Šeky

V zahraničí nie je nezvyčajné dostať k bežnému účtu v banke aj šeky. Napríklad v Spojených štátoch amerických je to samozrejmosťou. Aj keď sú šeky na Slovensku okrajovou záležitosťou, pozrime sa ako fungujú.

Čo je šek?

Šek je cenný papier, ktorým majiteľ účtu dáva príkaz svojej banke, aby osobe (spoločnosti) uvedenej na šeku zaplatila určitú čiastku. Najbežnejšou formou sú cestovné a bankové šeky. Dá sa s nimi platiť bezhotovostným spôsobom za služby v hoteloch, na letisku, či platiť za tovar v obchodoch.

Použitie šeku môže byť nasledovné:

 • preplatenie šeku v hotovosti,
 • zaplatenie šekom,
 • zúčtovanie šeku – preplatenie, či jeho vklad na účet.

Za nákup šekov sa platí obvykle poplatok vo výške 1 alebo 2 % z čiastky šeku. Pozor však na minimálne poplatky, ktoré má banka stanovené za nákup šekov. Pohybujú sa od niekoľkých jednotiek až do sto eur.

Druhov šekov je niekoľko. Šeky so záručnou kartou môžu byť:

 • Eurošeky
 • Zaručený šekový systém v SR
 • Cestovný šek

Šekové právo

Šekové právo je vo svete včlenené do štátneho zákonodarstva, buď na základe Ženevskej šekovej konvencie alebo na základe Anglosaského šekového systému. Väčšina európskych krajín vrátane Slovenska používa systém na základe Ženevskej šekovej konvencie používa. Anglosaský šekový systém používajú tradične predovšetkým Veľká Británia, USA a iné na Británii závislé územia, dnes združené v Britskom spoločenstve národov.

Splatnosť šeku

Lehoty na predloženie šeku na preplatenie (Ženevská šeková konvencia)

 • 8 dní – šeky vystavené a splatné v jednom štáte,
 • 20 dní – šeky vystavené a splatné v dvoch rôznych štátoch na tom istom kontinente (táto lehota platí aj pre prímorské štáty Stredozemného mora navzájom, aj keď leží v rôznych kontinentoch),
 • 70 dní – šeky vydané a splatné v dvoch rôznych štátoch na rôznych kontinentoch.

Šek nemôže byť počas tejto lehoty odvolaný a oprávnený má právo na jeho preplatenie. Ak šek nebol odvolaný, právo na preplatenie trvá.

Lehoty na predloženie šeku na preplatenie (Anglosaský šekový systém)

Lehoty sú stanovené na tzv. “rozumný čas” (definovaný ako 90 dní), ak nie je šekovou doložkou ustanovené inak.

Táto lehota má vzťah k možnostiam uplatniť šek na preplatenie, nemá však vzťah k možnostiam odvolať šek. Ten je možné odvolať kedykoľvek.

Záverečné termíny na preplatenie neodvolaného šeku

Odvíjajú sa jednak od prípadnej doložky na šeku a tiež od právnych predpisov štátu, kde má k preplateniu dôjsť. Lehoty bývajú rôzne, najčastejšie v intervale 6-12 mesiacov.

Náležitosti šeku

Podstatné náležitosti Ženevskej šekovej oblasti

 • formulár musí byť napísaný v jednom jazyku a musí byť v tomto jazyku označený ako šek,
 • bezpodmienečný príkaz na vyplatenie napríklad: “Zaplaťte za tento šek”,
 • suma a mena šeku,
 • meno toho, kto má platiť (šekovník),
 • miesto, kde má byť platené,
 • dátum a miesto vystavenia,
 • podpis (podpisy) vystaviteľa.

Podstatné náležitosti Anglosaskej šekovej oblasti

 • bezpodmienečný príkaz na vyplatenie napríklad: “Pay”,
 • šeková čiastka,
 • meno toho, kto má platiť,
 • miesto, kde má byť platené,
 • podpis (podpisy) vystaviteľa.

Eurošeky

Eurošeky môžu byť preplatené v hotovosti v domácej mene štátu, v ktorom boli predložené na preplatenie bez overenia zostatku až do maximálnej garantovanej šekovej čiastky na jeden šek. Banka, ktorá vydala eurošek, ručí za preplatenie do výšky zaručenej čiastky banke, ktorá ju preplatila. K preplateniu šeku je okrem iného potrebné podpísať šek pred pracovníkom, ktorý ho prepláca. Na záručnej karte je uvedený podpisový vzor, ​​ktorý sa s podpisom porovnáva.

Zaručený šekový systém v SR

Na Slovensku sa banky združili do Záručného šekového systému – preplácanie šekov klientom, ktorí majú účet v inej banke, banky preplácajú tzv. kryté šeky (do sumy asi 250 eur, maximálne 10 kusov), klient dostane k šekovej knižke Záručnú kartu s podpisovým vzorom a potom sa banky vyrovnajú.

 • Tieto šeky môžu byť vystavené iba na Slovensku (EUR).
 • Maximálna garantovaná čiastka je 250 eur.
 • Pri platení šekom, či jeho preplácaní musí byť šek podpísaný pred prijímajúcim a ten porovná podpisy na šeku a záručnej karte.

Cestovné šeky

Cestovné šeky sú cenné papiere, ktoré majú predtlačenú nominálnu hodnotu. Cestovný šek nie je šekom v zmysle zákona zmenkového a šekového, ako cenný papier ho ale zmieňuje obchodný zákonník. Cestovné šeky sa obstarávajú oproti finančnej protihodnote. Sú teda úplne uhradené ešte pred ich preplatením.

Cestovné šeky vydávajú významné svetové banky a finančné spoločnosti – VISA, Thomas Cook, American Express. Predávajú ich aj banky v Slovenskej republike, ale aj niektoré cestovné kancelárie, zmenárne a pošty (zahraničné). Pri preplácaní šeku je potrebné šek znovu podpísať, a to za prítomnosti pokladničného, ktorý skontroluje správnosť podpisu.

Cestovné šeky môžete využiť pri výnimočných cestách do zahraničia, keď nevlastníte zahraničnú platobnú kartu. Šek možno premeniť v bankách či zmenárňach za valuty. Ale môžete nimi platiť aj v hoteloch, reštauráciách a obchodoch po celom svete.

Keď cestovné šeky stratíte, alebo vám ich ukradnú, obdržíte v zákazníckom centre danej spoločnosti, ktorá šek vydala, náhradné šeky. Cestovné šeky sa vydávajú v rôznych menách a nominálnych hodnotách. Pre cesty do Európy môžete využiť šek v mene EURO. Ak jazdíte do zahraničia častejšie, odporúčame zaobstarať si platobnú kartu, ktorú možno používať aj v zahraničí.

Hlavné výhody cestovných šekov:

 • Obmedzujú sa zneužitia pri krádežiach šekov – finančné spoločnosti refundujú ukradnuté šeky na základe údajov o predaji.
 • Nakupujú sa kurzom devíza-predaj, čo je výhodnejší kurz ako pri predaji bankoviek.
 • V krajinách, kde neplatí mena šeku, je možné ich vymeniť za miestnu menu kurzom devíza-nákup, čo je znova výhodnejší kurz než pri výmene bankoviek.
 • V krajinách, kde platí mena šeku, sa nimi dá priamo platiť väčšinu hotovostných transakcií.

Princíp cestovného šeku: Pri nákupe šeku sa majiteľ podpíše a vytvorí 1. podpis šeku – podpisový vzor. Pri použití šeku sa musí oprávnený majiteľ podpísať znovu – 2. podpis sa porovná s prvým. Pri preplácaní v hotovosti potom banky kontrolujú totožnosť klienta.

Vzor šeku

Ak by ste chceli vydať šek, ponúkame vám vzory prednej a zadnej strany, ktoré obsahujú všetky náležitosti: predná strana šeku, zadná strana šeku.