Tatra banka

Tatra bankaTatra banka, a.s. je univerzálna banka, ktorá vznikla v roku 1990, vtedy ako jediná súkromná banka. Pôvodná Tatra banka vznikla už koncom 19. storočia. Súčasná Tatra banka, a.s. vznikla z predvojnovej Tatra banky a rozbehla svoju činnosť v roku 1991. V roku 1994 začala Tatra banka vydávať nielen svoje vlastné platobné karty (TATRA karty), ale aj medzinárodné platobné karty VISA.

V roku 1998 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla internetové bankovníctvo. Banka v roku 1999 zaviedla služby DIALOG, ktorá umožňuje vykonávať platobné transakcie cez telefón. Neskôr, v roku 2002, sa Tatra banka sa ako prvá slovenská banka stala členom najstaršej medzinárodnej faktoringovej skupiny – International Factors Goup.

V roku 2006 prišla Tatra banka, a.s. s jedinečným nápadom. Vytvorila nové typy pobočky s názvom Bank+Coffee, čím spojila svoju pobočku s kaviarňou. V súčasnosti má Tatra banka celkovo 161 pobočiek a 320 bankomatov po celom Slovensku. Hlavné sídlo banky sa nachádza v Bratislave na Hodžovom námestí 3.

Vedenie Tatra banky je zložené zo sedem-členného predstavenstva. Na čele predstavenstva je predseda a zároveň generálny riaditeľ banky Ing. Igor Vida a jeho zástupca a podpredseda Ing. Miroslav Uličný. Ostatnými členmi predstavenstva sú Mgr. Michal Liday, Dr. Martin Pytlík, Ing. Marek Kaščák, Mgr. Natália Major a Ing. Vladimír Matouš.

Tatra banka, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny Raiffeisen Banking Group a členom RZB Group. Raiffeisen International Bank – Holding AG je majoritným akcionárom Tatra banky s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.

Ocenenia:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney (v rokoch 1995-2003, 2007 a 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku v oblasti poskytovaní úverov – Euromoney (2001,2002)
 • Najlepšia banka na Slovensku v roku 2006 – Finance New Europe – Achievement Award
 • Banka roka na Slovensku – The Banker (2001-2003, 2007, 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Global Finance (1999-2004, 2008-2010)
 • Banka s najlepším internetbankingom na Slovensku – Global Finance (2002-2010)
 • Najlepšia domáca banka – Central European (1997-1999)
 • Banka desaťročia – Central European (1999)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Business Centra Europe (1999)
 • Banka roka – TREND (1998-2002, 2005, 2007, 2008)
 • Top Employers 2010 – Slovakia´s 100

Produkty Tatra banky pre fyzické osoby

Tatra Personal

Tatra Personal je balík služieb, ktorý okrem bežných služieb v sebe zahŕňa aj sporiaci systém, voľné prečerpanie a Spending report. Poplatky spojené s vedením účtu sú 5 € mesačne.

 • Tatra Personal Young – dvojročný balík je určený pre absolventom vo veku 24-28 rokov. Poplatky za vedenie účtu sú 2,50 € mesačne.
 • Tatra Personal Academy – je určený pre študentov vo veku 15-26 denného študijného programu. Banka ponúka majiteľom účtu tzv. DOODLE karty. Poplatky za vedenie účtu predstavujú 0,35 € mesačne.
 • Tatra Personal Detské konto – balík je určený pre deti do 15 rokov. Banka k tomuto účtu ponúka platobné karty s detskými motívmi (Tweety alebo Spiderman). Poplatky za vedenie účtu predstavujú 5 € mesačne.
 • Tatra Personal Premium – balík je určených pre prémiových klientov banky. Majiteľ takéhoto balíka má k dispozícii osobného bankára. Súčasťou účtu je Premium Book.
 • Tatra Personal s manželskou zľavou – je učený pre manželské páry, ktoré si vedú dva oddelené účty Tatra Personal. Poplatky sa vedenie jedného účtu budú v takom prípade 2,50 € mesačne.

Tatra banka ponúka ku svojim balíkom Tatra Personal možnosť zníženia poplatkov spojených s vedením účtu v Programe odmeňovania:

 • Zníženie poplatkov o 50 %:
  • Ak v danom mesiaci klient uskutoční aspoň 10 platieb svojou platobnou kartou
  • Ak klient využíva minimálne dva úverové balíky Tatra banky
  • Ak je klient majiteľom aj účtu Tatra Business
 • Zníženie poplatkov o 100 %, ak výška vkladov klienta predstavuje aspoň 10000 € mesačne.

Sporiace produkty

 • Klasické sporenie ponúka tri možnosti sporenia. Sporenia v Sporiacom systéme predstavuje pravidelné sporenie, v ktorom klient nie je viazaný výpovednou lehotou. Tatra banka ponúka Sporenie na vkladnej knižke bez výpovednej lehoty. Sporenie na termínovanom účte je viazané na dobu 1-36 mesiacov.
 • Sporenie PLUS je sporenie formou pravidelného investovanie do podielových fondov.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie pred klienta predstavuje možnosť zabezpečenia sa na dôchodok.

Úvery

Úverové produkty s rôznou mierou úroku (od 3,85 % až do 9,90 %).

Produkty Tatra banky pre firmy

Osobitnú triedu tvorí Privátne bankovníctvo určené pre najnáročnejších klientov. Tatra banka ako prvá ponúka možnosť obchodovania s investičným zlatom bez sprostredkovateľa.

Balík Tatra Business

Balík Tatra Business v sebe zahŕňa služby, ktoré bežne využívajú malí podnikatelia, aj stredné a veľké firmy.

 • Tatra Business 5 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 5 €. Poplatok za zriadenie balíka je 5 €.
 • Tatra Business 12 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 12 €. Poplatok za zriadenie účtu je 10 €.
 • Tatra Business 20 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 20 €. Poplatok za zriadenie je 17 €.
 • Tatra Business 45 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 45 €. Poplatok za otvorenie tohto balíka je 40 €.
 • Tatra Business 85 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 85 €. Poplatok za zriadenie balíka TB 85 je 70 €.

Europeňažný fond a termínované vklady

Europeňažný fond a termínované vklady sú tiež zahrnuté v sporiacich produktoch Tatra banky.

Úvery

Tatra banka ponúka svojim business klientom mnohé balíky úverov.

Novinky Tatra banky

 • 19. 9. 2017: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 23. 9. 2017 (sobota) od 23:30 hod. do 24. 9. 2017 (nedeľa) do 3:30 hod.

  V uvedenom čase nebude možné použiť platobné karty Tatra banky v bankomatoch a u obchodníkov na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
  V Internet bankingu a mobilnej aplikácii Tatra banka budú nedostupné informácie o kreditných a debetných kartách, aplikácia MobilePay nebude funkčná.
  Súčasne nebude možné využiť službu CardPay a ComfortPay u obchodníkov.

  Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobený nekomfort.

  S úctou
  Tatra banka

 • 10. 9. 2017: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe bankových systémov Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 14. 9. 2017 (štvrtok) od 22:00 hod. do 16. 9. 2017 (sobota) do 7:00 hod.

  V  uvedenom čase budú nedostupné nasledovné časti mobilnej aplikácie Tatra banka a Internet bankinguTB:

  • Karty (debetné aj kreditné)
  • MaFIN (Spending report, Majetok a záväzky, Ciele)
  • Výpisy z účtu a ich nastavenia
  • SEPA inkasá
  • Ponuky
  • Termínované účty
  • Zmluvná dokumentácia
  • Kontakty

  Investičné produkty vrátane doplnkového dôchodkového sporenia bude možné len prezerať. K dispozícii bude aj prehľad úverov avšak s neaktuálnym stavom.

  Platobné karty budú plne funkčné v bankomatoch a na POS termináloch, vrátane služby b-mail. Nebudú doručované SMS o blokovaní karty.

  Cez  aplikáciu MobilePay bude možné realizovať platby a prezerať zoznam kariet.

  DIALOG Live bude poskytovať len všeobecné informácie o produktoch a službách banky s možnosťou blokovania platobných kariet.

  Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobený nekomfort.

  S úctou
  Tatra banka

 • 7. 9. 2017: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  s účinnosťou od 1.10.2017 pristupujeme k zrušeniu obchodovania s vybranými bankovkami v menách AUD, CAD a USD, ktoré sú uvedené nižšie. S účinnosťou od 1.10.2017 teda nebudeme pri hotovostných transakciách uvedené bankovky prijímať.

  Zoznam bankoviek:

  AUD:
  10 Schilling (1 AUD) / 1954 – 1966
  1 AUD / 1966 – 1972
  1 AUD / 1974 – 1983
  1 Pound (2 AUD) / 1953 – 1966
  2 AUD / 1966 – 1972
  2 AUD / 1974 – 1985
  5 AUD / 1966 – 1972
  5 AUD / 1974 – 1991
  5 AUD / 2001 Pamätná
  5 Pound (10 AUD) / 1954 – 1966
  10 AUD / 1966 – 1972
  10 AUD / 1974 – 1991
  10 AUD / 1988 Pamätná
  10 Pound (20 AUD) / 1954 – 1966
  20 AUD / 1966 – 1972
  20 AUD / 1974 – 1994
  50 AUD / 1973 – 1994
  100 AUD / 1984 – 1992

  USD:
  2 USD / 1928 – 1963 (USN)
  2 USD / 1976 (FRN) a novšie
  5 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, SC, USN)
  5 USD / 1993 – 1995 (FRN)
  10 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, SC, GC)
  10 USD / 1993 – 1995 (FRN)
  20 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, GC)
  20 USD / 1990 – 1995 (FRN)
  50 USD / 1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, GC)
  50 USD / 1990 – 1993 (FRN)
  100 USD /  1928 – 1988 (FRN, FRBN, NBN, USN, GC)
  100 USD / 1990 – 1993 (FRN)
  500 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
  1000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
  5000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)
  10000 USD / 1928, 1934 (FRN, GC)    1 CAD / 1935

  CAD:
  1 CAD / 1937
  1 CAD / 1954
  1 CAD / 1967 Pamätná
  1 CAD / 1973
  2 CAD / 1935
  2 CAD / 1937
  2 CAD / 1954
  2 CAD / 1974
  2 CAD / 1986
  5 CAD / 1935
  5 CAD / 1937
  5 CAD / 1954
  5 CAD / 1972
  5 CAD / 1979
  5 CAD / 1986
  10 CAD / 1935
  10 CAD / 1937
  10 CAD / 1954
  10 CAD / 1971
  10 CAD / 1989
  20 CAD / 1935
  20 CAD / 1937
  20 CAD / 1954
  20 CAD / 1969
  20CAD / 1979
  20 CAD / 1991
  25 CAD / 1935 Pamätná
  50 CAD / 1937
  50 CAD / 1954
  50 CAD / 1975
  50 CAD / 1988
  100 CAD / 1935
  100 CAD / 1937
  100 CAD / 1954
  100 CAD / 1975
  100 CAD / 1988
  500 CAD / 1935
  1000 CAD / 1935
  1000 CAD / 1937
  1000 CAD / 1954
  1000 CAD / 1988

 • 28. 6. 2017: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 31. 08. 2017 sa menia:
  Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby

  Sadzobník poplatkov je Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

  S úctou
  Tatra banka, a.s.

 • 29. 12. 2016: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 28. 2. 2017 sa menia:

  • Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. pre fyzické osoby
  • Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov
  • výška bonusového úroku v sporiacom systéme

  Sadzobník poplatkov a úrokové sadzby sú Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky. V prípade, že nebudete so zmenou vyššie uvedených podmienok súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou.

  S úctou
  Tatra banka, a.s.

 • 12. 12. 2016: Spracovanie platieb na konci roka 2016 - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  radi by sme vás informovali o režime preberania a spracovania platieb na prelome rokov 2016 a 2017.
  Spracovanie platieb na konci roka 2016 [PDF, 82,7 kB]

  Prajeme vám príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2017.

  S úctou

  Tatra banka

 • 30. 10. 2016: Informácia o zmene Všeobecných obchodných podmienok - Tatra banka - Novinky

  Vážený klient,

  dovoľujeme si Vás informovať o zmenených Všeobecných obchodných podmienkach Tatra banky, a.s. (ďalej "VOP"), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.01.2017. Dodatok č. 1 k VOP sú Vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na internetovej stránke banky. V prípade, že so zmenou VOP nebudete súhlasiť, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah s bankou. 

  Tatra banka, a.s.

 • 9. 10. 2016: Informácie pre klientov ZUNO banky - Tatra banka - Novinky

  Milí klienti ZUNO banky,

  tešíme sa na vás a veríme, že sa u nás budete cítiť príjemne. Pripravili sme preto jednoduchý manuál, v ktorom odpovedáme na vaše otázky ešte skôr, ako sa stanete našimi klientmi.

  Čo mám urobiť so svojim účtom?
  Možno vás to prekvapí, ale v tejto chvíli nie je potrebné aktívne podniknúť z vašej strany žiadne kroky. Servis, na ktorý ste zvyknutí, vám bude ZUNO banka poskytovať aj naďalej. Počas budúceho roka prejdú všetky aktivity na Tatra banku. Kým sa tak stane, pripravíme vám v dostatočnom predstihu konkrétnu ponuku.

  Čo sa stane s mojou pôžičkou?
  V túto chvíľu nie je potrebné vykonať žiadne zmeny. Pokračujte v platení pravidelných splátok v dohodnutej výške a my vás budeme o ďalších krokoch včas informovať.

  Prečo je Tatra banka správne riešenie?
  Tatra banka je vo výbornej kondícii. Je to zdravá, kapitálovo silná a stabilná finančná inštitúcia, ktorá má ambície ďalej rásť. Môžete sa tešiť na širokú paletu produktov a služieb a inovatívne digitálne komunikačné kanály, vďaka ktorým nestratíte komfort, na ktorý ste boli zvyknutí v ZUNO banke.

  Kedy Tatra banka predstaví svoju ponuku?
  Momentálne pracujeme na riešení, ktoré bude pre vás jednoduché a komfortné. O konkrétnom postupe sa ešte rokuje v rámci skupiny RBI a tiež s regulačnými orgánmi. O ďalších krokoch vás budeme včas informovať.

  Čo ak si chcem už dnes preniesť účet do Tatra banky?
  Samozrejme, môžeme vám už dnes pomôcť vybrať vhodné riešenie z našej aktuálnej produktovej
  ponuky.

  Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?
  Kontaktujte nás na *1100 alebo navštívte ktorúkoľvek z našich pobočiek.

  S úctou
  Tatra banka

 • 29. 9. 2016: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu technickej údržby môžete od piatka 30.9.2016 od 22:00 hod. do nedele 02.10.2016 do 22:00 hod. zaznamenať krátkodobé výpadky na webových stránkach Tatra banky, v Internet bankinguTB, službe Tatra pay a v mobilnej aplikácii Tatra banka a Tatra banka VIAMO.

  Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za spôsobený nekomfort.

  S úctou
  Tatra banka

 • 25. 9. 2016: Upozornenie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že od 30. 9. 2016 končí 10 % zľava z ceny vstupného do kín Cinema city pri platbe kartou od Tatra banky.

  S úctou
  Tatra banka