Tatra banka

Tatra bankaTatra banka, a.s. je univerzálna banka, ktorá vznikla v roku 1990, vtedy ako jediná súkromná banka. Pôvodná Tatra banka vznikla už koncom 19. storočia. Súčasná Tatra banka, a.s. vznikla z predvojnovej Tatra banky a rozbehla svoju činnosť v roku 1991. V roku 1994 začala Tatra banka vydávať nielen svoje vlastné platobné karty (TATRA karty), ale aj medzinárodné platobné karty VISA.

V roku 1998 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla internetové bankovníctvo. Banka v roku 1999 zaviedla služby DIALOG, ktorá umožňuje vykonávať platobné transakcie cez telefón. Neskôr, v roku 2002, sa Tatra banka sa ako prvá slovenská banka stala členom najstaršej medzinárodnej faktoringovej skupiny – International Factors Goup.

V roku 2006 prišla Tatra banka, a.s. s jedinečným nápadom. Vytvorila nové typy pobočky s názvom Bank+Coffee, čím spojila svoju pobočku s kaviarňou. V súčasnosti má Tatra banka celkovo 161 pobočiek a 320 bankomatov po celom Slovensku. Hlavné sídlo banky sa nachádza v Bratislave na Hodžovom námestí 3.

Vedenie Tatra banky je zložené zo sedem-členného predstavenstva. Na čele predstavenstva je predseda a zároveň generálny riaditeľ banky Ing. Igor Vida a jeho zástupca a podpredseda Ing. Miroslav Uličný. Ostatnými členmi predstavenstva sú Mgr. Michal Liday, Dr. Martin Pytlík, Ing. Marek Kaščák, Mgr. Natália Major a Ing. Vladimír Matouš.

Tatra banka, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny Raiffeisen Banking Group a členom RZB Group. Raiffeisen International Bank – Holding AG je majoritným akcionárom Tatra banky s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.

Ocenenia:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney (v rokoch 1995-2003, 2007 a 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku v oblasti poskytovaní úverov – Euromoney (2001,2002)
 • Najlepšia banka na Slovensku v roku 2006 – Finance New Europe – Achievement Award
 • Banka roka na Slovensku – The Banker (2001-2003, 2007, 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Global Finance (1999-2004, 2008-2010)
 • Banka s najlepším internetbankingom na Slovensku – Global Finance (2002-2010)
 • Najlepšia domáca banka – Central European (1997-1999)
 • Banka desaťročia – Central European (1999)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Business Centra Europe (1999)
 • Banka roka – TREND (1998-2002, 2005, 2007, 2008)
 • Top Employers 2010 – Slovakia´s 100

Produkty Tatra banky pre fyzické osoby

Tatra Personal

Tatra Personal je balík služieb, ktorý okrem bežných služieb v sebe zahŕňa aj sporiaci systém, voľné prečerpanie a Spending report. Poplatky spojené s vedením účtu sú 5 € mesačne.

 • Tatra Personal Young – dvojročný balík je určený pre absolventom vo veku 24-28 rokov. Poplatky za vedenie účtu sú 2,50 € mesačne.
 • Tatra Personal Academy – je určený pre študentov vo veku 15-26 denného študijného programu. Banka ponúka majiteľom účtu tzv. DOODLE karty. Poplatky za vedenie účtu predstavujú 0,35 € mesačne.
 • Tatra Personal Detské konto – balík je určený pre deti do 15 rokov. Banka k tomuto účtu ponúka platobné karty s detskými motívmi (Tweety alebo Spiderman). Poplatky za vedenie účtu predstavujú 5 € mesačne.
 • Tatra Personal Premium – balík je určených pre prémiových klientov banky. Majiteľ takéhoto balíka má k dispozícii osobného bankára. Súčasťou účtu je Premium Book.
 • Tatra Personal s manželskou zľavou – je učený pre manželské páry, ktoré si vedú dva oddelené účty Tatra Personal. Poplatky sa vedenie jedného účtu budú v takom prípade 2,50 € mesačne.

Tatra banka ponúka ku svojim balíkom Tatra Personal možnosť zníženia poplatkov spojených s vedením účtu v Programe odmeňovania:

 • Zníženie poplatkov o 50 %:
  • Ak v danom mesiaci klient uskutoční aspoň 10 platieb svojou platobnou kartou
  • Ak klient využíva minimálne dva úverové balíky Tatra banky
  • Ak je klient majiteľom aj účtu Tatra Business
 • Zníženie poplatkov o 100 %, ak výška vkladov klienta predstavuje aspoň 10000 € mesačne.

Sporiace produkty

 • Klasické sporenie ponúka tri možnosti sporenia. Sporenia v Sporiacom systéme predstavuje pravidelné sporenie, v ktorom klient nie je viazaný výpovednou lehotou. Tatra banka ponúka Sporenie na vkladnej knižke bez výpovednej lehoty. Sporenie na termínovanom účte je viazané na dobu 1-36 mesiacov.
 • Sporenie PLUS je sporenie formou pravidelného investovanie do podielových fondov.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie pred klienta predstavuje možnosť zabezpečenia sa na dôchodok.

Úvery

Úverové produkty s rôznou mierou úroku (od 3,85 % až do 9,90 %).

Produkty Tatra banky pre firmy

Osobitnú triedu tvorí Privátne bankovníctvo určené pre najnáročnejších klientov. Tatra banka ako prvá ponúka možnosť obchodovania s investičným zlatom bez sprostredkovateľa.

Balík Tatra Business

Balík Tatra Business v sebe zahŕňa služby, ktoré bežne využívajú malí podnikatelia, aj stredné a veľké firmy.

 • Tatra Business 5 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 5 €. Poplatok za zriadenie balíka je 5 €.
 • Tatra Business 12 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 12 €. Poplatok za zriadenie účtu je 10 €.
 • Tatra Business 20 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 20 €. Poplatok za zriadenie je 17 €.
 • Tatra Business 45 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 45 €. Poplatok za otvorenie tohto balíka je 40 €.
 • Tatra Business 85 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 85 €. Poplatok za zriadenie balíka TB 85 je 70 €.

Europeňažný fond a termínované vklady

Europeňažný fond a termínované vklady sú tiež zahrnuté v sporiacich produktoch Tatra banky.

Úvery

Tatra banka ponúka svojim business klientom mnohé balíky úverov.

Novinky Tatra banky

 • 8. 11. 2015: 25 rokov inovácií Tatra banky - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme  si  vás informovať, že Tatra banka oslavuje tento rok 25 rokov. Dnes si už málokto spomenie, že kreditnú kartu, službu internet banking či mobilné bankovníctvo zaviedla ako prvá na Slovensku práve Tatra banka. Boli sme tiež prvá banka v Európskej únii, ktorá umožnila svojim klientom platbu mobilným telefónom. Vďaka inováciám v oblasti firemného bankovníctva sme sa stali najväčšou korporátnou bankou na Slovensku.
  Inovácie máme v našej DNA od začiatku. Ďakujeme, že už 25 rokov spoločne posúvame hranice bankovníctva.

  S úctou
  Tatra banka, a.s.

 • 25. 10. 2015: Upozorňujeme na podvodné e-maily - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  radi by sme vás upozornili na podvodné konanie nazývané phishing. Ide o podozrivú e-mailovú komunikáciu, ktorej cieľom je získať citlivé údaje klientov.

  Podvodný e-mail vzbudzuje dojem, že odosielateľom je Tatra banka. Obsahuje odkaz na podvodnú stránku a pod rôznymi zámienkami požaduje od klientov zadanie osobných a identifikačných údajov (napríklad: meno, priezvisko, telefónne číslo, PID a heslo do Internet bankinguTB, číslo platobnej karty a CVV kód). V prípade prijatia takéhoto e-mailu vás prosíme o jeho preposlanie na adresu: ISSecurity@tatrabanka.sk.

  Upozorňujeme, že Tatra banka nikdy od klientov nežiada overenie ich osobných údajov takýmto spôsobom. To sa týka tak e-mailovej, ako aj telefonickej komunikácie. Na e-mail neodpovedajte ani neklikajte na jeho prílohy alebo linky. V podobných prípadoch je potrebné čo najskôr kontaktovať banku cez DIALOG Live.

  Príklad podvodnej stránky
  Príklad podvodnej stránky

  Komunikačný kanál medzi klientom a Tatra bankou je zabezpečený pomocou technológie SSL. To znamená, že keď sa prihlásite do Internet bankinguTB, ste pripojený bezpečným spojením. Bezpečné spojenie rozpoznáte na základe adresy URL, ktorá sa začína https://moja.tatrabanka.sk alebo podľa symbolu visiaceho zámku, ktorý sa zobrazí v pravom dolnom rohu vášho prehliadača. Po kliknutí na symbol zámku sa zobrazia informácie: kto vydal certifikát, komu bol certifikát vydaný, doba platnosti, sériové číslo a kontrolný odtlačok. Server moja.tatrabanka.sk má certifikát od celosvetovo uznávanej certifikačnej autority Symantec. Týmto certifikátom si môžete overiť identitu servera, ku ktorému sa pripájate cez SSL protokol.

  Oficiálna stránka Tatra banky
  TB_Phishing-ssl-update.jpg

  S úctou
  Tatra banka

 • 29. 6. 2015: Oznámenie o zmene Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme  si  vás informovať, že dňom 30.7.2015 nadobudne účinnosť zmenený Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov, ktorý je Vám od dňa 30.6.2015 k dispozícii v obchodných priestoroch Tatra banky, a.s. a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk. 

  Vyššie uvedený dokument mení Tatra banka, a.s. v nadväznosti na zmenu Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a taktiež ho dopĺňa v súvislosti s možnosťou viesť Investičný účet a Účet slovenských cenných papierov aj bez vedenia kontaktného bežného účtu v Tatra banke, a.s.

  V prípade, že s jeho zmenou nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť príslušný zmluvný vzťah s Tatra bankou, a.s. Ak najneskôr jeden týždeň pred účinnosťou týchto zmien doručíte Tatra banke, a.s. písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny vyššie uvedeného dokumentu. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny vyššie uvedeného dokumentu sa bude uplatňovať v zmenenom znení.

  Viac informácií o zmenách Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 2134 a alebo si prečítajte jeho plné znenie.

  Sadzobník poplatkov za služby poskytované v oblasti cenných papierov. [PDF, 64,3 kB]
                                  .
  S úctou
  Tatra banka, a.s.

 • 14. 6. 2015: Ukončenie podpory operačného systému Windows XP - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že Tatra banka v snahe chrániť svojich klientov prechádza od 8. 7. 2015 na vyššiu úroveň bezpečnosti, čo spôsobí že už nebude podporované prihlásenie sa do Internet bankingu z počítačov s operačným systémom Windows XP, prípadne starším.

  Spoločnosť Microsoft ukončila podporu operačného systému Windows XP už pred viac ako rokom a nové bezpečnostné chyby už nebude ďalej opravovať. Klientom preto odporúčame používať podporované operačné systémy.

  Ďakujeme vám za pochopenie.

  S úctou
  Tatra banka

   

 • 13. 5. 2015: Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“) - Tatra banka - Novinky

  Vážený klient,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s. schválilo zmenu OPCM s platnosťou od 15. mája 2015 a s účinnosťou od 15. júna 2015.

  Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • rozšírenie variability produktu dohoda uloženia, vrátane možnosti dohodnutia záporného úročenia, 
  • zúženie variability produktu dohoda o FX-pokyne,
  • rozšírenie variability produktu IRS obchod,
  • zvýšenie najvyššej výšky povinného zabezpečenia k obchodom (kolaterálu), ktorú môže banka požadovať od klienta.


  OPCM mení banka z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb. V prípade, že so zmenou podmienok nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden týždeň pred účinnosťou zmien podmienok doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.

  Viac informácií o zmenách OPCM Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 2044 a alebo si prečítajte plné znenie OPCM.

  S úctou
  Tatra banka, a.s.

   

 • 16. 12. 2014: Platobný príkaz už aj z kreditnej karty - Tatra banka - Novinky

  Z vašej kreditnej karty už môžete uhrádzať faktúry a posielať peniaze na účty v SR pohodlne cez Internet banking.

  Viac informácií o platobnom príkaze z kreditnej karty

  S úctou,

  Tatra banka

   

 • 14. 12. 2014: Spracovanie platobných príkazov na konci roka 2014 - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  radi by sme vás informovali o režime preberania a spracovania platobných príkazov na prelome rokov 2014 a 2015.

  Spracovanie platobných príkazov na konci roka 2014 [PDF, 68,9 kB]

  Pre vyšší komfort vám prinášame aj online verziu - rýchlu kalkulačku, ktorá vám pomôže stihnúť termín vašich platieb aj počas sviatkov. Stačí zadať typ prevodu a čas, dokedy majú byť na účte príjemcu. Použite kalkulačku aj pre cezhraničné platby.

  Online výpočet

  Prajeme vám príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok 2015.

  S úctou
  Tatra banka

   

 • 2. 12. 2014: Zmena SMS notifikácie - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľte nám informovať vás o zmene pri odosielaní b-mailu (SMS notifikácie). Na základe obchodného rozhodnutia došlo k zmene operátora pre odosielanie SMS notifikácií. Od dnes bude preto všetkým klientom, ktorí využívajú služby mobilného operátora O2 a dostávali SMS notifikáciu z tel. čísla 62101, zasielaná SMS notifikácia z nového telefónneho čísla 0902 022 200. SMS notifikácie sú naďalej poskytované v rámci balíka služieb Tatra PersonalTB bez poplatku.

  S úctou
  Tatra banka

   

   

 • 27. 11. 2014: Dodatok k obchodným podmienkam - Tatra banka - Novinky

  Dodatok k obchodným podmienkam debetných a kreditných platobných kariet a k sadzobníku poplatkov banky

  Dňa 29. 11. 2014 nadobudne účinnosť:

  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., pre medzinárodné súkromné kreditné karty z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., pre medzinárodné firemné kreditné karty z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 1 k Obchodným podmienkam Tatra banky, a. s., k medzinárodnej kreditnej karte MasterCard MercedesCard z dňa 1. 10. 2014,
  • Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby z dňa 28. 2. 2014,
  • Dodatok č. 2 k Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby podnikateľov z dňa 28. 2. 2014.

  Zistiť viac

   

   

 • 23. 11. 2014: VIAMO už aj pre Windows Phone - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  od dnešného dňa Vám prinášame aplikáciu Tatra banka VIAMO už aj pre smartfóny s operačným systémom Windows Phone. Aplikácia je dostupná pre Windows Phone 8.0 a vyššie. 

  Stiahnite si aplikáciu Tatra banka VIAMO pre Windows Phone

   

   

  Viac informácii o službe VIAMO.

  S úctou,

  Tatra banka