Absorbovaný cenný papier a absorpčný bod

Cenný papier sa dá označiť za absorbovaný, ak sa vyrovnávajú ponuky k nákupu a predaju. V tomto bode trh s cennými papiermi dosiahne tzv. absorpčný bod a odmieta ďalšie ponuky, ak nie sú sprevádzané cenovými ústupkami. Tento pojem sa používa v súvislosti s majetkovými cennými papiermi.

Absorpčný bod je teda, keď v priebehu obchodovania s cennými papiermi dochádza k absorpcii nákupných a predajných príkazov. Ak ďalšia absorpcia nie je možná bez cenového prispôsobenia, potom cenný papier dosiahol svoj absorpčný bod.