Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 23. 4. 2018: Nový bankomat na Myjave - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 20. 4. 2018 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v meste Myjava na ul. Viestova 5, priamo v obchodnom dome Tesco. 

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 125 pobočiek a 286 bankomatov.

  Prima banka

 • 10. 4. 2018: Pribudli ďalšie 2 nové bankomaty - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  so snahou byť k vám stále bližšie sme aj tento týždeň rozšírili našu sieť bankomatov o ďalšie dva nové prírastky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Ružomberku na Hrabovskej ceste 5270, v priestoroch Hypermarketu Tesco Ružomberok. Druhým novým bankomatom je bankomat v Čadci, ktorý sa nachádza v nákupnom centre Kaufland na Ul. Slobody 3038/4A.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 125 pobočiek a 285 bankomatov.

  Prima banka


 • 4. 4. 2018: Našu sieť bankomatov sme opäť rozšírili - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  chceme k vám byť stále bližšie a preto sme našu sieť bankomatov opäť rozšírili o dva nové bankomatové prírastky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Nitre na Bratislavskej 5 - v obchodnom centre Tesco Galéria Nitra. Druhým novým bankomatom je bankomat v Prešove, ktorý sa nachádza v nákupnom centre Eperia Shopping Mall na ul. Arm. Gen. Svobodu 25.

  Aktuálne máme pre vás k dispozícii 125 pobočiek a 284 bankomatov.

  Prima banka

 • 19. 3. 2018: Nový bankomat v Partizánskom - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  od 15.3.2018 máme pre vás ďalší nový bankomat Prima banky.

  Nový bankomat sme uviedli do prevádzky v Partizánskom na ul. Nitrianska 1771/118 priamo v obchodnom dome Tesco.

  Aktuálne tak máme pre vás k dispozícii 127 pobočiek a 283 bankomatov.

  Ďakujeme

  Prima banka

 • 29. 1. 2018: Pobočka v Dubnici nad Váhom v nových, krajších priestoroch - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  dňa 29. 1. 2018 sme našu pobočku v Dubnici nad Váhom presťahovali do nových, krajších priestorov.

  Aktuálne sme vám tak k dispozícii na Námestí Matice slovenskej - vo výškovej budove ORION. 

  Naše služby tak môžete využiť už na 127 pobočkách a k dispozícii máte 282 bankomatov Prima banky na celom Slovensku.

  Tešíme sa na vašu návštevu.

  Prima banka

 • 4. 9. 2017: Otvorili sme novú pobočku v Leviciach - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  4. septembra 2017 sme pre vás otvorili ďalšiu novú pobočku a zároveň  už druhú pobočku v poradí v meste Levice na adrese Mlynská 6/C. Na pobočke je vám k dispozícii aj bankomat.

  Naše služby tak môžete využiť už v 128 pobočkách a 283 bankomatoch po celom Slovensku.

  Tešíme sa na vašu návštevu!

  Prima banka

 • 28. 8. 2017: Plaťte na internete s 3D Secure - Prima banka - Aktuality

  Platby na internete sú odteraz s Prima bankou ešte bezpečnejšie a to vďaka službe 3D Secure, ktorú môžu k svojim platobným kartám využívať všetci klienti Prima banky. Pri internetovej platbe u obchodníka označeného logom MasterCard SecureCode overíme transakciu jednorazovým 3D Secure kódom zaslaným na mobilné telefónne číslo držiteľa platobnej karty.

  Pokiaľ ste poskytli, alebo poskytnete banke číslo svojho mobilného telefónu, službu 3D Secure budete mať automaticky aktivovanú na svojej platobnej karte.

  Podrobnejšie informácie o službe 3D Secure nájdete tu.

  Prima banka

 • 31. 7. 2017: Sberbank Slovensko sa zlúčila s Prima bankou Slovensko - Prima banka - Aktuality

  Vážení klienti,

  dňa 1. 8. 2017 došlo k zlúčeniu Sberbank Slovensko, a.s. s Prima bankou Slovensko, a.s., ktorá sa stala právnym nástupcom Sberbank Slovensko a prechádzajú na ňu aj všetky zmluvné vzťahy.

  V súvislosti so zlúčením sa pre klientov bývalej Sberbank nič nemení a svoje produkty a služby môžu využívať tak, ako doteraz. Do svojho elektronického bankovníctva sa od 1. 8. 2017 môžu prihlasovať svojimi štandardnými prihlasovacími údajmi a to prostredníctvom webovej stránky www.primabanka.sk (tlačidlo Internet banking).

  V prípade akýchkoľvek otázok sme všetkým klientom k dispozícii prostredníctvom našej nonstop Infolinky na telefónnom čísle 0850 700 007 alebo na info@primabanka.sk.

  Prima banka je v posledných rokoch najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou na Slovensku. Za dynamickým biznisovým rastom stojí aj široká sieť pobočiek, ktorých má banka v súčasnosti 113 a pokrýva nimi ako jedna z troch bánk všetkých 79 okresov Slovenska. Z hľadiska počtu pobočiek je Prima banka treťou najväčšou bankou na trhu a po zlúčení so Sberbank svoju sieť ešte viac posilní. Prima banka sa pri poskytovaní svojich produktov a služieb zameriava najmä na rýchlosť, jednoduchosť, férovosť a výhodnosť. Aj vďaka tomu má dnes už štyri roky po sebe podľa nezávislých prieskumov najspokojnejších klientov spomedzi najväčších slovenských bánk.

 • 13. 7. 2017: Oznam investorom Belfius Fullinvest - Prima banka - Aktuality

  Oznam investorom Belfius Fullinvest

 • 13. 6. 2017: Oznam podielnikom Candriam Quant - Prima banka - Aktuality

  Oznam podielnikom Candriam Quant