Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) bola založená v roku 1991 Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je jej absolútnym vlastníkom. Neskôr, v roku 2001, sa z nej stala akciová spoločnosť.

Najvyšší štatutárny orgán tvorí štvorčlenné predstavenstvo, na čele ktorého stojí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Dušan Tomašec. Ďalšími členmi predstavenstva sú Ing. Peter Ševčovic, Ing. Pavel Šoltys a Ing. Marek Nemeček.
Hlavné sídlo SZRB sa nachádza v Bratislave na Štefánikovej 27. Ďalšie regionálne zastupiteľstvá sa nachádzajú v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Prešove, Komárne, Rimavskej Sobote, Trnave, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši.

Produkty Slovenskej záručnej a rozvojovej banky

Bankové záruky

SZRB poskytuje niekoľko typov bankových záruk:

 • Bankové záruky na úvery,
 • Bankové záruky na finančné úvery Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • Bankové záruky za obnovu bytových domov,
 • Rýchle bankové záruky I. a II.,
 • Bankové záruky za úver Všeobecnej úverovej banky, a.s. na obnovu bytového fondu.

Úvery

SZRB ponúka úvery nielen fyzickým osobám, podnikateľom, poľnohospodárom, ale aj právnickým osobám a SVB:

 • Priame úvery – sú úvery určené najmä pre malých a stredných podnikateľov poskytované v minimálnej výške 3000 € so splatnosťou do 10 rokov (investičné financovanie) resp. 25 rokov (projektové financovanie).
 • MIKROúver – je priamy úver určený pre malých podnikateľov poskytovaný vo výške od 3000 do 50000 € a so splatnosťou do 5 rokov.
 • Úver Podnikateľka – je určený najmä malým podnikateľom (prednostne ženám) poskytovaný ako priamy úver vo výške 5000 až 50000 €.
 • Úver Podnikanie Mladým – je určený pre malých podnikateľov do veku 30 rokov. Úver sa poskytuje na dobu 5 rokov vo výške 5000 až 50000 €.
 • Úver environmentálnych a iných projektov – s poskytuje za účelom zlepšenie kvality života ľudí žijúcich na Slovensku.
 • Úvery pre poľnohospodárov – Úver MOJA PÔDA, Úver Pôda, POĽNOúver.
 • Úvery na obnovu bytových fondov
 • Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ
 • Úvery na podporu ROP (Regionálny operačný program) – je účelový úver poskytovaný obciam, mestám a vyšším územným celkom v minimálnej výške 6500 €.
 • INVESTúver zo zdrojov Európskej investičnej banky – je poskytovaný podnikateľom na realizáciu projektov do 25 000 000 €.

Vkladové produkty

 • Termínovaný vklad – je klasický termínovaný účet s minimálnym vstupným vkladom vo výške 1 000€ s viazanosťou na 7 dní až 24 mesiacov.
 • Bežný účet – je bežný účet určený podnikateľov a aj pre právnické osoby.
 • Bežný účet na vyplatenie podpory (dotačný účet) – je bežný účet určený na príjem finančných prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z fondov EÚ.