Privatbanka

PrivatbankaPrivatbanka, a.s. vznikla v roku 2005 premenovaním pôvodnej Banka Slovakia. Privatbanka sa ako jediná špecializovaná banka na Slovensku orientuje na oblasť privátneho a korporátneho bankovníctva. Jediným vlastníkom akcií banky je skupina Penta Investments Limited.

Členmi predstavenstva sú Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc., Ing. Peter Farkaš a Ing. Vladimír Hrdina. Centrála banky sa nachádza v Bratislave na Einsteinovej 25. Privatbanka má okrem toho 12 ďalších pobočiek vo väčších mestách Slovenska.

Ocenenia:

 • Investičné bankovníctvo (1.miesto) – Zlatá minca (2010, 2008)
 • Investičné bankovníctvo (3.miesto) – Zlatá minca (2009)
 • Investičné bankovníctvo (2.miesto) – Zlatá minca (2007)
 • Investičné bankovníctvo (5.miesto) – Zlatá minca (2006)

Produkty Privatbanky

Privátne bankovníctvo

 • Privatbanka Wealth Managment – je produkt určený pre klientov, ktorí majú k dispozícii finančné prostriedky vo výške aspoň 166 000 €. Okrem bežne využívaných služieb je súčasťou programu aj zostavenie portfólia pre každého zvlášť, nákup cenných papierov a dlhopisov a zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov.
 • Privatbanka Health Managment – je služba, vďaka ktorej klienti získajú nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

Korporátne bankovníctvo

 • Asset Managment – je služba poskytujúca riadenie portfólia. Klienti si môžu vybrať medzi dvoma produktmi – Riadenie portfólia s objemom majetku od 100 000 € a s objemom majetku nad 166 000 €.
 • Prevádzkové financovanie – Privatbanka poskytuje úvery vo forme splátkového, kontokorentného alebo vo forme revolvingového obratového úveru.
 • Investičné financovanie – sú úverové produkty (Investičný splátkový úver, Projektové financovanie) so splatnosťou do 10 rokov poskytované bonifikovaným klientom.
 • Bankové záruky – Privatbanka svojim klientom ponúka niekoľko možností bankových záruk – Banková záruka za zaplatenie platobných záväzkov, Banková záruka za predloženú ponuku, Banková záruka za dobré vykonanie zmluvy, Dodávateľská záruka alebo Banková záruka za vrátenia zálohy.
 • Odplatné postupovanie pohľadávok – je služba určená najmä pre bonitných klientov.
 • Moderná ambulancia – je úver poskytovaný pre zmluvných partnerov zdravotnej poisťovne Dôvery.
 • Treasury – je služba umožňujúca operácie na finančných trhoch.
 • Štandardné bankové služby: Bežné účty – Privatbanka ponúka svoje bežné účty pod názvami Privatbanka Biznis Konto (účet v EUR, CZK, USD, GBP, CHF alebo PLN) a Privatbanka Fond Biznis (účet v EUR).

Štandardné bankové služby určené pre jednotlivcov aj živnostníkov

 • Bežné účty:
  • Privatbanka @ Konto – je bežný účet, ktorý je možné zriadiť aj pomocou internetbankingu. Produkt v sebe zahŕňa všetky najčastejšie využívané služby.
  • Privatbanka Konto – je bežný účet, ktorý je možné založiť nielen v domácej mene (EUR), ale aj v niektorých cudzích menách (CZK, USD, GBP, CHF).
  • Privatbanka Senior Konto – je bežný účet v domácej mene (EUR) určený pre osoby poberajúce starobný dôchodok.
  • Privatbanka Benefit Konto – je určený pre klientov, ktorí využívajú zdravotnú starostlivosť ComfortCare alebo TopCare. Poplatok za vedenie účtu predstavuje 1 € mesačne.
 • Termínované účty:
  • Privatbanka Profit Konto – je klasický termínovaný účet v domácej mene (EUR) s minimálnym vkladom 1000 €.
  • Privatbanka FIX Konto – je termínovaný účet, ktorý je možné zriadiť v troch menách (EUR, CZK, USD) s požiadavkou na minimálny vklad a zostatok na účte vo výške 250 €.
  • Privatbanka Partner Konto – je termínovaný účet určený pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.
  • Privatbanka Family Konto – je určený pre klientov, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera a sú zároveň členmi Klubu Rodina.
 • Úsporné vklady:
  • Privatbanka BONUS Konto – je vkladový produkt s viazanosťou na 3, 6 alebo 12 mesiacov s požiadavkou na minimálny vklad resp. zostatok na účte vo výške 20 €.
  • Privatbanka BONUS Konto Plus – je vkladový produkt určený pre držiteľov zlatej vernostnej karty Dr. Max.
  • Vkladná knižka s a bez výpovednej lehoty.
 • Konto života – je produkt, v ktorom sa spájajú investície a sporenie.