Tatra banka

Tatra bankaTatra banka, a.s. je univerzálna banka, ktorá vznikla v roku 1990, vtedy ako jediná súkromná banka. Pôvodná Tatra banka vznikla už koncom 19. storočia. Súčasná Tatra banka, a.s. vznikla z predvojnovej Tatra banky a rozbehla svoju činnosť v roku 1991. V roku 1994 začala Tatra banka vydávať nielen svoje vlastné platobné karty (TATRA karty), ale aj medzinárodné platobné karty VISA.

V roku 1998 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla internetové bankovníctvo. Banka v roku 1999 zaviedla služby DIALOG, ktorá umožňuje vykonávať platobné transakcie cez telefón. Neskôr, v roku 2002, sa Tatra banka sa ako prvá slovenská banka stala členom najstaršej medzinárodnej faktoringovej skupiny – International Factors Goup.

V roku 2006 prišla Tatra banka, a.s. s jedinečným nápadom. Vytvorila nové typy pobočky s názvom Bank+Coffee, čím spojila svoju pobočku s kaviarňou. V súčasnosti má Tatra banka celkovo 161 pobočiek a 320 bankomatov po celom Slovensku. Hlavné sídlo banky sa nachádza v Bratislave na Hodžovom námestí 3.

Vedenie Tatra banky je zložené zo sedem-členného predstavenstva. Na čele predstavenstva je predseda a zároveň generálny riaditeľ banky Ing. Igor Vida a jeho zástupca a podpredseda Ing. Miroslav Uličný. Ostatnými členmi predstavenstva sú Mgr. Michal Liday, Dr. Martin Pytlík, Ing. Marek Kaščák, Mgr. Natália Major a Ing. Vladimír Matouš.

Tatra banka, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny Raiffeisen Banking Group a členom RZB Group. Raiffeisen International Bank – Holding AG je majoritným akcionárom Tatra banky s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.

Ocenenia:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney (v rokoch 1995-2003, 2007 a 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku v oblasti poskytovaní úverov – Euromoney (2001,2002)
 • Najlepšia banka na Slovensku v roku 2006 – Finance New Europe – Achievement Award
 • Banka roka na Slovensku – The Banker (2001-2003, 2007, 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Global Finance (1999-2004, 2008-2010)
 • Banka s najlepším internetbankingom na Slovensku – Global Finance (2002-2010)
 • Najlepšia domáca banka – Central European (1997-1999)
 • Banka desaťročia – Central European (1999)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Business Centra Europe (1999)
 • Banka roka – TREND (1998-2002, 2005, 2007, 2008)
 • Top Employers 2010 – Slovakia´s 100

Produkty Tatra banky pre fyzické osoby

Tatra Personal

Tatra Personal je balík služieb, ktorý okrem bežných služieb v sebe zahŕňa aj sporiaci systém, voľné prečerpanie a Spending report. Poplatky spojené s vedením účtu sú 5 € mesačne.

 • Tatra Personal Young – dvojročný balík je určený pre absolventom vo veku 24-28 rokov. Poplatky za vedenie účtu sú 2,50 € mesačne.
 • Tatra Personal Academy – je určený pre študentov vo veku 15-26 denného študijného programu. Banka ponúka majiteľom účtu tzv. DOODLE karty. Poplatky za vedenie účtu predstavujú 0,35 € mesačne.
 • Tatra Personal Detské konto – balík je určený pre deti do 15 rokov. Banka k tomuto účtu ponúka platobné karty s detskými motívmi (Tweety alebo Spiderman). Poplatky za vedenie účtu predstavujú 5 € mesačne.
 • Tatra Personal Premium – balík je určených pre prémiových klientov banky. Majiteľ takéhoto balíka má k dispozícii osobného bankára. Súčasťou účtu je Premium Book.
 • Tatra Personal s manželskou zľavou – je učený pre manželské páry, ktoré si vedú dva oddelené účty Tatra Personal. Poplatky sa vedenie jedného účtu budú v takom prípade 2,50 € mesačne.

Tatra banka ponúka ku svojim balíkom Tatra Personal možnosť zníženia poplatkov spojených s vedením účtu v Programe odmeňovania:

 • Zníženie poplatkov o 50 %:
  • Ak v danom mesiaci klient uskutoční aspoň 10 platieb svojou platobnou kartou
  • Ak klient využíva minimálne dva úverové balíky Tatra banky
  • Ak je klient majiteľom aj účtu Tatra Business
 • Zníženie poplatkov o 100 %, ak výška vkladov klienta predstavuje aspoň 10000 € mesačne.

Sporiace produkty

 • Klasické sporenie ponúka tri možnosti sporenia. Sporenia v Sporiacom systéme predstavuje pravidelné sporenie, v ktorom klient nie je viazaný výpovednou lehotou. Tatra banka ponúka Sporenie na vkladnej knižke bez výpovednej lehoty. Sporenie na termínovanom účte je viazané na dobu 1-36 mesiacov.
 • Sporenie PLUS je sporenie formou pravidelného investovanie do podielových fondov.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie pred klienta predstavuje možnosť zabezpečenia sa na dôchodok.

Úvery

Úverové produkty s rôznou mierou úroku (od 3,85 % až do 9,90 %).

Produkty Tatra banky pre firmy

Osobitnú triedu tvorí Privátne bankovníctvo určené pre najnáročnejších klientov. Tatra banka ako prvá ponúka možnosť obchodovania s investičným zlatom bez sprostredkovateľa.

Balík Tatra Business

Balík Tatra Business v sebe zahŕňa služby, ktoré bežne využívajú malí podnikatelia, aj stredné a veľké firmy.

 • Tatra Business 5 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 5 €. Poplatok za zriadenie balíka je 5 €.
 • Tatra Business 12 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 12 €. Poplatok za zriadenie účtu je 10 €.
 • Tatra Business 20 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 20 €. Poplatok za zriadenie je 17 €.
 • Tatra Business 45 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 45 €. Poplatok za otvorenie tohto balíka je 40 €.
 • Tatra Business 85 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 85 €. Poplatok za zriadenie balíka TB 85 je 70 €.

Europeňažný fond a termínované vklady

Europeňažný fond a termínované vklady sú tiež zahrnuté v sporiacich produktoch Tatra banky.

Úvery

Tatra banka ponúka svojim business klientom mnohé balíky úverov.

Novinky Tatra banky

 • 2. 4. 2014: Tatra banka pre Google Glass - Tatra banka - Novinky

  Tatra banka ako prvá banka na Slovensku ponúka svojim klientom a technologickým nadšencom možnosť vyskúšať si banku v Google Glass. Okuliare fungujú buď po kliku na touchpad na ich pravej strane alebo po zadaní rôznych hlasových pokynov, pričom klienti môžu vďaka tejto inovácii vyskúšať a zažiť nasledujúce služby:

  • Lokalizácia bankomatov (hlasový pokyn "Find ATMs") - aplikácia nájde a umožní navigáciu k najbližším bankomatom Tatra banky, bankomaty sú zobrazené aj prostredníctvom tzv. Rozšírenej reality - Augmented reality (aplikácia ukáže bankomaty v okolí, je potrebné len otáčať hlavou a bankomaty sa zobrazujú v správnom smere).
  • Lokalizácia pobočiek (hlasový pokyn "Find branches") - aplikácia nájde a umožní navigáciu k najbližším pobočkám Tatra banky, pobočky sú zobrazené aj prostredníctvom Augmented reality
  • Spojenie s kontaktným centrom (hlasový pokyn "Call DIALOG Live") - uskutočnenie hovoru na kontaktné centrum DIALOG Live. Vďaka tomu, že okuliare su handsfree ako aj vďaka overeniu hlasom, táto služba maximálne zvyšuje komfort klienta.
  • Prezentácia inovácií Tatra banky (hlasový pokyn "Show me innovations") - aplikácia spustí videoprezentáciu z YouTube s inováciami banky.

  Očakáva sa, že prvé Google Glass budú komerčne dostupné pre trh v priebehu leta tohto roka.

  Tatra banka priniesla aplikáciu v spolupráci s českou spoločnosťou Inmite.

  Tatra banka pre Google Glass

   

  Upozornenie: Momentálne nie je možné sťahovať aplikáciu Tatra banka pre Google Glass priamo z príslušného aplikačného marketu. Pre korektne fungovanie funkcionality Call DIALOG Live je potrebné mať na prepojenom zariadní so SIM nainštalovanú aplikáciu MyGlass.

   

 • 24. 2. 2014: Ukončenie služby "Nákup poškodených bankoviek v cudzej mene na inkaso" - Tatra banka - Novinky

  Tatra banka ku dňu 1.3.2014 prestane poskytovať službu "Nákup poškodených bankoviek v cudzej mene na inkaso".

  S úctou
  Tatra banka

   

 • 12. 2. 2014: Ukončenie zasielania vybraných druhov SMS - Tatra banka - Novinky

  Ku dňu 20. 3. 2014 prestane Tatra banka poskytovať zasielanie SMS „Zostatky na účtoch cez DIALOG" (zaslanie SMS pre klientov v čakacom rade pri volaniach na DIALOG Live) a SMS správy o úspešnom prihlásení do Internet bankingu.

  Zasielanie SMS správy o úspešnom prihlásení sme implementovali za účelom zvýšenia bezpečnosti pri prihlasovaní do Internet bankingu.

  V súčasnosti, po úplnom zavedení autentifikačného nástroja Karta a čítačkaTB, považujeme úroveň bezpečnosti prihlasovania sa do Internet bankinguTB za dostačujúcu.

  Preto sme prijali rozhodnutie ukončiť zasielanie dodatočných SMS správ o prihlásení do Internet bankingu.

  S úctou

  Tatra banka

 • 12. 12. 2013: Nová verzia aplikácie Tatra banka - Tatra banka - Novinky

  Okrem zmien súvisiacich s prechodom na platobné štandardy SEPA, prináša tiež detailný prehľad o úveroch a rozšírené možnosti rýchlej úhrady splátky kreditnej karty.

  Novinky v novej verzií aplikácie:

  Prehľad úverov

  Nová verzia aplikácie prináša užitočný prehľad úverov, ktoré momentálne využívate. Vďaka novej verzii aplikácie môžete detailne sledovať informácie o:

  • Bezúčelovom úvereTB Classic
  • HypotékeTB
  • Americkej hypotékeTB

  Zmeny súvisiace s prechodom na SEPA
  Odteraz môžete zadávať platby v mene EUR cez svoje mobilné zariadenia aj do všetkých SEPA krajín. Zmena tiež predstavuje rozšírenie platobného príkazu o IBAN a referenciu platiteľa a úpravu zobrazenia pohybov. Pre jednoduchšiu orientáciu sme v rámci IBAN poľa graficky zvýraznili časť BBAN, t. j. kód banky a pôvodné číslo účtu (napr. SK19110000000002611111111).

  Rozšírené možnosti rýchlej úhrady splátok kreditnej karty
  S novou verziou aplikácie môžete uhrádzať splátky za svoju kreditnú kartu rovnako rýchlo a jednoducho ako ste zvyknutý v Internet bankinguTB. Odteraz máte v aplikácii k dispozícií všetky najčastejšie využívané spôsoby úhrady splátky:

  • minimálna splátka
  • 95 % z celkovej dlžnej sumy
  • celková dlžná suma
  • splátka v inej výške

  Aplikácia je už dostupná pre Android a čoskoro aj pre iOS a BlackBerry 10.

  Zistiť viac

 • 28. 11. 2013: Obchodné podmienky k elektronickému bankovníctvu - Tatra banka - Novinky

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 2. 2014 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu, ktoré nahradia súčasné platné dokumenty.

  Viac

 • 28. 11. 2013: Zmena obchodných podmienok kreditných kariet - Tatra banka - Novinky

  Dňa 1. 2. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné kreditné karty a Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard.

  Zistiť viac

 • 11. 11. 2013: Najlepšie mobilné bankovníctvo a web dizajn na svete - Tatra banka - Novinky

  Tatra banka má najlepší web dizajn a mobilné bankovníctvo na svete a najlepší internet banking nielen na Slovensku, ale v celej strednej a východnej Európe. Tieto prestížne ocenenia udelil Tatra banke medzinárodný magazín Global Finance.

  Do súťaže sa zapojilo 250 bánk z celého sveta, nominácie posudzovali odborníci z medzinárodnej spoločnosti Infosys. Víťazov následne vyberala porota z Global Finance.

  Banka s najlepším Internet bankingom v strednej a východnej Európe
  Tatra banka získala ocenenie Banka s najlepším Internet bankingom v strednej a východnej Európe. Toto ocenenie sa tak pridáva na čelo k jedenástim doteraz zozbieraným oceneniam Banka s najlepším Internet bankingom na Slovensku.

  Internet banking


  Banka s najlepším mobilným bankovníctvom na svete

  Tatra banka tiež získala ocenenie banka s najlepším mobilným bankovníctvom na svete. Aplikáciu Tatra banka je prvou natívnou aplikáciou Internet bankingu na Slovensku. Aplikácia Tatra banka je dostupná pre operačné systémy iOS, Android a BlackBerry 10.

  Aplikácia Tatra banka


  Banka s najlepším dizajnom webovej stránky na svete

  Tretie ocenenie získala Tatra banka v kategórii Best Web Site Design worldwide. Aktuálny dizajn stránky je výsledkom redizajnu v roku 2012, ktorý priniesol rýchlejšiu navigáciu, prehľadnejší obsah a mnohé interaktívne nástroje.

  Spustiť video

   

 • 13. 8. 2013: Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty - Tatra banka - Novinky

  Dňa 15. 08. 2013 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné debetné platobné karty.

  Zistiť viac

 • 7. 7. 2013: Meníme poskytovanie služieb Internet bankingu - Tatra banka - Novinky

  Ku dňu 1.11.2013 upravuje Tatra banka podmienky poskytovania niektorých služieb Internet bankingu.

  Ukončenie služby Mobil banking

  V závislosti od zmien vo využívaní služby našimi klientmi a zmien na trhu telefónov ukončíme poskytovanie služby Mobil banking. Ide o službu pre mobilné telefóny podporujúce technológiu SIM Toolkit a SIM kartu s bankovým menu. Službu sme ponúkali pre klientov spoločnosti Orange a Slovak Telekom.

  Alternatívu za službu Mobil banking získate používaním Mobilných aplikácii Tatra banky.

  Zistiť viac


  Zrušenie každodenného výpisu z účtu na e-mailovú adresu

  Zároveň k 1.11.2013 prestaneme poskytovať aj službu Každodenný výpis z účtu na e-mailovú adresu. Ide o službu zasielania výpisov, ktoré boli generované a zasielané vždy za predchádzajúci bankový deň, komprimované vo formáte jedného z programov ARJ, ZIP, RAR a zaheslované.
  Na prezeranie týchto informácii vám ponúkame aktivovať si e-vypis. Z e-mailu si ho môžete jednoducho stiahnuť vo formáte PDF a uložiť do svojho počítača, mobilu alebo tabletu.

  Zistiť viac


  Ako alternatívu môžu klienti využívať aj službu B-mail na e-mailovú adresu. Ak informácie z výpisu využívate na ďalšie spracovanie, využite výpis do účtovníctva vo formáte XML, ABO/GPC, AS400, Clearing a Gemini, ktorý je pre všetkých klientov dostupný v Internet bankinguTB.

  Zistiť viac

 • 6. 5. 2013: Aplikácie od Tatra banky už aj pre BlackBerry 10 - Tatra banka - Novinky

  Ako prvá banka na Slovensku vám prinášame aplikácie pre operačný systém BlackBerry 10.

  Tatra banka pre Blackberry 10 je aplikácia pre nový operačný systém BlackBerry 10, ktorý na Slovensku nájdete napr. v novom smartfóne BlackBerry Z 10. Aplikáciu nájdete v obchode APP WORLD. Pre tento istý operačný systém existuje v APP WORLDe aj aplikácia ČítačkaTB.

  Ak ste majiteľmi starších BlackBerry na tomto markete nájdete aj ČítačkuTB Classic. Túto aplikáciu si tak môžete stiahnuť už aj z marketu APP WORLD, a nielen z našej web stránky, kde je k dispozícii vo formáte .jad a .jar.
  Aplikácia Tatra banka sa dá stiahnúť aj do nových tabletov - PlayBook.

  blackberry.JPG

  Viac