Sporiace účty

Existuje množstvo spôsobov ako zhodnotiť voľné finančné prostriedky. Jedným z nich je sporiaci účet, ktoré ponúka množstvo bánk a sporiteľní na Slovensku. Naša stránka o sporiacich účtoch vám pomôže v lepšej orientácii v tomto produkte.

Všeobecne sa dá povedať, že sporiace účty môžu využívať ako fyzické osoby – občania a podnikatelia, tak aj právnické osoby – firmy. Slúžia na pravidelné a nepravidelné vklady peňažných prostriedkov. Niektoré z nich majú výpovednú lehotu danú, iné sú bez výpovednej lehoty. V prípade sporiaceho účtu s výpovednou lehotou je potrebné myslieť na podanie výpovede pred výberom peňazí. Ak je to účet bez výpovednej lehoty, klient môže získať peniaze takmer okamžite, obvykle sú mu prevedené na vopred určený účet.

Čo je sporiaci účet a ako funguje?

Sporiaci účet v sebe spája výhody dvoch finančných produktov – termínovaného vkladu a bežného účtu. Z jedného si berie zaujímavé zhodnotenie, z toho druhého potom likviditu (rýchlu použiteľnosť) vložených prostriedkov.

Držať väčšie finančné čiastky na bežnom účte nie je práve výhodné, naopak vďaka poplatkom sa takéto peniaze skôr znehodnocujú, než by prinášali nejaký výnos. Faktom je, že ani tento finančný produkt neponúka extra výhodné zhodnotenie vložených peňazí, ale má aj svoje výhody. Tým je predovšetkým prakticky nulové riziko takejto investície a vysoká likvidita vložených prostriedkov. Navyše banky si väčšinou za vedenie sporiaceho účtu a za s ním spojené služby a transakcie neúčtujú žiadne poplatky.

Sporiaci účet je spravidla zakladaný na dobu neurčitú a slúži na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Finančné prostriedky sú na ňom zhodnocované vyššou úrokovou sadzbou než na bežnom účte. Veľmi často je zakladaný ako doplnok k bežnému účtu, ku ktorému je viazaný. Rad bánk však ponúka sporiaci účet ako úplne nezávislý finančný produkt.

Bezpečnosť sporiaceho účtu je veľmi vysoká, pretože je rovnako ako bežný účet zo zákona poistený do výšky 100%, maximálne však do 100.000 EUR. Výška úrokovej sadzby je však značne rozdielna a závisí na dĺžke výpovednej lehoty a výšku zostatku. Zatiaľ čo niektoré banky ponúkajú zhodnotenie v rádoch desatín percenta, iné ponúkajú už nesporne zaujímavý úrok okolo 2% p.a. a navyše bez výpovednej lehoty. Niektoré banky vyžadujú minimálny zostatok na sporiacom účte, iné nie. Výška minimálneho zostatku je značne rozdielna, niekedy môže ísť až o stovky eur.

Sporiaci účet môže byť vedený v dvoch formách:

 • Sporiaci účet s výpovednou lehotou – výpovedná lehota býva od niekoľkých dní či týždňov až po jeden rok. Ak majiteľ sporiaceho účtu “siahne” na vložené prostriedky pred uplynutím výpovednej lehoty, musí počítať s nemalými sankčnými poplatkami.
 • Sporiaci účet bez výpovednej lehoty – u tohto typu sporiaceho účtu je možné vybrať peniaze z účtu okamžite, a to bez akýchkoľvek sankcií. Jeho výhodou je vysoká likvidita vložených prostriedkov.

Pre koho je sporiaci účet určený?

Vzhľadom k tomu, že za vedenie sporiaceho účtu si banky neúčtujú žiadne poplatky, nie je na škodu mať sporiaci účet v niektorej z bánk otvorený, a tak ho mať k dispozícii na uloženie dočasne voľných finančných prostriedkov.

Sporiaci účet je výhodný predovšetkým pre tých, ktorí majú voľné prostriedky k dispozícii a z nejakého dôvodu ich nemôžu investovať dlhodobo, alebo nechcú ísť do vyššieho rizika a tým dosiahnuť aj vyššie zhodnotenie. U niektorých bánk môžete nájsť aj sporiaci účet pre deti.

Založenie sporiaceho účtu

Aj keď väčšina bánk umožňuje uzavretie sporiaceho účtu návštevou niektorej pobočky banky, všeobecne sa dá povedať, že sporiace účty je možné uzatvoriť týmito spôsobmi:

 • Osobne na pobočke
 • Po telefóne
 • Online (cez internet)
 • Poštou

V prípade uzavretia sporiaceho účtu priamo na prepážke v banke, klient okamžite získa potrebné doklady a môže začať sporiaci účet využívať. Niektoré banky vyžadujú, aby u nich mal klient vedený bežný účet. K uzavretiu budete potrebovať aj doklad totožnosti a nezabudnite si so sebou vziať aj čísla účtov, na ktoré budete chcieť v budúcnosti peniaze zo sporiaceho účtu previesť.

Ak sa klient rozhodne uzavrieť sporiaci účet niektorou z iných vyššie spomínaných možností (telefonicky, internetom, alebo poštou) musí počítať s tým, že dokumenty k sporiacemu účtu dostane poštou. Po spracovaní žiadosti o zriadenie sporiaceho účtu v banke je klientovi zaslaný list so zmluvou o sporiacom účte, s informáciami o obchodných podmienkach a ďalšími potrebnými informáciami. Klient zmluvu podpíše a pošle späť do banky, spoločne s požadovanými dokladmi (napr. kópiou občianskeho preukazu). V okamihu, keď banka dostane od klienta podpísanú zmluvu spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi, zašle klientovi písomné potvrdenie o ich prevzatí. Klient účet aktivuje tým, že na neho vloží počiatočný vklad.

Úročenie a poplatky

Zatiaľ čo u bežných účtov sa klienti poplatkom len tak nevyhnú, zriadenie a vedenie sporiaceho účtu je väčšinou zadarmo, len u niektorých sporiacich účtov je stanovený poplatok za výpis zasielaný poštou, či iné menej významné služby.

Už názov sporiace účty napovedá, že tieto účty sú určené na sporenie. Táto skutočnosť je tiež zrejmá z vyšších úrokov. Úroky u sporiacich účtov sa pohybujú v rozmedzí od 0,1% až do 2,4% ročne. Výška úrokov môže byť závislá nielen na výške vložených peňazí, ale tiež na výpovednej lehote.

Sporiaci účet ako doplnok k bežnému účtu

Hoci veľa bánk ponúka sporiaci účet na bežnom účte ako úplne nezávislý finančný produkt, je vhodný predovšetkým ako doplnok k bežnému účtu. Okrem toho, banky ponúkajú možnosť automatických prevodov medzi oboma účtami.

Ako automatické prevody fungujú? Na bežnom účte si nastavíte horný limit (čiastku, ktorá zodpovedá vašim mesačným výdavkom), napríklad 600 eur. Ak je váš zostatok vyšší, potom banka čiastku, ktorá tento limit presahuje, automaticky prevedie na sporiaci účet. Podobne je možné nastaviť si aj dolný limit. Ak zostatok na vašom bežnom účte klesne pod túto hranicu, automaticky sa na neho prevedú peniaze zo sporiaceho účtu. Založenie automatických prevodov medzi sporiacim a bežným účtom ponúkajú banky väčšinou zdarma a mnohé z nich nespoplatňujú ani samotné automatické prevody medzi sporiacim a bežným účtom.

Rôzne spôsoby úročenia sporiaceho účtu

Zatiaľ čo úročenie termínovaného vkladu je pomerne jednoznačnou záležitosťou, ktorú jednotlivé banky či záložne úročia na základe rovnakých kritérií – výšky vkladu a výpovednej lehoty, u sporiaceho účtu sa používa niekoľko spôsobov:

 • Úročenie podľa výšky vkladu
 • Úročenie podľa výšky vkladu a výpovednej lehoty
 • Jednoduché úročenie jednou úrokovou sadzbou (bez závislosti na výške vkladu či výpovednej lehote)

Výška úrokov je samozrejme značne rozdielna a banky sa každoročne predbiehajú medzi tým, ktorá má najlepšie úroky.

Sporiaci účet – výhody a nevýhody

V súčasnosti na našom trhu figuruje celý rad bankových inštitúcií so širokým ponukovým portfóliom. Ťažiskovým produktom každej banky je predovšetkým bežný účet, či už pre fyzické osoby, podnikateľov alebo študentov. Ten by mal byť základnou možnosťou, kde zhodnocovať svoje finančné prostriedky. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám a poplatkom za jeho vedenie však dochádza k minimálnemu zhodnoteniu, resp. vďaka všadeprítomnej inflácii skôr k znehodnoteniu vložených prostriedkov. Úročenie nad 0,5% totiž budete v prípade účtov pre fyzické osoby hľadať len ťažko.

Výhody sporiaceho účtu:

 • Vďaka vyššej úrokovej sadzbe zhodnotíte svoje peniaze viac ako na bežnom účte,
 • nízke riziko – vklad na sporiacom účte je zo zákona poistený,
 • možnosť využitia automatických prevodov na bežný účet,
 • založenie, vedenie a výpisy z účtu zdarma,
 • množstvo bánk nepoužíva žiadnu výpovednú lehotu, teda peniaze sú neustále k dispozícii,
 • množstvo bánk ponúka sporiaci účet bez nutnosti minimálneho vkladu alebo len s veľmi nízkym minimálnym vkladom,
 • množstvo bánk ponúka možnosť prístupu na sporiaci účet pomocou internet bankingu.

Nevýhody sporiaceho účtu:

 • Nižšie zhodnotenie ako u iných investičných produktov,
 • u niektorých bánk nutnosť vedenia bežného účtu.

Sporiace bankové alternatívy

Ak sa pozrieme na iné bankové produkty, ktorých primárnym cieľom je zhodnocovanie prostriedkov, medzi štandardné sporiace bankové produkty patria termínovaný vklad, vkladná knižka a sporiaci účet.

 • Termínovaný vklad – Jednorazový vklad na bankový účet, na ktorom sa vám po určitý čas (termín) vaše peniaze úročia určitou sadzbou. Tento vkladový účet môže byť úročený pevnou (fixnou) alebo pohyblivou (variabilnou) sadzbou a nie je určený k bežnému platobnému styku. Na rozdiel od sporiaceho účtu je vložená čiastka fixovaná na určité obdobie, počas ktorého je potrebné nechať prostriedky bez dotknutia. Za predčasný výber býva klient sankcionovaný.
 • Vkladná knižka – Patrí k najstaršej forme sporenia u nás. V minulosti populárny produkt v posledných rokoch stráca na atraktivite, napriek tomu predovšetkým staršie generácie na neho nedajú dopustiť. Vkladná knižka slúži k hotovostným operáciám, pretože umožňuje ľubovoľné vkladanie a vyberanie finančných prostriedkov. Disponovať s vkladom môže iba majiteľ alebo splnomocnená osoba vybavená dokladom o vklade, t.j. vkladnou knižkou. Výška úrokovej sadzby je ovplyvnená výškou vkladu a dĺžkou výpovednej lehoty a v súčasnej dobe sa pohybuje medzi 0,1% až 3% ročne. Aby ste však dosiahli trojpercentného zhodnotenie p.a., je potrebné vložiť zhruba trojtisícovú sumu minimálne na 3 roky.