Anuita, anuitná platba, anuitná splátka

Anuita (z lat. Annuus, ročné) je konštantná platba počas dohodnutého obdobia. Obvykle sa jedná o pravidelnú (anuitnú) splátku úveru. Jedná sa o platbu, ktorá je zložená zo splátky istiny a úroku. Jej výška je vo zvolenom období nemenná, plynule sa mení iba pomer medzi splátkou (úmoru) a úrokom, kedy spočiatku je vyšší pomer medzi úrokom a splátkou istiny. Na konci doby splatnosti sa pomer znižuje.