 2014 nájdete v našej tlačovej správe.

 • 15. 7. 2014: Bankomatová sieť nám rastie ako z vody! - Prima banka - Aktuality

  Pribudol nám už štvrtý bankomat v Banskej Bystrici na ulici Rudohorská 27 (v Obchodnom centre Sásová).

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme 96 pobočiek a 190 bankomatov.