Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňaSlovenská sporiteľňa, a.s. je najstaršou a najväčšou komerčnou bankou na Slovensku (v súčasnosti má okolo 2,5 milióna klientov). Jej zisk bol v roku 2010 až 142,46 miliónov eur.

Slovenská sporiteľňa vznikla z Die Erste oesterreichische Spar-Casse, ktorá mala svoje pobočky na Slovensku už začiatkom 19.storočia (v Bratislave, v Levoči, v Banskej Bystrici a v Trnave). Jednotlivé pobočky začali od roku 1969 fungovať ako sporiteľne Slovenskej štátnej sporiteľne, š.p.ú., ktorá bola súčasťou Československej štátnej sporiteľne. Sporiteľňa získala všeobecnú bankovú licenciu a začala fungovať pod názvom Slovenská sporiteľňa, a.s. v roku 1994. Od roku 2001 je členom finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Od októbra 2009 je výlučným vlastníkom akcií Slovenskej sporiteľne viedenská skupina EGB Ceps Holding GmbH. Samotné EGB Ceps Holding GmbH spadá pod Erste Group Bank.

Sporiteľňu riadi predstavenstvo, ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Síkelu, podpredsedu predstavenstva Štefana Mája a ďalších troch členov Andrey Guľovej, Jiřího Humla a Petra Krutila.

Hlavné sídlo Slovenskej sporiteľne je na Tomášikovej ulici 48 v Bratislave. Okrem toho má sporiteľňa celkovo 292 pobočiek a 711 bankomatov vo všetkých mestách Slovenska.

Slovenská sporiteľňa, a.s. má viacero dcérskych spoločností, v ktorých figuruje ako majoritný vlastník:

 • Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. je najväčšia finančná spoločnosť poskytujúca faktoringové služby na Slovensku. Faktoring sa poskytuje dodávateľom tovaru a služieb, ktorým zabezpečí financovanie a riadenie pohľadávok. Faktoringová spoločnosť ručí svojim klientom v prípade platobnej neschopnosti ich odberateľov.
 • Informations – Technologie Austria SK, s.r.o. patrí do skupiny Erste Bank. I-T Austria je spoločnosť, ktorá vyvíja a poskytuje informačné bankové systémy.
 • Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytuje leasing nielen pre súkromné, ale aj pre právnické osoby a podnikateľov. Spoločnosť ponúka leasing osobných, úžitkových a nákladných automobilov, leasing inej dopravnej techniky a leasing strojov, zariadení a technológií.
 • Procurement Services SK, s.r.o. ponúka svoje procurement služby (služby poradenstva pri verejnom obstarávaní) od roku 2006.
 • Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. vznikla v roku 2007, kedy sa Slovenská sporiteľňa, a.s. rozhodla poskytovať aj v oblasti realitných služieb. Spoločnosť svojim klientom ponúka kompletné poradenstvo v rámci nehnuteľností.

Slovenská sporiteľňa, a.s. navyše spolupracuje s dvomi spoločnosťami patriacimi do skupiny Vienna Insurance GroupKooperativa poisťovňa, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s..

Ocenenia banky:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2011 Awards for Excellence
 • V oblasti ochrany životného prostredia za projekt Vodný les – ENERGY GLOBE Award (2008)
 • Za spracovanie transakcií vykonanými platobnými kartami – MasterCard Worldwide Regional Award (2007)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2005 Awards for Excellence

Slovenská sporiteľňa ako prvá získala povolenie na vydávanie a prijímanie všetkých typov platobných kariet medzinárodnej spoločnosti VISA International. Ako druhá banka na svete prešla na čipový systém EUROPAY International.

Slovenská sporiteľňa umožňuje obnovenie kreditu všetkých mobilných operátorov: O2, Orange a T-Mobile. Okrem toho, vyvinula aplikáciu pre produkty Apple (iPhone, iPod Touch s operačným systémom 3.1.2.), ktorá klientom banky nájde najbližšiu pobočku resp. bankomat, zobrazí aktuálny aj predpokladaný vývoj výmenného kurzu a vypočíta mieru výnosov (na 10 rokov) a úrokov (na 3 mesiace). Aplikácia v sebe zahŕňa aj odkaz na internetové bankovníctvo resp. na úverovú kalkulačku.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre fyzické osoby

Osobné účty

Osobný účet v sebe zahŕňa najčastejšie využívané služby a produkty. Mesačný poplatok za vedenie osobného účtu je celkovo 4,90 €. Klienti s osobným účtom dostanú od banky 0,5 % zo sumy, ktorú zaplatili platobnou kartou každý mesiac. Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka možnosť založiť si osobný účet cez internet.

Služby poskytnuté k Osobnému účtu:

 • Elektronické služby
 • Elektronické bankovníctvo
 • Platba platobnou kartou
 • Požičanie hotovosti
 • SMS resp. emailové informovanie klienta o pohyboch na účte

Sporiteľňa ponúka niekoľko balíkov sporenia v rámci osobného účtu:

 • Sporenie – účet: pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, bez poplatku, ročný úrok sú 2 %
 • Sporenie – fond: zhodnotenie úspor, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • Sporenie – poistenie: poistenie pre majiteľa účtu a jeho rodinných príslušníkov, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • V prípade všetkých typov sporenia je úrok 2,5 %.

SPOROžíra

Poplatok za vedenie SPOROžírového účtu je 2,06 € mesačne. Sporožíro je druh bežného účtu, ktorý klientom umožňuje platbu platobnou kartou, vykonávať tuzemské aj zahraničné platobné styky a využívať internetové bankovníctvo. V prípade potreby banka svojim klientom ponúka finančnú rezervu.

 • SPOROžíro v domácej mene
 • SPOROžíro v cudzej mene
 • SPOROžíro vysokoškolák – účet určený pre študentov (vo veku 18-26 rokov) denného štúdia niektorej vysokej školy na Slovensku. Väčšina služieb poskytovaná k tomuto typu účtu je bez poplatkov a od klientov sa nevyžaduje žiadny minimálny vklad.
 • SPOROžíro EURO<26 – pre osoby vo veku 15-26 rokov. Tento typ účtu je oslobodený od mnohých poplatkov a svojim vlastníkom umožňuje poskytuje finančnú rezervu podobe povoleného prečerpania.
 • SPOROžíro senior – tento účet je určený pre ľudí, ktorí poberajú niektorý formu dôchodku (starobný, invalidný, sirotský, vdovský alebo výsluhový). Banka majiteľom takéhoto účtu ponúka zvýhodnené poplatky a ochranu vkladov.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky sú určené pre klientov, ktorí si chcú uschovať svoje cennosti. Schránku si klienti môžu prenajať v niektorých pobočkách Slovenskej sporiteľne v niekoľkých veľkostiach (do 7000 cm3, do 13000 cm3, do 25000 cm3, do 45000 cm3 a nad 45000 cm3). Predmety uschované v bezpečnostných schránkach sú poistené proti krádeži, poškodeniu resp. proti ich zničeniu maximálne do výšky 25000 €.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre firmy

Slovenská sporiteľňa rozdeľuje právnické subjekty do nasledovných skupín:

 • Slobodné povolanie (spojenie osobných a podnikateľských finančných prostriedkov)
 • Podnikatelia a malé firmy s obratom do 1 milióna eur ročne
 • Malé a stredné firmy s obratom od 1 do 50 miliónov eur ročne
 • Veľké firmy s obratom nad 50 miliónov eur ročne
 • Bytové družstvá a SVB
 • Mestá a obce

Bežné účty

Bežné účty sú určené pre Slobodné povolania a pre podnikateľov a malé firmy. V rámci Bežných účtov ponúka Slovenská sporiteľňa balíky SPORObusiness (v domácej mene, v zahraničnej mene a fondy).

Úvery

Úvery určené pre podnikateľov a pre malé firmy sú rozdelené do dvoch kategórií. V prvej kategórii (úvery na bežné výdavky) sa nachádzajú Kontokorentné úvery a Povolené prečerpanie. Druhú kategóriu tvoria úvery na väčšie výdavky a investície – účelové a bezúčelové úvery resp. preklenovací úver pre poľnohospodárov.

Balíky

Ostatné balíky produktov a služieb – výhody balíkov: znížené poplatky, elektronické bankovníctvo, povolené prečerpanie účtu. Sporiteľňa ponúka dva druhy balíkov, a to Balík Business a Balík Business Plus.

Novinky Slovenskej sporiteľne

 • 18. 7. 2014: Dlhopisy Slovenskej sporiteľne Range Accrual Rodina 2017 s kombinovanou úrokovou sadzbou - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Dlhopisy Slovenskej sporiteľne Range Accrual Rodina 2017 s kombinovanou úrokovou sadzbou
 • 15. 7. 2014: Investori veria zmiešaným fondom - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Zaujímavý výnos pri rozumnej miere rizika. Práve takéto možnosti zhodnocovania peňazí v súčasnosti najviac vyhľadávajú Slováci. V období nižších úrokových sadzieb výrazne rastie záujem ľudí o alternatívne spôsoby zhodnocovania peňazí. Takými sú aktívne riadené zmiešané fondy. Práve tie dokážu zabezpečiť atraktívne zhodnotenie investície a neprinášajú vysoké riziko. Možnosť investovať do zmiešaných fondov v rámci Šikovného investičného programu ponúka Asset Management Slovenskej sporiteľne.
 • 14. 7. 2014: Pohoďáci vybrali z bankomatov 335 tisíc eur, kartami zaplatili 5-krát viac ako vlani - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Tri mobilné bankomaty Slovenskej sporiteľne počas najväčšieho slovenského festivalu dostali zabrať, návštevníci z nich vybrali takmer 335 tisíc eur. Priemerná výška výberu bola 57 euro. Rekordy padali v sobotu, v priebehu 17-tej hodiny, kedy ľudia urobili viac ako 3 výbery za minútu. Už druhý rok mala banka na Pohode aj platobné terminály, prostredníctvom ktorých ľudia zaplatili takmer 23 tisíc eur, čo je 5-krát viac ako vlani. Tri štvrtiny platieb urobili bez zadania PIN, bezkontaktne, čo výrazne urýchlilo platenie na festivale.
 • 11. 7. 2014: EUROMONEY Awards for excellence 2014: Už štvrtý rok po sebe je najlepšou bankou Slovenská sporiteľňa - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa včera získala prestížne medzinárodné ocenenie Najlepšia banka na Slovensku - Euromoney 2014 Awards for Excellence, ktoré udeľuje britský odborný časopis Euromoney. Najväčšia banka na Slovensku túto cenu obhájila už štvrtý rok po sebe. Ocenenia sa odovzdávali včera v noci v Londýne.
 • 8. 7. 2014: Najlepšie projekty si vybrali študenti cez facebook, Slovenská sporiteľňa rozdelila <br />30 tisíc eur - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Koncom júna bolo ukončené hlasovanie 2. ročníka grantového programu Podpor školu nápadom, do ktorého sa zapojilo 19 slovenských vysokých škôl. Z celkového počtu 52 projektov podporí Slovenská sporiteľňa 10 najúspešnejších celkovou sumou takmer 30 tisíc eur. O víťazoch rozhodli samotní študenti prostredníctvom hlasovania na facebooku.
 • 8. 7. 2014: Hudba nepozná hranice: Bažant Pohodu otvorí ukrajinská národná filharmónia aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Ukrajinská filharmónia otvorí osemnásty ročník festivalu Bažant Pohoda. Pod vedením dirigenta Mykola Dyadyura odohrá dielo ruského skladateľa Modesta Petroviča Musorgského „Obrázky z výstavy“ a „Huculský triptych“ od ukrajinského autora Myroslava Skoryka. Koncert, ktorý je ukrajinskou poctou ruskému skladateľovi a súčasne ruskou poctou Kyjevu, uzavrie záverečná časť Musorgského diela – Veľká brána Kyjevská. Koncert sa uskutoční aj vďaka finančnej podpore Slovenskej sporiteľne, ktorá je hlavným partnerom festivalu.
 • 26. 6. 2014: Bažant Pohoda: mobilné bankomaty, bezkontaktné platenie, festivalová pobočka a oddych na Hawaii - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Návštevníkom najväčšieho letného festivalu na Slovensku zabezpečí finančnú pohodu už piaty rok hlavný partner festivalu Slovenská sporiteľňa. Okrem bankovej pobočky, tradičných mobilných bankomatov či možnosti platiť bezkontaktnou kartou v nápojových centrách, prináša banka aj unikátnu Space zónu, z ktorej sa ľudia budú môcť aspoň na chvíľu presunúť na Hawaii. Tradičnou súčasťou festivalu budú aj lety SPORObalónom a najmä SPACE ARÉNA Slovenskej sporiteľne s bohatým hudobným programom. Priamo v stane Slovenskej sporiteľne budú môcť návštevníci hrať aj o 100 poukážok na letenky.
 • 25. 6. 2014: Slovenská sporiteľňa vydáva hypotekárne záložné listy s pevnou ročnou úrokovou sadzbou 1,55 % - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa dnes opäť začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.
 • 23. 6. 2014: Hypotekárne záložne listy FIX5 2021 - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Obdobie upisovania: od 25. 6. 2014 od 8:00 hod. do 16. 7. 2014 do 12:00 hod.
 • 19. 6. 2014: Ďalších 20 miliónov eur na projekty energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie pre súkromný sektor - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvu o pokračovaní programu SLOVSEFF (Slovakia Sustainable Energy Finance Facility) v objeme 20 miliónov eur s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Klienti zo súkromného sektora tak môžu opäť výhodne investovať do projektov v oblasti udržateľnej energie. Výhodou tohto úveru je možnosť získať nenávratný príspevok po úspešnej realizácii projektu od 5 % do 20 % z výšky úveru. Primárnym cieľom je podporiť investície vedúce k znižovanie emisií skleníkových plynov.