Prima banka

Prima bankaPrima banka Slovensko, a.s. (bývalá Dexia) pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1993. Majoritným vlastníkom akcií Prima banky je od marca 2011 stredoeurópska investičná skupina Penta Investments. Predstavenstvo banky je zložené z generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva – Ján Rollo, a riaditeľov jednotlivých divízií – Henrieta Gahérová, Jaroslava Hirschová, David Ševčík a Pavol Majer.

Centrála banky sa nachádza na Hodžovej 11 v Žiline. Prima banka má celkovo 85 pobočiek a 148 bankomatov vo všetkých väčších mestách Slovenska.

Ocenenia (ešte ako Dexia):

 • Firma roka 2010 – Správca, V.O.Č. Slovakia
 • Banka roka 2008 (5.miesto)
 • Najlepšia ročná správa 2007 (2.miesto)
 • Banka roka 2007 (3.miesto)
 • Dlhopisové fondy – rozvíjajúce sa trhy (3. miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2005 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná správa za rok 2004 (4.- 10. miesto)
 • Najlepšia ročná elektronická správa za rok 2003
 • Banka roka 2002 (3.miesto) – Trend
 • Zlatý podnikateľský Biatec – HN klub (1997)

Produkty Prima banky pre fyzické osoby

Osobné účty

Zriadenie osobných účtov je bezplatné.

Sporiace a vkladové účty

 • Termínovaný vklad – Prima banka umožňuje bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu pomocou internetového bankovníctva (eBanka). Klienti Prima banky si môžu zriadiť termínovaný vklad s viazanosťou na 1 až 36 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je minimálny základný vklad pre fyzické aj právnické osoby 300 € (resp. 10000 CZK, 300 USD, 200 GBP).
 • Štruktúrované depozity – je vkladový produkt s garanciou vrátenia investovaných prostriedkov a s garantovaným výnosom.

Úvery

 • Povolené prečerpanie – sa poskytuje k osobnému účtu osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Službu povoleného prečerpania si klienti môžu zriadiť aj pomocou internetového bankovníctva. Klienti môžu čerpať úver na dobu neurčitú vo výške 100 € až 1500 €.
 • Pôžička – je bezúčelový úver vo výške 1000 € až 15000 €. Doba splatnosti poskytnutého úveru je od 2 do 10 rokov.
 • Hypotéka – je účelový úver poskytnutý od 5000 € so splatnosťou od 11 do 40 rokov. Na poskytnutie úveru banka vyžaduje zábezpeku vo forme nehnuteľnosti.
 • Hypotéka pre mladých – sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 35 rokov vo výške od 5000 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov.

Investičné produkty a služby

 • Podielové fondy Prima banky – Prima banka ponúka možnosť investovania finančných prostriedkov do podielových fondov Prima banky. Banka emituje niekoľko typov podielových fondov – Peňažné fondy, Dlhopisové fondy, Akciové fondy, Zmiešané fondy resp. Fond fondov.
 • Garantované produkty – vydáva spoločnosť Prima banka BIL.
 • Investičné služby – sú služby, pomocou ktorých môžu klienti Prima banky investovať svoje neviazané finančné prostriedky do cenných papierov. Investované finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
 • Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM (Fond národného majetku) – majitelia účtov s cennými papiermi môžu bezplatne previesť svoje „bezcenné“ cenné papiere na Fond národného majetku.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky si klienti môžu zriadiť v nasledovných pobočkách Prima banky – Žilina, Trnava, Liptovský Hrádok, Trenčín, Michalovce, Košice, Považská a Banská Bystrica. Poplatky súvisiace s prenájmom a s poistením bezpečnostných schránok sú závislé od ich veľkosti, obsahu a doby prenájmu. Prima banka umožňuje vloženie hotovosti na účet mimo úradných hodín pomocou nočného trezoru.

Produkty Prima banky pre firmy a samosprávy

Bežný účet

Fyzické aj právnické osoby si môžu zriadiť bežný účet pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v domácej mene (EUR), pre hotovostné aj bezhotovostné operácie v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, HUF, GBP, PLN) resp. pre bezhotovostné operácie v cudzej mene (CHF, TRY, AUD, DKK, JPY, NOK, RON, SEK, ZAR).

 • Bežný účet pre samosprávy – je bežný účet s výhodnou úrokovou mierou určený pre samosprávy.

Balíky služieb

 • Balík Business Výhoda – je balík služieb a produktov pre malých a stredných podnikateľov.
 • Balík Business Výhoda 50
 • Balík Business Výhoda 75

Úvery a financovanie

 • Úverové financovanie pre spoločnosti:
  • Termínovaný úver – klienti Prima banky si môžu vybrať z dvoch druhov termínovaných úverov – Termínovaný úver na financovanie prevádzkových resp. investičných potrieb.
  • Úverová linka – je určená na krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podnikateľov. Úverová linka sa poskytuje klientom so stabilným finančným zázemím so splatnosťou do jedného roka.
  • Kontokorentný úver – je jediný bezúčelový úver banky poskytovaný formou povoleného prečerpania na bežnom účte.
  • Povolené prečerpanie – sa poskytuje majiteľom bežných účtov vo výške od 400 € do 7000 €. Podmienkou poskytnutia takéhoto úvery je aktívna podnikateľská činnosť po dobu aspoň 2 rokov.
 • Úverové financovanie pre samosprávy – samosprávy Slovenskej republiky si môžu vybrať z troch základných bankových úverov – krátkodobý úver so splatnosťou do jedného roka, strednodobý úver so splatnosťou do 5 rokov resp. dlhodobý úver so splatnosťou do 30 rokov. Účelové úvery určené pre samosprávy sa poskytujú s aj bez poskytnutia záruky.
  • Municipálny úver – Univerzál – sa poskytuje obciam s počtom obyvateľov menej ako 1000.
  • Municipálny úver – Klasik – je dlhodobý termínovaný úver poskytovaný mestám a obciam s dobou splatnosti na 30 rokov.
  • Municipálny úver – Eurofondy – je úver poskytovaný pre samosprávy podporovaný fondmi Európskej únie a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Účelový úver sa poskytuje na spolufinancovanie resp. predfinancovanie investičných nákladov danej samosprávy.
  • Municipálny úver – Superlinka – je úver poskytovaný pre samosprávy formou povoleného debetu k bežnému účtu. Určený je najmä na financovanie krátkodobých záväzkov danej samosprávy.
  • Banková záruka – je univerzálny zabezpečovací prostriedok. Prima banka svojim klientom ponúka viacero druhov bankových záruk.
  • Banková záruka za úvery ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) – úver ŠFRB je účelový úver poskytnutý na financovanie výstavby obytných domov, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb. Prima banka vystavuje bankové záruky vo výške až 100% z nesplatenej istiny úveru v prospech ŠFRB.

Investičné produkty

Prima banka ponúka rovnaké možnosti investovania do podielových fondov, rovnaké garantované produkty a investičné služby pre firmy ako pre fyzické osoby.

Novinky z Prima banky

 • 13. 11. 2014: Nová pobočka Prima banky v nákupnom centre Bory Mall - Prima banka - Aktuality

  Naša pobočková a bankomatová sieť sa opäť rozrástla.

  Pribudla nám pobočka s bankomatom v nákupnom centre Bory Mall v bratislavskom Lamači  a bankomat v Topoľčanoch na ulici D. Jurkoviča 2830.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme už 101 pobočiek a 206 bankomatov.

   

 • 27. 10. 2014: Prima banka sa opäť rozrástla, máme už 100 pobočiek - Prima banka - Aktuality

  Prima banka je pre svojich klientov opäť dostupnejšia. Dnes sme otvorili už našu 100. pobočku na sídlisku Dlhé diely, ul. Ľ. Fullu 3 v Bratislave.

  Najnovší prírastok je už deviatou pobočkou, ktorú sme otvorili od začiatku tohto roka. Počas predchádzajúcich 9 mesiacov sme rozšírili pobočky v mestách Šamorín, Poltár, Krupina, Sereď, Moldava nad Bodvou, v Bratislave – Digital Parku, Želiezovciach a Košiciach - Ťahanovce.

  K dnešnému dňu má Prima banka už 100 pobočiek a 205 bankomatov a je jednou z troch slovenských bánk, ktoré svojimi pobočkami a bankomatmi pokrývajú všetkých 79 okresov Slovenska.

  Ak máte záujem o využívanie našich produktov a služieb, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to buď osobne na ktorejkoľvek pobočke, mailom na info@primabanka.sk alebo na infolinke 0850 700 007.

 • 24. 10. 2014: Oznam akcionárom Candriam Bonds - Prima banka - Aktuality
  Oznam akcionárom Candriam Bonds
 • 24. 10. 2014: Oznam akcionárom Candriam Equities L - Prima banka - Aktuality

  Oznam akcionárom Candriam Equities L

 • 20. 10. 2014: Hypotéka od Prima banky ešte výhodnejšia, s úrokom 2,0 % pre každého - Prima banka - Aktuality

  Prima banka prichádza s mimoriadnou ponukou, vďaka ktorej sú hypotéky pre obyvateľov ešte výhodnejšími. Od 20. októbra znižujeme úrokovú sadzbu na Hypotéke s dobou fixácie 3 roky z pôvodných 2,5 % na aktuálnu sadzbu 2,0 % p. a.

  Ide o mimoriadnu ponuku, ktorá platí pre všetky Hypotéky schválené v období od 20. 10. 2014 do 31. 12. 2014. Ponuku môžu využiť klienti, ktorí chcú požiadať o novú hypotéku, ako aj obyvatelia, ktorí už majú hypotéku v inej banke a chcú si ju preniesť do Prima banky.

  Úrokovú sadzbu 2,0 % Prima banka aj naďalej ako jediná banka na trhu poskytuje skutočne každému – bez akýchkoľvek dodatočných podmienok a naviazaní na iné produkty a služby, teda bez podmienok ako výška úveru, poistenie, otvorenie účtu, výška príjmu, či zasielanie príjmu na účet.

  Podrobnejšie informácie k ešte výhodnejšej Hypotéke s úrokom 2,0% ako aj praktickú kalkulačku na výpočet hypotéky nájdete na našom webe v sekcii Hypotéky.

 • 16. 10. 2014: Nový bankomatový prírastok v Bánovciach nad Bebravou - Prima banka - Aktuality

  Naša  sieť sa rozrástla na 205 bankomatov. Stalo sa tak vďaka novému bankomatu v Bánovciach nad Bebravou na ulici Svätoplukova 43.

  Spolu k dnešnému dňu máme  99 pobočiek a 205 bankomatov. Prima banka je tak jednou z  troch bánk, ktorá svojimi pobočkami a bankomatmi pokrýva všetkých 79 okresov Slovenska.

  Adresy a otváracie hodiny našich pobočiek nájdete v praktickej mapke TU.

 • 30. 9. 2014: Nové bankomaty v Hurbanove a Prievidzi - Prima banka - Aktuality

  Naša sieť sa rozrástla o ďalšie dva bankomaty.

  Sú nimi:

  bankomat v Hurbanove na Komárňanskej 102

  bankomat v Prievidzi na Košovskej ceste 12

  K dnešnému dňu tak máme celkovo 99 pobočiek a 204 bankomatov.

 • 25. 9. 2014: Ďalšie bankomaty v Bratislavskom kraji - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatová sieť sa rozrástla o dva prírastky.

  Sú nimi:

  bankomat v Bratislave - Rači na Rustaveliho 7

  bankomat v Stupave na Hlavnej 50

  K dnešnému dňu tak spolu máme 99 pobočiek a 202 bankomatov.

 • 17. 9. 2014: V Košiciach nám pribudla ďalšia pobočka. - Prima banka - Aktuality

  Nová pobočka sa nachádza na ulici Budapeštianska 18 v Košiciach - Ťahanovce.

  V Košickom kraji tak máme už 13 pobočiek a z toho 6 v Košiciach.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 99 pobočiek a 200 bankomatov.

 • 9. 9. 2014: K dnešnému dňu máme už 200 bankomatov! - Prima banka - Aktuality

  Naša bankomatova sieť sa rozrástla na 200 bankomatov.

  Stalo sa tak vďaka novému bankomatu v Košiciach - Ťahanovce na ulici Budapeštianska 18.

  Spolu tak k dnešnému dňu máme 98 pobočiek a 200 bankomatov!