Slovenská sporiteľňa (SLSP)

Slovenská sporiteľňaSlovenská sporiteľňa, a.s. je najstaršou a najväčšou komerčnou bankou na Slovensku (v súčasnosti má okolo 2,5 milióna klientov). Jej zisk bol v roku 2010 až 142,46 miliónov eur.

Slovenská sporiteľňa vznikla z Die Erste oesterreichische Spar-Casse, ktorá mala svoje pobočky na Slovensku už začiatkom 19.storočia (v Bratislave, v Levoči, v Banskej Bystrici a v Trnave). Jednotlivé pobočky začali od roku 1969 fungovať ako sporiteľne Slovenskej štátnej sporiteľne, š.p.ú., ktorá bola súčasťou Československej štátnej sporiteľne. Sporiteľňa získala všeobecnú bankovú licenciu a začala fungovať pod názvom Slovenská sporiteľňa, a.s. v roku 1994. Od roku 2001 je členom finančnej skupiny Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Od októbra 2009 je výlučným vlastníkom akcií Slovenskej sporiteľne viedenská skupina EGB Ceps Holding GmbH. Samotné EGB Ceps Holding GmbH spadá pod Erste Group Bank.

Sporiteľňu riadi predstavenstvo, ktoré pozostáva z predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jozefa Síkelu, podpredsedu predstavenstva Štefana Mája a ďalších troch členov Andrey Guľovej, Jiřího Humla a Petra Krutila.

Hlavné sídlo Slovenskej sporiteľne je na Tomášikovej ulici 48 v Bratislave. Okrem toho má sporiteľňa celkovo 292 pobočiek a 711 bankomatov vo všetkých mestách Slovenska.

Slovenská sporiteľňa, a.s. má viacero dcérskych spoločností, v ktorých figuruje ako majoritný vlastník:

 • Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s. je najväčšia finančná spoločnosť poskytujúca faktoringové služby na Slovensku. Faktoring sa poskytuje dodávateľom tovaru a služieb, ktorým zabezpečí financovanie a riadenie pohľadávok. Faktoringová spoločnosť ručí svojim klientom v prípade platobnej neschopnosti ich odberateľov.
 • Informations – Technologie Austria SK, s.r.o. patrí do skupiny Erste Bank. I-T Austria je spoločnosť, ktorá vyvíja a poskytuje informačné bankové systémy.
 • Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytuje leasing nielen pre súkromné, ale aj pre právnické osoby a podnikateľov. Spoločnosť ponúka leasing osobných, úžitkových a nákladných automobilov, leasing inej dopravnej techniky a leasing strojov, zariadení a technológií.
 • Procurement Services SK, s.r.o. ponúka svoje procurement služby (služby poradenstva pri verejnom obstarávaní) od roku 2006.
 • Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s. vznikla v roku 2007, kedy sa Slovenská sporiteľňa, a.s. rozhodla poskytovať aj v oblasti realitných služieb. Spoločnosť svojim klientom ponúka kompletné poradenstvo v rámci nehnuteľností.

Slovenská sporiteľňa, a.s. navyše spolupracuje s dvomi spoločnosťami patriacimi do skupiny Vienna Insurance GroupKooperativa poisťovňa, a.s. a Komunálna poisťovňa, a.s..

Ocenenia banky:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2011 Awards for Excellence
 • V oblasti ochrany životného prostredia za projekt Vodný les – ENERGY GLOBE Award (2008)
 • Za spracovanie transakcií vykonanými platobnými kartami – MasterCard Worldwide Regional Award (2007)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney 2005 Awards for Excellence

Slovenská sporiteľňa ako prvá získala povolenie na vydávanie a prijímanie všetkých typov platobných kariet medzinárodnej spoločnosti VISA International. Ako druhá banka na svete prešla na čipový systém EUROPAY International.

Slovenská sporiteľňa umožňuje obnovenie kreditu všetkých mobilných operátorov: O2, Orange a T-Mobile. Okrem toho, vyvinula aplikáciu pre produkty Apple (iPhone, iPod Touch s operačným systémom 3.1.2.), ktorá klientom banky nájde najbližšiu pobočku resp. bankomat, zobrazí aktuálny aj predpokladaný vývoj výmenného kurzu a vypočíta mieru výnosov (na 10 rokov) a úrokov (na 3 mesiace). Aplikácia v sebe zahŕňa aj odkaz na internetové bankovníctvo resp. na úverovú kalkulačku.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre fyzické osoby

Osobné účty

Osobný účet v sebe zahŕňa najčastejšie využívané služby a produkty. Mesačný poplatok za vedenie osobného účtu je celkovo 4,90 €. Klienti s osobným účtom dostanú od banky 0,5 % zo sumy, ktorú zaplatili platobnou kartou každý mesiac. Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka možnosť založiť si osobný účet cez internet.

Služby poskytnuté k Osobnému účtu:

 • Elektronické služby
 • Elektronické bankovníctvo
 • Platba platobnou kartou
 • Požičanie hotovosti
 • SMS resp. emailové informovanie klienta o pohyboch na účte

Sporiteľňa ponúka niekoľko balíkov sporenia v rámci osobného účtu:

 • Sporenie – účet: pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, bez poplatku, ročný úrok sú 2 %
 • Sporenie – fond: zhodnotenie úspor, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • Sporenie – poistenie: poistenie pre majiteľa účtu a jeho rodinných príslušníkov, pri mesačnom vklade od 15 do 300 € mesačne, s ročným úrokom 2,4 %
 • V prípade všetkých typov sporenia je úrok 2,5 %.

SPOROžíra

Poplatok za vedenie SPOROžírového účtu je 2,06 € mesačne. Sporožíro je druh bežného účtu, ktorý klientom umožňuje platbu platobnou kartou, vykonávať tuzemské aj zahraničné platobné styky a využívať internetové bankovníctvo. V prípade potreby banka svojim klientom ponúka finančnú rezervu.

 • SPOROžíro v domácej mene
 • SPOROžíro v cudzej mene
 • SPOROžíro vysokoškolák – účet určený pre študentov (vo veku 18-26 rokov) denného štúdia niektorej vysokej školy na Slovensku. Väčšina služieb poskytovaná k tomuto typu účtu je bez poplatkov a od klientov sa nevyžaduje žiadny minimálny vklad.
 • SPOROžíro EURO<26 – pre osoby vo veku 15-26 rokov. Tento typ účtu je oslobodený od mnohých poplatkov a svojim vlastníkom umožňuje poskytuje finančnú rezervu podobe povoleného prečerpania.
 • SPOROžíro senior – tento účet je určený pre ľudí, ktorí poberajú niektorý formu dôchodku (starobný, invalidný, sirotský, vdovský alebo výsluhový). Banka majiteľom takéhoto účtu ponúka zvýhodnené poplatky a ochranu vkladov.

Bezpečnostné schránky

Bezpečnostné schránky sú určené pre klientov, ktorí si chcú uschovať svoje cennosti. Schránku si klienti môžu prenajať v niektorých pobočkách Slovenskej sporiteľne v niekoľkých veľkostiach (do 7000 cm3, do 13000 cm3, do 25000 cm3, do 45000 cm3 a nad 45000 cm3). Predmety uschované v bezpečnostných schránkach sú poistené proti krádeži, poškodeniu resp. proti ich zničeniu maximálne do výšky 25000 €.

Produkty Slovenskej sporiteľne pre firmy

Slovenská sporiteľňa rozdeľuje právnické subjekty do nasledovných skupín:

 • Slobodné povolanie (spojenie osobných a podnikateľských finančných prostriedkov)
 • Podnikatelia a malé firmy s obratom do 1 milióna eur ročne
 • Malé a stredné firmy s obratom od 1 do 50 miliónov eur ročne
 • Veľké firmy s obratom nad 50 miliónov eur ročne
 • Bytové družstvá a SVB
 • Mestá a obce

Bežné účty

Bežné účty sú určené pre Slobodné povolania a pre podnikateľov a malé firmy. V rámci Bežných účtov ponúka Slovenská sporiteľňa balíky SPORObusiness (v domácej mene, v zahraničnej mene a fondy).

Úvery

Úvery určené pre podnikateľov a pre malé firmy sú rozdelené do dvoch kategórií. V prvej kategórii (úvery na bežné výdavky) sa nachádzajú Kontokorentné úvery a Povolené prečerpanie. Druhú kategóriu tvoria úvery na väčšie výdavky a investície – účelové a bezúčelové úvery resp. preklenovací úver pre poľnohospodárov.

Balíky

Ostatné balíky produktov a služieb – výhody balíkov: znížené poplatky, elektronické bankovníctvo, povolené prečerpanie účtu. Sporiteľňa ponúka dva druhy balíkov, a to Balík Business a Balík Business Plus.

Novinky Slovenskej sporiteľne

 • 26. 11. 2014: J&T Real Estate dokončila Westend Gate, Slovenská sporiteľňa požičala na projekt takmer 40 miliónov eur - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Bratislava má nových 35 tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov, ktoré podporila Slovenská sporiteľňa. Na výstavbu deväťposchodovej budovy Westend Gate, ktorej developerom je spoločnosť J&T Real Estate, požičala banka takmer 40 miliónov eur.
 • 20. 11. 2014: Slováci sú online, ich záujem o platby mobilom prudko rastie - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Priemerný aktívny klient je 45 ročná žena zo stredne veľkého mesta - Priemerný „geek“, ktorý platí iba mobilom, je 31 ročný muž z top 10 najväčších miest Slovenska - Majiteľ iPhone-u platí mobilom mesačne v priemere 342 €, je to dvakrát toľko ako majiteľ Android-u - Internetbanking spustí priemerný klient 5 x za mesiac, mobilnú bankovú aplikáciu spustí jej priemerný klient 15 x mesačne - Slováci platia najčastejšie v pondelok, 2/3 platieb sú do 50 €, pričom 50 € je aj najčastejšie platená suma medzi nimi - Klienti Slovenskej sporiteľne môžu oddnes posielať peniaze na mobil (na telefónne číslo príjemcu)
 • 14. 11. 2014: Štvrťstoročie po páde komunizmu: Vyrovnali sme sa Česku, dobiehanie Západu sa však zastavilo. Ako opäť naštartovať rast? - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Štáty strednej a východnej Európy prosperujú lepšie ako pred 25 rokmi: HDP na obyvateľa sa zvýšil zo 49 percent priemeru EÚ15 na 65 percent - Dobiehanie vyspelejších krajín sa však zo strany Slovenska vlani podľa Národnej banky Slovenska zastavilo. Podobne stagnujú aj ostatné štáty regiónu - Štáty strednej a východnej Európy tak stoja pred podobnou výzvou ako tomu bolo pred 25 rokmi - Päť kľúčových faktorov pre budúci rast v strednej a východnej Európe: - investície do oblastí s vysokou prioritou: infraštruktúra, energetická bezpečnosť a obrana, efektívne využitie energií, modernizácia verejných inštitúcií a boj proti korupcii, podpora informačných a komunikačných technológií, orientácia na riziko poklesu populácie v produktívnom veku: zvýšenie podielu žien a predĺženie priemerného pracovného života, zlepšenie systému vzdelávania.
 • 5. 11. 2014: TREND TOP 2014: Zlatý hetrik Slovenskej sporiteľne - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Prestížne ocenenie TREND TOP 2014 v kategórii Banka roka získala s výrazným náskokom Slovenská sporiteľňa. Tretí rok po sebe tak potvrdila, že je najlepšou bankou na Slovensku. Ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky udelil včera ekonomický týždenník Trend po sedemnásty krát aj najúspešnejšej poisťovni, firme a manažérovi roka.
 • 3. 11. 2014: Nová tranža investičných certifikátov Slovenskej sporiteľne s garantovaným výnosom 8,50 % ročne určená klientom Erste Private Banking - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa opätovne ponúka zaujímavú možnosť investovania. Od dnešného dňa začala s predajom novej emisie investičných certifikátov RC Erste 2015 II so splatnosťou 1 rok a s atraktívnym ročným výnosom 8,50 %.
 • 31. 10. 2014: Hypotekárne záložne listy FIX5 2021 - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Obdobie upisovania: od 25. 6. 2014 od 8:00 hod. do 16. 7. 2014 do 12:00 hod.
 • 30. 10. 2014: Dlhopis – emisia dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou v PLN - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Možnosť kúpy dlhopisov: Dlhopisy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 9.12.2013 od 8:00 hod. a končiac 20.12.2013 do 12:00 hod., resp. do vypredania emisie.
 • 30. 10. 2014: Slovenská sporiteľňa dosiahla za deväť mesiacov 2014 zisk po zdanení 134,3 miliónov EUR, objem úverov vzrástol o 13 % - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2014 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).
 • 26. 10. 2014: Zmeny v predstavenstve Slovenskej sporiteľne: Jozef Síkela odchádza do vedenia Erste Group Bank vo Viedni, novým generálnym riaditeľom bude Štefan Máj - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa v najbližších mesiacoch zmení svoje vedenie. Doterajší predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jozef Síkela bude od začiatku roka 2015 pôsobiť v centrále Erste Group Bank vo Viedni, v pozícii člena predstavenstva zodpovedného za firemný sektor a finančné trhy. Novým generálnym riaditeľom banky sa od 1. januára 2015 stane doterajší podpredseda predstavenstva Štefan Máj. K rovnakému termínu odchádza z banky do predstavenstva Českej sporiteľne aj Tomáš Salomon. Na Slovensku je zodpovedný za retailové bankovníctvo.
 • 26. 10. 2014: Slovenská sporiteľňa prešla komplexným hodnotením ECB s vynikajúcimi výsledkami - Slovenská sporiteľňa - Aktuality
  Slovenská sporiteľňa potvrdila pozíciu jednej z najstabilnejších bánk eurozóny. Ukázali to výsledky komplexného hodnotenia 130 najvýznamnejších bánk eurozóny Európskou centrálnou bankou (ECB), zverejnené dnes na poludnie. Nadštandardnú kapitálovú vybavenosť si Slovenská sporiteľňa udržiava po posúdení kvality aktív aj po oboch záťažových testoch.