Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 11. 4. 2014: Prima banka s novým bankomatom v Nových Zámkoch - Prima banka - Aktuality

  V Nových Zámkoch nám pribudol už tretí bankomat.

  Nový bankomat sa nachádza v predajni CBA na ulici Ľudovíta Štúra 2834.

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme  95 pobočiek a 177 bankomatov.

 • 7. 4. 2014: Bankomatová sieť Prima banky má nový prírastok v Košickom kraji - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatová sieť sa nám v Košickom kraji vďaka novému  bankomatu v Smižanoch,  Za kaštieľom 1354/7 rozrástla na 21 bankomatov.

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme už 95 pobočiek a 176 bankomatov

   

 • 2. 4. 2014: Prima banka znížila úrokovú sadzbu na Hypotéke - Prima banka - Aktuality

  Na trojročnom fixe ponúka jednotnú a transparentnú sadzbu 3,0 % ročne

   

  Bratislava, 2. apríla 2014 – Od apríla poskytuje Prima banka na Hypotéke s 3-ročnou dobou fixácie jednotnú úrokovú sadzbu 3,0 % p.a. Túto sadzbu si z banky odnesie každý jeden klient – bez ohľadu na bonitu či výšku úveru a bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Prima banka tak aj naďalej výrazne prispieva k zvyšovaniu transparentnosti na trhu hypoték.

  Úrokovú sadzbu na Hypotéke s dobou fixácie 3 roky znížila Prima banka s účinnosťou od 1. apríla z pôvodných 3,4 % na aktuálnu sadzbu 3,0 % p.a. Uvedenú úrokovú sadzbu Prima banka ako jediná banka na trhu poskytuje skutočne každému – bez akýchkoľvek dodatočných podmienok a naviazaní na iné produkty a služby, teda bez podmienok ako: bonita klienta, výška úveru, poistenie, otvorenie osobného účtu, či zasielanie príjmu na účet alebo umiestnenie nehnuteľnosti v bratislavskej lokalite. „Každý jeden klient u nás pri 3-ročnej fixácii dostane lepšiu úrokovú sadzbu, než je priemerná sadzba na trhu. V prípade hypoték tak aj naďalej ideme cestou maximálnej transparentnosti a výhodnosti,“ uviedla Henrieta Gahérová, riaditeľka divízie riadenia produktov Prima banky.

  Priemerná úroková sadzba, za ktorú si Slováci vo februári požičiavali od bánk, bola 3,55 % p.a. Aj keď sa teda banky v marketingových ponukách predbiehajú so sadzbami pod úrovňou troch percent, priemerná sadzba na trhu len potvrdzuje, že klienti si v skutočnosti z bánk odnášajú hypotéky s výrazne vyššími sadzbami. Z Prima banky si klienti odnesú jednotnú úrokovú sadzbu 3,0 % p.a. pre každého.

  Práve vďaka transparentnosti a výhodnosti ponuky ale aj vďaka jednoduchému procesu refinancovania zaznamenala Prima banka aj v úvode tohto roka rekordný rast hypoték. Vo februári poskytla takmer 3-krát viac nových hypoték ako pred rokom, vďaka čomu vzrástlo portfólio hypoték medziročne o 56 % na 430 mil. eur. Prima banka tak potvrdila pozíciu najrýchlejšie rastúcej banky v hypotékach.

   

 • 1. 4. 2014: Oznam pre akcionárov - Prima banka - Aktuality
  Dexia Bonds
  Dexia Dynamix
  Dexia Equities L
  Dexia Money Market
  Dexia Quant
 • 31. 3. 2014: Oznam pre podieľníkov Belfius Fullinvest - Prima banka - Aktuality
  Oznam pre podieľníkov Belfius Fullinvest
 • 27. 3. 2014: Prima banka už so 175 bankomatmi - Prima banka - Aktuality

  Bankomatová sieť Prima banky sa opäť rozrástla!

  Novými prírastkami sú:

  bankomat v Púchove, Nimnická cesta 1919/47 (Kaufland)

  bankomat v Starej Turej, na ulici SNP 272

  Celkovo tak k dnešnému dňu máme 95 pobočiek a 175 bankomatov.

   

 • 17. 3. 2014: Prima banka má od dnešného dňa 95 pobočiek a pokrýva už takmer všetky okresy. - Prima banka - Aktuality

  Dnes nám pribudla  nová pobočka v Seredi, na ulici M.R. Štefánika 13. Minulý týždeň nám pribudol aj bankomat v Partizánskom a zajtra vo Fiľakove.

  Od začiatku roka sme tak otvorili už 4 nové pobočky a so zajtrajším prírastkom 9 nových bankomatov. Celkovo tak máme 95 pobočiek a od zajtra 173 bankomatov.

 • 10. 3. 2014: Sieť Prima banky sa rozšírila na 94 pobočiek a 171 bankomatov - Prima banka - Aktuality
  Opäť sme sa rozrástli o novú pobočku a ďalšie bankomaty. Najnovšími prírastkami sú: pobočka s bankomatom v Krupine, na Svätotrojičnom nám. 9  a bankomat v Seredi na ulici M.R.Štefánika 13. Celkovo tak máme po Slovensku 94 pobočiek a 171 bankomatov.
 • 7. 3. 2014: Informácie pre investorov DEXIA fondov - Prima banka - Aktuality

 • 4. 3. 2014: Pozvánka na pravidelné valné zhromaždenie spoločnosti Belfius Fullinvest - Prima banka - Aktuality
  Pozvánka