Porovnanie sporiacich účtov

Sporiace účty

Banka Produkt Druh Povinný minimálny vklad Povinný minimálny zostatok Poplatok za zriadenie Poplatok za vedenie Úroky Frekvencia pripisovania úrokov
ČSOB Sporiaci účet v domácej mene s výpovednou lehotou 7 dní 15€ 0€ 0€ 0€ 0,30% p.a. mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (CZK) s výpovednou lehotou 7 dní 500CZK 0CZK 0CZK 0CZK 0,25% p.a. (500CZK – 149999CZK)
0,35% p.a. (nad 150000CZK)
mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (USD) s výpovednou lehotou 7 dní 20USD 0USD 0USD 0USD 0,01% p.a. mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (GBP) s výpovednou lehotou 7 dní 10GBP 0GBP 0GBP 0GBP 0,01% p.a. (20GBP – 3199GBP)
0,05% p.a. (nad 3200GBP)
mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (CHF) s výpovednou lehotou 7 dní 20CHF 0CHF 0CHF 0CHF 0,01% p.a. mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (CAD) s výpovednou lehotou 7 dní 15CAD 0CAD 0CAD 0CAD 0,01% p.a. (15CAD – 4999CAD)
0,05% p.a. (nad 5000CAD)
mesačne
ČSOB Sporiaci účet v cudzej mene (AUD) s výpovednou lehotou 7 dní 15AUD 0AUD 0AUD 0AUD 0,35% p.a. (14AUD – 4999AUD)
0,45% p.a. (nad 5000AUD)
mesačne
ČSOB Sporiaci účet s EXTRA úročením s výpovednou lehotou 7 dní 15€ – 500€ 0€ 0€ 0€ do 1,30% p.a. mesačne
ČSOB Sporiaci účet s prémiou kombinácia sporiaceho účtu a termínovaného vkladu s výpovednou lehotou 7 dní 500€ 0€ 0€ 0€ 0,35% p.a. + 1,00% p.a. (úroková prémia) štvrťročne (základná úroková sadzba)
ročne (úroková prémia)
ČSOB Benefit Konto (v EUR) s výpovednou lehotou 7 dní 15€ 0€ 0€ 0€ 0,01% p.a. (0€ – 99,99€)
0,80% p.a. (100€ – 65999,99€)
0,90% p.a. (nad 66000€)
mesačne
ČSOB Benefit Konto (v CZK) s výpovednou lehotou 7 dní 500CZK 0CZK 0CZK 0CZK 0,25% p.a. (500CZK – 149999CZK)
0,35% p.a. (nad 150000CZK)
mesačne
ČSOB Benefit Konto (v USD) s výpovednou lehotou 7 dní 20USD 0USD 0USD 0USD 0,01% p.a. mesačne
ČSOB Benefit Konto (v GBP) s výpovednou lehotou 7 dní 10GBP 0BGP 0BGP 0BGP 0,01% p.a. (10GBP – 3199GBP)
0,35% p.a. (nad 3200GBP)
mesačne
OTP banka EURO NET konto bez výpovednej lehoty 10€ 10€ 0€ 0€ 1,20% p.a. štvrťročne
OTP banka Sporiaci účet bez výpovednej lehoty 10€ 10€ 0€ 0€ 0,70% p.a. štvrťročne
OTP banka Sporiaci účet v cudzej mene (HUF) bez výpovednej lehoty 3000HUF 3000HUF 0€ 0€ 3,00% p.a. štvrťročne
Slovenská sporiteľňa Sporenie k účtu bez výpovednej lehoty 10€ – 500€ (k Osobnému účtu, Osobnému účtu Mladý, Osobnému účtu Študent, SPOROžíru Senior)
10€ – 1000€ (k Osobnému účtu Exclusive)
0€ 0€ 0€ 1% – 1,50% p.a. mesačne
Tatra banka Program sporenie Plus sporenie do podielových fondov s výpovednou lehotou 15€ 0€ 0€ 0€ 0,00% p.a. (Peňažný alebo Depozitný fond)
5,00% p.a. (Ostatné fondy do 5 rokov od prvej platby)
ročne
Unicredit bank Sporiaci účet ŠE3 s výpovednou lehotou 1,3,6 alebo 12 mesiacov 0€ 0€ 0€ 0€ 2,00% p.a. (do 5000€ prvých 24 mesiacov)
0,50% p.a. (nad 5000€ prvých 24 mesiacov)
polročne
Unicredit bank Bonus účet (v EUR alebo USD) s výpovednou lehotou 1,3,6 alebo 12 mesiacov 17€ alebo 10USD
165€ (pre podnikateľov)
0€ 0€ 0€ 0,10% p.a. (na 1 mesiac v EUR)
0,10% p.a. (na 3 mesiace v EUR)0,20% p.a. (na 6 mesiacov v EUR)
0,50% p.a. (na 12 mesiacov v EUR)
0% p.a. (v USD)
polročne
Unicredit bank Effective účet s výpovednou lehotou 2 mesiace 50€ 0€ 0€ 0€ 0,20% p.a. mesačne
Sberbank Sporiaci účet bez výpovednej lehoty 20€ do 20000€ 0€ 0€ 0,20% p.a. (základný úrok) + 1,30% p.a. (bonusový úrok) mesačne
VÚB banka Sporenie FLEXIviac s výpovednou lehotou na 5 alebo 10 rokov 10€ 0€ 0€ 0€ 2,20% p.a. (na 5 rokov)
2,50% p.a. (na 10 rokov)
mesačne
VÚB banka Sporiaci účet bez výpovednej lehoty len ako súčasť FLEXIúčtu individuálne 0€ 0€ 0€ 0,50% p.a. mesačne
mBank Sporiaci účet eMAX plus bez výpovednej lehoty 0€ 0€ 0€ 0€ 0,90% p.a. mesačne
mBank Sporiaci účet eMAX bez výpovednej lehoty 0€ 0€ 0€ 0€ 0,50% p.a. mesačne
Zuno Sporenie (v EUR, GBP, CZK alebo USD) bez výpovednej lehoty 0€ 0€ 0€ 0€ 1,20% p.a. (v EUR)
0,40% p.a. (v GBP)
0,70% p.a. (v CZK)
0,30% p.a. (v USD)
mesačne
Zuno Sporenie Plus bez výpovednej lehoty 0€ 0€ 0€ 0€ 1,30% p.a. (do 30 000€)
0,00% p.a. (nad 30 000€)
mesačne

Čo v tabuľke porovnávame?

Prinášame vám podrobné porovnanie sporiacich účtov, poplatkov, vkladov a zostatkov. Porovnávame nasledovné:

 • Druh sporiaceho účtu – či je to klasický sporiaci účet s alebo bez výpovednej lehoty, alebo doplnok k termínovaným vkladom, či podielovým fondom.
 • Povinný minimálny vklad
 • Povinný minimálny zostatok
 • Poplatok za zriadenie sporiaceho účtu
 • Poplatok za vedenie sporiaceho účtu
 • Úroky
 • Frekvencia pripisovania úrokov – mesačne, štvrťročne, polročne, ročne?

Aj keď sa neustále snažíme toto porovnanie sporiacich účtov aktualizovať, neručíme za presnosť. Pre presnú ponuku kontaktujte tú ktorú banku. Alebo ak ste v údajoch našli chybu, dajte nám, prosím, vedieť. Posledná aktualizácia údajov prebehla 27.8.2013.

Ako porovnávať?

Aby ste sa pohodlne dopátrali chcenej informácie, mali by ste vedieť, že:

 • Nad ľavým horným rohom každej tabuľky nájdete šípku, ktorou si môžete presne vybrať, ktoré parametre sporiacich účtov si chcete porovnať. Napr. ak vám nezáleží na frekvencii výplaty úrokov, môžete to z porovnania vynechať a porovnávať len to, čo je pre vás smerodatné.
 • Pod ľavým dolným rohom každej tabuľky v nájdete rovnakú šípku, ktorá však odkrýva a skrýva zoznam všetkých sporiacich účtov uvedených v tabuľke. Výberom zo sporiacich účtov si môžete porovnať len istý počet produktov – napr. len sporiace účty ČSOB so sporiacim účtom VÚB.
 • Obsah tabuľky môžete posúvať zľava doprava alebo zhora dole, pričom hlavička s parametrami (prvý riadok) vám kvôli prehľadnosti zostáva neustále zobrazená.
 • Sporiace účty sú v tabuľke zoradené podľa abecedy (internetové banky sú až na konci). Kliknutím na niektorý parameter (stĺpec) si však môžete tabuľku zoradiť podľa daného parametra. Môžete si tak napr. zoradiť produkty podľa abecedy alebo najvyššieho úroku. Stlačením klávesy (Shift + klik myšou) na iný parameter môžete zoradiť výsledky aj na základe ďalšieho parametra – napr. ak zoradíte tabuľku podľa úrokov a máte viac rovnakých výsledkov, môžete ich zoradiť aj podľa poplatkov za vedenie účtu. Tým pádom môžete nájsť bankový produkt, ktorý vám najviac vyhovuje.