AAA

A.A.A. – Americká arbitrážna asociácia. Pravdepodobne najväčšie arbitrážne fórum a inštitúcia svojho druhu na svete. Veľká časť prípadov, ktoré sa riešia podľa jej pravidiel a procedúr, je amerického pôvodu, hoci A.A.A. má aj špecifické pravidlá pre medzinárodné prípady.

AAA – Najvyšší rating pre dlhopisy (najmä americké podnikové a municipálne) s najväčšou kvalitou, ktorý udeľujú dve najvýznamnejšie americké ratingové agentúry Standard and Poor’s a Moody’s. Dlžník AAA má najmenšiu pravdepodobnosť nesplatenia istiny a úroku.