Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňaSlovenská sporiteľňa, a.s. je najstaršou a najväčšou komerčnou bankou na Slovensku (v súčasnosti má okolo 2,5 milióna klientov). Jej zisk bol v roku 2010 až 142,46 miliónov eur.

Slovenská sporiteľňa vznikla z Die Erste oesterreichische Spar-Casse, ktorá mala svoje pobočky na Slovensku už začiatkom 19.storočia (v Bratislave, v Levoči, v Banskej Bystrici a v Trnave). Jednotlivé pobočky začali od roku 1969 fungovať ako sporiteľne Slovenskej štátnej sporiteľne, š.p.ú., ktorá bola súčasťou Československej štátnej sporiteľne. Sporiteľňa získala všeobecnú bankovú licenciu a začala fungovať pod názvom Slovenská sporiteľňa, a.s. v roku 1994. Od roku 2001 je členom finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Od októbra 2009 je výlučným vlastníkom akcií Slovenskej sporiteľne viedenská skupina EGB Ceps Holding GmbH. Samotné EGB Ceps Holding GmbH spadá pod Erste Group Bank.

Sporiteľňu riadi predstavenstvo, ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Síkelu, podpredsedu predstavenstva Štefana Mája a ďalších troch členov Andrey Guľovej, Jiřího Humla a Petra Krutila.

Hlavné sídlo Slovenskej sporiteľne je na Tomášikovej ulici 48 v Bratislave. Okrem toho má sporiteľňa celkovo 292 pobočiek a 711 bankomatov vo všetkých mestách Slovenska.

Slovenská sporiteľňa, a.s. má viacero dcérskych spoločností, v ktorých figuruje ako majoritný vlastník:

 • Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. je najväčšia finančná spoločnosť poskytujúca faktoringové služby na Slovensku. Faktoring sa poskytuje dodávateľom tovaru a služieb, ktorým zabezpečí financovanie a riadenie pohľadávok. Faktoringová spoločnosť ručí svojim klientom v prípade platobnej neschopnosti ich odberateľov.
 • Informations – Technologie Austria SK, s.r.o. patrí do skupiny Erste Bank. I-T Austria je spoločnosť, ktorá vyvíja a poskytuje informačné bankové systémy.
 • Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytuje leasing nielen pre súkromné, ale aj pre právnické osoby a podnikateľov. Spoločnosť ponúka leasing osobných, úžitkových a nákladných automobilov, leasing inej dopravnej techniky a leasing strojov, zariadení a technológií.
 • Procurement Services SK, s.r.o. ponúka svoje procurement služby (služby poradenstva pri verejnom obstarávaní) od roku 2006.
 • Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. vznikla v roku 2007, kedy sa Slovenská sporiteľňa, a.s. rozhodla poskytovať aj v oblasti realitných služieb. Spoločnosť svojim klientom ponúka kompletné poradenstvo v rámci nehnuteľností.

Slovenská sporiteľňa, a.s. navyše spolupracuje s dvomi spoločnosťami patriacimi do skupiny Vienna Insurance GroupKooperativa poisťovňa, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s..

Ocenenia banky:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2011 Awards for Excellence
 • V oblasti ochrany životného prostredia za projekt Vodný les – ENERGY GLOBE Award (2008)
 • Za spracovanie transakcií vykonanými platobnými kartami – MasterCard Worldwide Regional Award (2007)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2005 Awards for Excellence

Slovenská sporiteľňa ako prvá získala povolenie na vydávanie a prijímanie všetkých typov platobných kariet medzinárodnej spoločnosti VISA International. Ako druhá banka na svete prešla na čipový systém EUROPAY International.

Slovenská sporiteľňa umožňuje obnovenie kreditu všetkých mobilných operátorov: O2, Orange a T-Mobile. Okrem toho, vyvinula aplikáciu pre produkty Apple (iPhone, iPod Touch s operačným systémom 3.1.2.), ktorá klientom banky nájde najbližšiu pobočku resp. bankomat, zobrazí aktuálny aj predpokladaný vývoj výmenného kurzu a vypočíta mieru výnosov (na 10 rokov) a úrokov (na 3 mesiace). Aplikácia v sebe zahŕňa aj odkaz na internetové bankovníctvo resp. na úverovú kalkulačku.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre fyzické osoby

Osobné účty

Osobný účet v sebe zahŕňa najčastejšie využívané služby a produkty. Mesačný poplatok za vedenie osobného účtu je celkovo 4,90 €. Klienti s osobným účtom dostanú od banky 0,5 % zo sumy, ktorú zaplatili platobnou kartou každý mesiac. Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka možnosť založiť si osobný účet cez internet.

Služby poskytnuté k Osobnému účtu:

 • Elektronické služby
 • Elektronické bankovníctvo
 • Platba platobnou kartou
 • Požičanie hotovosti
 • SMS resp. emailové informovanie klienta o pohyboch na účte

Sporiteľňa ponúka niekoľko balíkov sporenia v rámci osobného účtu:

 • Sporenie – účet: pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, bez poplatku, ročný úrok sú 2 %
 • Sporenie – fond: zhodnotenie úspor, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • Sporenie – poistenie: poistenie pre majiteľa účtu a jeho rodinných príslušníkov, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • V prípade všetkých typov sporenia je úrok 2,5 %.

SPOROžíra

Poplatok za vedenie SPOROžírového účtu je 2,06 € mesačne. Sporožíro je druh bežného účtu, ktorý klientom umožňuje platbu platobnou kartou, vykonávať tuzemské aj zahraničné platobné styky a využívať internetové bankovníctvo. V prípade potreby banka svojim klientom ponúka finančnú rezervu.

 • SPOROžíro v domácej mene
 • SPOROžíro v cudzej mene
 • SPOROžíro vysokoškolák – účet určený pre študentov (vo veku 18-26 rokov) denného štúdia niektorej vysokej školy na Slovensku. Väčšina služieb poskytovaná k tomuto typu účtu je bez poplatkov a od klientov sa nevyžaduje žiadny minimálny vklad.
 • SPOROžíro EURO<26 – pre osoby vo veku 15-26 rokov. Tento typ účtu je oslobodený od mnohých poplatkov a svojim vlastníkom umožňuje poskytuje finančnú rezervu podobe povoleného prečerpania.
 • SPOROžíro senior – tento účet je určený pre ľudí, ktorí poberajú niektorý formu dôchodku (starobný, invalidný, sirotský, vdovský alebo výsluhový). Banka majiteľom takéhoto účtu ponúka zvýhodnené poplatky a ochranu vkladov.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky sú určené pre klientov, ktorí si chcú uschovať svoje cennosti. Schránku si klienti môžu prenajať v niektorých pobočkách Slovenskej sporiteľne v niekoľkých veľkostiach (do 7000 cm3, do 13000 cm3, do 25000 cm3, do 45000 cm3 a nad 45000 cm3). Predmety uschované v bezpečnostných schránkach sú poistené proti krádeži, poškodeniu resp. proti ich zničeniu maximálne do výšky 25000 €.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre firmy

Slovenská sporiteľňa rozdeľuje právnické subjekty do nasledovných skupín:

 • Slobodné povolanie (spojenie osobných a podnikateľských finančných prostriedkov)
 • Podnikatelia a malé firmy s obratom do 1 milióna eur ročne
 • Malé a stredné firmy s obratom od 1 do 50 miliónov eur ročne
 • Veľké firmy s obratom nad 50 miliónov eur ročne
 • Bytové družstvá a SVB
 • Mestá a obce

Bežné účty

Bežné účty sú určené pre Slobodné povolania a pre podnikateľov a malé firmy. V rámci Bežných účtov ponúka Slovenská sporiteľňa balíky SPORObusiness (v domácej mene, v zahraničnej mene a fondy).

Úvery

Úvery určené pre podnikateľov a pre malé firmy sú rozdelené do dvoch kategórií. V prvej kategórii (úvery na bežné výdavky) sa nachádzajú Kontokorentné úvery a Povolené prečerpanie. Druhú kategóriu tvoria úvery na väčšie výdavky a investície – účelové a bezúčelové úvery resp. preklenovací úver pre poľnohospodárov.

Balíky

Ostatné balíky produktov a služieb – výhody balíkov: znížené poplatky, elektronické bankovníctvo, povolené prečerpanie účtu. Sporiteľňa ponúka dva druhy balíkov, a to Balík Business a Balík Business Plus.

Novinky Slovenskej sporiteľne

 • 23. 10. 2014: BAROMETER SPORENIA: Slovák ušetrí takmer stovku mesačne, nemá na neho ani Čech, Maďar či Poliak - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Priemerný Slovák mesačne sporí 96 eur, čo je o 6 eur viac ako vlani. Viac si v regióne dokážu odložiť len Rakúšania (188 eur) - Najobľúbenejšie sú sporiace účty (53 %), „pod matrac“ sporí tretina Slovákov - Pravidelné sporenie je dôležitejšie pre ženy ako pre mužov. Tí si však v priemere odložia každý mesiac približne o 20 eur viac - S usporenou sumou nie je spokojná polovica Slovákov. Každý štvrtý z nich však chce v najbližších rokoch sporiť viac - Pre Slovákov je dôležitejšia okamžitá dostupnosť k peniazom ako riziko investície
 • 9. 10. 2014: Máte nápad ako zlepšiť svoju školu? Prihláste svoj projekt a dostaňte naň tisícky eur - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Študujete napríklad za zubára a máte pocit, že Slováci zanedbávajú starostlivosť o svoj chrup a chcete to zmeniť? Alebo učíte na žurnalistike a túžite pre svojich študentov vylepšiť školské rádio? Aj takéto nápady podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne vďaka grantovému programu pre vysokoškolské projekty Podpor školu nápadom. Od septembra je otvorený 3. ročník, tak neváhajte, pripravte si svoj projekt. Nadácia rozdelí celkovo až 30 tisíc eur.
 • 29. 9. 2014: Krv, šatstvo aj školské potreby darovali bankári na dobrú vec - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Vyhrnuli si rukávy, spravili poriadok vo svojich šatníkoch a v skriniach, potom si nechali napichnúť ruku ihlou. Tak vyzeral Deň charity zamestnancov Slovenskej sporiteľne v centrále banky. A výsledok? Takmer 30 litrov krvi, stovky kilogramov šatstva, školských potrieb, detských kníh a takmer tisíc eur na podporu chránenej dielne kaviareň Radnička. Nadácia Slovenskej sporiteľne ako organizátor podujatia tiež darovala na dobročinné projekty 6 tisíc eur.
 • 29. 9. 2014: Nová tranža investičných certifikátov<br /> s garantovaným výnosom 8,00 % ročne určená klientom ERSTE Private Banking - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa opätovne ponúka zaujímavú možnosť investovania. Od dnešného dňa začala s predajom novej emisie investičných certifikátov RC Erste 2015 so splatnosťou 1 rok a s atraktívnym ročným výnosom 8,00 %.
 • 11. 9. 2014: Slováci cez internet nakupujú najviac v utorok a v stredu, najmä oblečenie a topánky - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Takmer každý druhý Slovák má notebook, dvaja z piatich vlastnia počítač. Tretina používa smartfón a desatina tablet. Tieto zariadenia s prístupom na internet využívajú Slováci čoraz viac aj na nakupovanie, niekoľkokrát mesačne takto robí už 15 % ľudí. V porovnaní s ostatnými krajinami v regióne sú v online nákupoch aktívnejší iba Rakúšania a Srbi. Naopak, na chvoste sú Rumuni, Chorváti a Maďari. Kým Slováci takto najviac nakupujú oblečenie a topánky, v susednom Česku prevláda elektronika a Rakúšania nakupujú na internete najmä dovolenky. Vyplýva to z prieskumu TNS Aisa pre Erste Group.
 • 9. 9. 2014: Najhodnotnejšou značkou na Slovensku je podľa Forbesu Slovenská sporiteľňa - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Značka Slovenská sporiteľňa má celkovú hodnotu 200 miliónov eur a zvíťazila v rebríčku slovenských značiek. Zostavil ho magazín Forbes na základe metodológie poradenskej spoločnosti PwC. Prvé tri miesta si rozdelili tri najväčšie banky, za nimi nasleduje softvérová firma a rafinérsko-petrochemická spoločnosť. Top deväť slovenských značiek, ktoré pre rok 2013 vybral magazín Forbes, má celkovú finančnú hodnotu 821 miliónov eur.
 • 25. 8. 2014: Ročné a polročné správy Slovenskej sporiteľne - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Ročné a polročné správy
 • 20. 8. 2014: Služby „all inclusive“ sú trendom nie len na dovolenkách, ale aj pri financovaní bývania - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Aj tohtoročná letná sezóna potvrdila, že Slováci čoraz viac obľubujú služby all inclusive. Ich výhodou je, že v rámci jedného balíka získajú všetko, čo potrebujú, navyše za výhodnú cenu. Rovnaký trend sa objavuje už aj pri ďalších službách, napríklad pri financovaní bývania. Slovenská sporiteľňa ako jediná ponúka novinku – „all inclusive“ hypotéku. Všetkým, ktorí požiadajú o úver na bývanie či o hypotéku pre mladých, vybaví a zaplatí znalecký posudok k nehnuteľnosti aj vklad záložného práva do katastra. Klienti to oceňujú, keďže ušetria čas aj peniaze.
 • 19. 8. 2014: Pre Slovákov sú bankové pobočky kľúčové, najmä pri financovaní bývania - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slováci považujú pobočky bánk za najdôležitejší zdroj informácií o bankových produktoch. Na prvú priečku ich zaradilo až 85 % opýtaných. Ďalšie zdroje informácií sú konzultácie s rodinou a známymi, webstránky bánk, či informácie z tlačených materiálov a médií. Pri získavaní informácií o bankových produktoch Slováci najmenej využívajú sociálne médiá a diskusné fóra. V prípade financovania bývania či investovania do dlhopisov a akcií, význam pobočiek ešte rastie. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného prieskumu spoločnosti TNS Aisa.
 • 5. 8. 2014: Mobilné platenie MasterCard Mobile so Slovenskou sporiteľňou - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  MasterCard Europe, Slovenská sporiteľňa a Wincor Nixdorf dnes spúšťajú unikátne platenie prostredníctvom aplikácie MasterCard Mobile. Tá umožňuje jednoduché platenie prostredníctvom mobilného telefónu v približne 4 500 e-shopoch na Slovensku a v Českej republike a je novou možnosťou pre mobilné platby. Spoločnosť MasterCard chce možnosti platenia rozšíriť aj do kamenných obchodov, výdajných automatov a dopravy. Slovenská sporiteľňa je medzi prvými bankami, ktoré túto službu podporujú. Obchodníkov s platobnou bránou od Slovenskej sporiteľne zavedenie tohto platobného systému nič nestojí.