Ratingy bánk

Rating slovenských bánk podľa Moody’s

Nie všetky banky na Slovensku majú svoj rating. Prinášame tie, ktoré ich majú.

Logo Banka Dlhodobý rating Rating finančnej sily Schopnosť splácať krátkodobé úvery Výhľad
mBank BRE bank (s pobočkou mBank) Baa2 D P-2 negatívny
Citibank Citibank (s pobočkou na Slovensku) A3 D+ P-2 stabilný
Commerzbank Commerzbank (s pobočkou na Slovensku) A3 D+ P-2 negatívny
ČSOB ČSOB Baa3 D P-3 stabilný
ING bank ING bank (s pobočkou na Slovensku) A2 C- P-1 negatívny
Komerční banka Komerční banka (s pobočkou KB Bratislava) A2 C P-1 stabilný
Zuno banka Raiffeisen Bank International (s pobočkou Zuno) A2 D+ P-1 stabilný
Tatra banka Tatra banka A3 C- P-2 negatívny
The Royal bank of Scotland The Royal bank of Scotland (s pobočkou na Slovensku) A3 D+ P-2 negatívny
Unicredit bank Unicredit bank Baa2 D+ P-2 stabilný
VÚB VÚB A3 C- P-2 stabilný

Dlhodobý rating:

 • Aaa – najlepšie hodnotenie so žiadnym rizikom.
 • Aa – dobré hodnotenie s minimálnym rizikom.
 • A – Nadpriemerné hodnotenie s malým rizikom.
 • Baa – Stredné hodnotenie s primeraným rizikom.
 • Ba – Podpriemerné hodnotenie so špekulatívnym rizikom.
 • B – Zlé hodnotenie s vysokým rizikom.
 • Caa – Veľmi zlé hodnotenie s obrovským rizikom.
 • Ca – Veľmi špekulatívne riziko s veľkou pravdepodobnosťou bankrotu.
 • C – Bankrot.

Schopnosť splácať krátkodobé úvery:

 • P-1 – S najväčšou schopnosťou splácať krátkodobé úvery.
 • P-2 – So silnou schopnosťou splácať krátkodobé úvery.
 • P-3 – S akceptovateľnou schopnosťou splácať krátkodobé úvery.
 • NP – Not Prime – Nepatriace do ani jednej z vyššie uvedených kategórií.

Hodnotenie finančnej sily:

 • A – Výnimočná finančná sila.
 • B – Silná finančná sila.
 • C – Adekvátna finančná sila.
 • D – Podpriemerná finančná sila s istou pravdepodobnosťou potreby pomoci zvonka.
 • E – Slabá finančná sila s občasnou potrebou pomoci zvonka.

Rating slovenských bánk podľa Fitch

Nie všetky banky na Slovensku majú svoj rating. Prinášame tie, ktoré ich majú.

Logo Banka Dlhodobý rating Krátkodobý rating Výhľad
mBank BRE bank (s pobočkou mBank) A F1 stabilný
Citibank Citibank (s pobočkou na Slovensku) A F1 stabilný
Commerzbank Commerzbank (s pobočkou na Slovensku) A+ F1+ stabilný
ING bank ING bank (s pobočkou na Slovensku) A+ F1+ stabilný
ČSOB KBC Group (matka ČSOB) A- F1 stabilný
Zuno banka Raiffeisen Bank International (s pobočkou Zuno) A F1 stabilný
Slovenská sporiteľňa Slovenská sporiteľňa A F1 stabilný
The Royal bank of Scotland The Royal bank of Scotland (s pobočkou na Slovensku) A F1 stabilný
Unicredit bank Unicredit bank A+ F1+ stabilný
Sberbank Sberbank BBB- F3 stabilný
VÚB VÚB BBB+ F2 negatívny

Aktuálny rating Slovenska a historické ratingy

Rating Standard & Poor’s Moody’s Fitch Ratings R&I JCR
Aktuálny rating A
stabilný výhľad
A2
negatívny výhľad
A+
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
Dátum pridelenia aktuálneho ratingu 13.1.2012 13.2.2012 8.7.2008 16.7.2008 21.8.2008
Rating 2011 A+
pozitívny výhľad (od augusta)
A1
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
Rating 2010 A+
stabilný výhľad
A1
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
Rating 2009 A+
stabilný výhľad
A1
stabilný výhľad (od marca)
A+
stabilný výhľad
A
stabilný výhľad
A+
stabilný výhľad
Rating 2008 A+
stabilný výhľad (od novembra)
A
pozitívny výhľad (od marca)
A1
pozitívny výhľad (od júla)
A+
stabilný výhľad (od júla)
A
stabilný výhľad (od júla)
A+
stabilný výhľad (od augusta)
Rating 2007 A
stabilný výhľad
A1
stabilný výhľad
A
pozitívny výhľad (od júla)
A-
stabilný výhľad
A
pozitívny výhľad (od júna)
Rating 2006 A
stabilný výhľad
A1
stabilný výhľad (od októbra)
A
stabilný výhľad
A-
stabilný výhľad (od októbra)
A
stabilný výhľad (od septembra)
Rating 2005 A
stabilný výhľad (od decembra)
A2
pozitívny výhľad (od januára)
A
stabilný výhľad (od októbra)
BBB+
stabilný výhľad (od júna)
A-
stabilný výhľad
Rating 2004 A-
pozitívny výhľad (od decembra)
BBB+
pozitívny výhľad (od marca)
A3
pozitívny výhľad (od júna)
A-
pozitívny výhľad (od septembra)
BBB+
pozitívny výhľad (od januára)
BBB A-
stabilný výhľad (od augusta)
Rating 2003 BBB
pozitívny výhľad
A3
stabilný výhľad
BBB
pozitívny výhľad (od novembra)
BBB
stabilný výhľad (od marca)
BBB (od januára) BBB+
stabilný výhľad (od februára)
Rating 2002 BBB
pozitívny výhľad (od decembra)
A3
stabilný výhľad (od novembra)
BBB-
pozitívny výhľad (od novembra)
BBB- BBB
stabilný výhľad (od apríla)
Rating 2001 BBB-
pozitívny výhľad (od októbra)
Baa3
stabilný výhľad (od novembra)
BB+
pozitívny výhľad (od februára)
BBB- BBB (od marca)
Rating 2000 BB+
pozitívny výhľad (od novembra)
Ba1
pozitívny výhľad (od novembra)
BB+
stabilný výhľad (od septembra)
BB+
Rating 1999 BB+
stabilný výhľad (od novembra)
Ba1
stabilný výhľad (od októbra)
BB+ BB+
Rating 1998 BB+
negatívny výhľad (od septembra)
BBB-
negatívny výhľad (od apríla)
Ba1
negatívny výhľad (od marca)
Baa3
negatívny výhľad (od februára)
BB+ (od decembra) BBB-
Rating 1997 BBB- stabilný výhľad Baa3 BBB- BBB
Rating 1996 BBB- stabilný výhľad (od apríla) Baa3 BBB- (od augusta) BBB
Rating 1995 BB+ stabilný výhľad (od apríla) Baa3 (od mája) BBB
Rating 1994 BB- stabilný výhľad (od februára) BBB
Rating 1993

Ratingy Slovenska a slovenských bánk sa snažíme udržiavať aktuálne, avšak za prípadné nezhody/neaktuálnosti nezodpovedáme. Vždy si rating overte priamo u banky alebo na web stránkach ratingovej agentúry.