Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňaSlovenská sporiteľňa, a.s. je najstaršou a najväčšou komerčnou bankou na Slovensku (v súčasnosti má okolo 2,5 milióna klientov). Jej zisk bol v roku 2010 až 142,46 miliónov eur.

Slovenská sporiteľňa vznikla z Die Erste oesterreichische Spar-Casse, ktorá mala svoje pobočky na Slovensku už začiatkom 19.storočia (v Bratislave, v Levoči, v Banskej Bystrici a v Trnave). Jednotlivé pobočky začali od roku 1969 fungovať ako sporiteľne Slovenskej štátnej sporiteľne, š.p.ú., ktorá bola súčasťou Československej štátnej sporiteľne. Sporiteľňa získala všeobecnú bankovú licenciu a začala fungovať pod názvom Slovenská sporiteľňa, a.s. v roku 1994. Od roku 2001 je členom finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Od októbra 2009 je výlučným vlastníkom akcií Slovenskej sporiteľne viedenská skupina EGB Ceps Holding GmbH. Samotné EGB Ceps Holding GmbH spadá pod Erste Group Bank.

Sporiteľňu riadi predstavenstvo, ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Síkelu, podpredsedu predstavenstva Štefana Mája a ďalších troch členov Andrey Guľovej, Jiřího Humla a Petra Krutila.

Hlavné sídlo Slovenskej sporiteľne je na Tomášikovej ulici 48 v Bratislave. Okrem toho má sporiteľňa celkovo 292 pobočiek a 711 bankomatov vo všetkých mestách Slovenska.

Slovenská sporiteľňa, a.s. má viacero dcérskych spoločností, v ktorých figuruje ako majoritný vlastník:

 • Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. je najväčšia finančná spoločnosť poskytujúca faktoringové služby na Slovensku. Faktoring sa poskytuje dodávateľom tovaru a služieb, ktorým zabezpečí financovanie a riadenie pohľadávok. Faktoringová spoločnosť ručí svojim klientom v prípade platobnej neschopnosti ich odberateľov.
 • Informations – Technologie Austria SK, s.r.o. patrí do skupiny Erste Bank. I-T Austria je spoločnosť, ktorá vyvíja a poskytuje informačné bankové systémy.
 • Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytuje leasing nielen pre súkromné, ale aj pre právnické osoby a podnikateľov. Spoločnosť ponúka leasing osobných, úžitkových a nákladných automobilov, leasing inej dopravnej techniky a leasing strojov, zariadení a technológií.
 • Procurement Services SK, s.r.o. ponúka svoje procurement služby (služby poradenstva pri verejnom obstarávaní) od roku 2006.
 • Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. vznikla v roku 2007, kedy sa Slovenská sporiteľňa, a.s. rozhodla poskytovať aj v oblasti realitných služieb. Spoločnosť svojim klientom ponúka kompletné poradenstvo v rámci nehnuteľností.

Slovenská sporiteľňa, a.s. navyše spolupracuje s dvomi spoločnosťami patriacimi do skupiny Vienna Insurance GroupKooperativa poisťovňa, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s..

Ocenenia banky:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2011 Awards for Excellence
 • V oblasti ochrany životného prostredia za projekt Vodný les – ENERGY GLOBE Award (2008)
 • Za spracovanie transakcií vykonanými platobnými kartami – MasterCard Worldwide Regional Award (2007)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2005 Awards for Excellence

Slovenská sporiteľňa ako prvá získala povolenie na vydávanie a prijímanie všetkých typov platobných kariet medzinárodnej spoločnosti VISA International. Ako druhá banka na svete prešla na čipový systém EUROPAY International.

Slovenská sporiteľňa umožňuje obnovenie kreditu všetkých mobilných operátorov: O2, Orange a T-Mobile. Okrem toho, vyvinula aplikáciu pre produkty Apple (iPhone, iPod Touch s operačným systémom 3.1.2.), ktorá klientom banky nájde najbližšiu pobočku resp. bankomat, zobrazí aktuálny aj predpokladaný vývoj výmenného kurzu a vypočíta mieru výnosov (na 10 rokov) a úrokov (na 3 mesiace). Aplikácia v sebe zahŕňa aj odkaz na internetové bankovníctvo resp. na úverovú kalkulačku.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre fyzické osoby

Osobné účty

Osobný účet v sebe zahŕňa najčastejšie využívané služby a produkty. Mesačný poplatok za vedenie osobného účtu je celkovo 4,90 €. Klienti s osobným účtom dostanú od banky 0,5 % zo sumy, ktorú zaplatili platobnou kartou každý mesiac. Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka možnosť založiť si osobný účet cez internet.

Služby poskytnuté k Osobnému účtu:

 • Elektronické služby
 • Elektronické bankovníctvo
 • Platba platobnou kartou
 • Požičanie hotovosti
 • SMS resp. emailové informovanie klienta o pohyboch na účte

Sporiteľňa ponúka niekoľko balíkov sporenia v rámci osobného účtu:

 • Sporenie – účet: pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, bez poplatku, ročný úrok sú 2 %
 • Sporenie – fond: zhodnotenie úspor, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • Sporenie – poistenie: poistenie pre majiteľa účtu a jeho rodinných príslušníkov, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • V prípade všetkých typov sporenia je úrok 2,5 %.

SPOROžíra

Poplatok za vedenie SPOROžírového účtu je 2,06 € mesačne. Sporožíro je druh bežného účtu, ktorý klientom umožňuje platbu platobnou kartou, vykonávať tuzemské aj zahraničné platobné styky a využívať internetové bankovníctvo. V prípade potreby banka svojim klientom ponúka finančnú rezervu.

 • SPOROžíro v domácej mene
 • SPOROžíro v cudzej mene
 • SPOROžíro vysokoškolák – účet určený pre študentov (vo veku 18-26 rokov) denného štúdia niektorej vysokej školy na Slovensku. Väčšina služieb poskytovaná k tomuto typu účtu je bez poplatkov a od klientov sa nevyžaduje žiadny minimálny vklad.
 • SPOROžíro EURO<26 – pre osoby vo veku 15-26 rokov. Tento typ účtu je oslobodený od mnohých poplatkov a svojim vlastníkom umožňuje poskytuje finančnú rezervu podobe povoleného prečerpania.
 • SPOROžíro senior – tento účet je určený pre ľudí, ktorí poberajú niektorý formu dôchodku (starobný, invalidný, sirotský, vdovský alebo výsluhový). Banka majiteľom takéhoto účtu ponúka zvýhodnené poplatky a ochranu vkladov.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky sú určené pre klientov, ktorí si chcú uschovať svoje cennosti. Schránku si klienti môžu prenajať v niektorých pobočkách Slovenskej sporiteľne v niekoľkých veľkostiach (do 7000 cm3, do 13000 cm3, do 25000 cm3, do 45000 cm3 a nad 45000 cm3). Predmety uschované v bezpečnostných schránkach sú poistené proti krádeži, poškodeniu resp. proti ich zničeniu maximálne do výšky 25000 €.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre firmy

Slovenská sporiteľňa rozdeľuje právnické subjekty do nasledovných skupín:

 • Slobodné povolanie (spojenie osobných a podnikateľských finančných prostriedkov)
 • Podnikatelia a malé firmy s obratom do 1 milióna eur ročne
 • Malé a stredné firmy s obratom od 1 do 50 miliónov eur ročne
 • Veľké firmy s obratom nad 50 miliónov eur ročne
 • Bytové družstvá a SVB
 • Mestá a obce

Bežné účty

Bežné účty sú určené pre Slobodné povolania a pre podnikateľov a malé firmy. V rámci Bežných účtov ponúka Slovenská sporiteľňa balíky SPORObusiness (v domácej mene, v zahraničnej mene a fondy).

Úvery

Úvery určené pre podnikateľov a pre malé firmy sú rozdelené do dvoch kategórií. V prvej kategórii (úvery na bežné výdavky) sa nachádzajú Kontokorentné úvery a Povolené prečerpanie. Druhú kategóriu tvoria úvery na väčšie výdavky a investície – účelové a bezúčelové úvery resp. preklenovací úver pre poľnohospodárov.

Balíky

Ostatné balíky produktov a služieb – výhody balíkov: znížené poplatky, elektronické bankovníctvo, povolené prečerpanie účtu. Sporiteľňa ponúka dva druhy balíkov, a to Balík Business a Balík Business Plus.

Novinky Slovenskej sporiteľne

 • 15. 4. 2014: Vybrané pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené aj na Veľký piatok - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Obchodné miesta Slovenskej sporiteľne v nákupných centrách budú k dispozícii záujemcom o bankové služby aj na Veľký piatok 18. apríla a v sobotu 19. apríla počas bežných otváracích hodín.
 • 15. 4. 2014: Slovenskú sporiteľňu „lajkuje“ už <br>100 000 fanúšikov - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Počty fanúšikov jednotlivých bánk potvrdili, že aj na internete sú tradičné „kamenné“ banky populárnejšie ako internetové. Najobľúbenejšou bankou na Facebooku je Slovenská sporiteľňa. Ako prvá na Slovensku prekročila hranicu stotisíc fanúšikov. Facebook je dlhodobo najpopulárnejšou sociálnou sieťou na Slovensku. Profil si tu založili viac ako 2 milióny ľudí.
 • 10. 4. 2014: Jozef Síkela sa stal Bankárom roka 2014 - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  V prvom ročníku ocenenia Bankár roka 2014, ktoré vyhlasuje týždenník Trend v spolupráci s partnerom Fincentrum, zvíťazil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne Jozef Síkela. Získal najväčší počet hlasov od generálnych riaditeľov bánk na Slovensku, ktorí si spomedzi seba vyberali víťaza.
 • 3. 4. 2014: Slovenská sporiteľňa vrátila klientom za platby kartami 5,8 milióna eur - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Klienti najväčšej banky na Slovensku urobili v roku 2013 viac ako 92 miliónov kartových transakcií. Banka si dlhodobo udržiava pozíciu lídra vo využívaní platobných kariet na Slovensku s trhovým podielom 31 % objemu transakcií. Celkovo vlani vyplatila na odmenách za platby kartou takmer 5,8 milióna eur. Klientov za platby kartou dlhodobo odmeňuje až do výšky 1,5 % z hodnoty ich nákupu.
 • 25. 3. 2014: Erste Private Banking narástol za rok o pätinu - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Erste Private Banking na Slovensku má opäť za sebou úspešný rok. Objem aktív pod jeho správou narástol až o 20 %. Najväčší záujem o služby privátnych bankárov prejavili klienti z bratislavského, banskobystrického a žilinského regiónu.
 • 14. 3. 2014: Ďalších 35 miliónov eur na projekty energetických úspor miest, obcí a bytových domov - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) o ďalšom, 35-miliónovom navýšení zdrojov v programe MUNSEFF (Municipal Sustainable Energy Finance Facility) s grantovou podporou EÚ. Klienti z komunálneho a bytového sektora tak môžu aj naďalej výhodne investovať do projektov, ktoré vedú k úspore energií.
 • 28. 2. 2014: Ako ochrániť svoj internetbanking pred phishingom - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Upozorňujeme klientov na výskyt nebezpečného phishingu. Je to podvodná aktivita na získanie klientskych hesiel k bankovým účtom.
 • 28. 2. 2014: Slovenská sporiteľňa v roku 2013 zvýšila objem úverov aj vkladov, zisk po zdanení dosiahol vyše 184 miliónov EUR - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2013 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).
 • 26. 2. 2014: Slovenská sporiteľňa vydáva hypotekárne záložné listy s pevnou dvojpercentnou ročnou úrokovou sadzbou - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa dnes opäť začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.
 • 21. 2. 2014: Sadzby úverov na bývanie pokorili 3 % hranicu, hypotéky pre mladých sú s 0 % úrokom - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Zaobstarať si vlastné bývanie ešte nikdy nebolo také výhodné ako dnes. Slovenská sporiteľňa ako najväčší poskytovateľ úverov na bývanie na Slovensku po prvýkrát v histórii ponúka úvery so sadzbou už od 2,89 % ročne.