Tatra banka

Tatra bankaTatra banka, a.s. je univerzálna banka, ktorá vznikla v roku 1990, vtedy ako jediná súkromná banka. Pôvodná Tatra banka vznikla už koncom 19. storočia. Súčasná Tatra banka, a.s. vznikla z predvojnovej Tatra banky a rozbehla svoju činnosť v roku 1991. V roku 1994 začala Tatra banka vydávať nielen svoje vlastné platobné karty (TATRA karty), ale aj medzinárodné platobné karty VISA.

V roku 1998 Tatra banka ako prvá banka na Slovensku zaviedla internetové bankovníctvo. Banka v roku 1999 zaviedla služby DIALOG, ktorá umožňuje vykonávať platobné transakcie cez telefón. Neskôr, v roku 2002, sa Tatra banka sa ako prvá slovenská banka stala členom najstaršej medzinárodnej faktoringovej skupiny – International Factors Goup.

V roku 2006 prišla Tatra banka, a.s. s jedinečným nápadom. Vytvorila nové typy pobočky s názvom Bank+Coffee, čím spojila svoju pobočku s kaviarňou. V súčasnosti má Tatra banka celkovo 161 pobočiek a 320 bankomatov po celom Slovensku. Hlavné sídlo banky sa nachádza v Bratislave na Hodžovom námestí 3.

Vedenie Tatra banky je zložené zo sedem-členného predstavenstva. Na čele predstavenstva je predseda a zároveň generálny riaditeľ banky Ing. Igor Vida a jeho zástupca a podpredseda Ing. Miroslav Uličný. Ostatnými členmi predstavenstva sú Mgr. Michal Liday, Dr. Martin Pytlík, Ing. Marek Kaščák, Mgr. Natália Major a Ing. Vladimír Matouš.

Tatra banka, a.s. je dcérskou spoločnosťou skupiny Raiffeisen Banking Group a členom RZB Group. Raiffeisen International Bank – Holding AG je majoritným akcionárom Tatra banky s podielom na hlasovacích právach vo výške 72,4 %, Tatra Holding drží 14,1 % akcií, zvyšok vlastnia menšinoví akcionári.

Ocenenia:

 • Najlepšia banka na Slovensku – Euromoney (v rokoch 1995-2003, 2007 a 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku v oblasti poskytovaní úverov – Euromoney (2001,2002)
 • Najlepšia banka na Slovensku v roku 2006 – Finance New Europe – Achievement Award
 • Banka roka na Slovensku – The Banker (2001-2003, 2007, 2008)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Global Finance (1999-2004, 2008-2010)
 • Banka s najlepším internetbankingom na Slovensku – Global Finance (2002-2010)
 • Najlepšia domáca banka – Central European (1997-1999)
 • Banka desaťročia – Central European (1999)
 • Najlepšia banka na Slovensku – Business Centra Europe (1999)
 • Banka roka – TREND (1998-2002, 2005, 2007, 2008)
 • Top Employers 2010 – Slovakia´s 100

Produkty Tatra banky pre fyzické osoby

Tatra Personal

Tatra Personal je balík služieb, ktorý okrem bežných služieb v sebe zahŕňa aj sporiaci systém, voľné prečerpanie a Spending report. Poplatky spojené s vedením účtu sú 5 € mesačne.

 • Tatra Personal Young – dvojročný balík je určený pre absolventom vo veku 24-28 rokov. Poplatky za vedenie účtu sú 2,50 € mesačne.
 • Tatra Personal Academy – je určený pre študentov vo veku 15-26 denného študijného programu. Banka ponúka majiteľom účtu tzv. DOODLE karty. Poplatky za vedenie účtu predstavujú 0,35 € mesačne.
 • Tatra Personal Detské konto – balík je určený pre deti do 15 rokov. Banka k tomuto účtu ponúka platobné karty s detskými motívmi (Tweety alebo Spiderman). Poplatky za vedenie účtu predstavujú 5 € mesačne.
 • Tatra Personal Premium – balík je určených pre prémiových klientov banky. Majiteľ takéhoto balíka má k dispozícii osobného bankára. Súčasťou účtu je Premium Book.
 • Tatra Personal s manželskou zľavou – je učený pre manželské páry, ktoré si vedú dva oddelené účty Tatra Personal. Poplatky sa vedenie jedného účtu budú v takom prípade 2,50 € mesačne.

Tatra banka ponúka ku svojim balíkom Tatra Personal možnosť zníženia poplatkov spojených s vedením účtu v Programe odmeňovania:

 • Zníženie poplatkov o 50 %:
  • Ak v danom mesiaci klient uskutoční aspoň 10 platieb svojou platobnou kartou
  • Ak klient využíva minimálne dva úverové balíky Tatra banky
  • Ak je klient majiteľom aj účtu Tatra Business
 • Zníženie poplatkov o 100 %, ak výška vkladov klienta predstavuje aspoň 10000 € mesačne.

Sporiace produkty

 • Klasické sporenie ponúka tri možnosti sporenia. Sporenia v Sporiacom systéme predstavuje pravidelné sporenie, v ktorom klient nie je viazaný výpovednou lehotou. Tatra banka ponúka Sporenie na vkladnej knižke bez výpovednej lehoty. Sporenie na termínovanom účte je viazané na dobu 1-36 mesiacov.
 • Sporenie PLUS je sporenie formou pravidelného investovanie do podielových fondov.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie pred klienta predstavuje možnosť zabezpečenia sa na dôchodok.

Úvery

Úverové produkty s rôznou mierou úroku (od 3,85 % až do 9,90 %).

Produkty Tatra banky pre firmy

Osobitnú triedu tvorí Privátne bankovníctvo určené pre najnáročnejších klientov. Tatra banka ako prvá ponúka možnosť obchodovania s investičným zlatom bez sprostredkovateľa.

Balík Tatra Business

Balík Tatra Business v sebe zahŕňa služby, ktoré bežne využívajú malí podnikatelia, aj stredné a veľké firmy.

 • Tatra Business 5 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 5 €. Poplatok za zriadenie balíka je 5 €.
 • Tatra Business 12 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 12 €. Poplatok za zriadenie účtu je 10 €.
 • Tatra Business 20 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 20 €. Poplatok za zriadenie je 17 €.
 • Tatra Business 45 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 45 €. Poplatok za otvorenie tohto balíka je 40 €.
 • Tatra Business 85 – predplatená hodnota uskutočnených transakcií je do výšky 85 €. Poplatok za zriadenie balíka TB 85 je 70 €.

Europeňažný fond a termínované vklady

Europeňažný fond a termínované vklady sú tiež zahrnuté v sporiacich produktoch Tatra banky.

Úvery

Tatra banka ponúka svojim business klientom mnohé balíky úverov.

Novinky Tatra banky

 • 20. 11. 2014: Odstávka kartového systému - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať o plánovanej údržbe kartového systému Tatra banky, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2014 v čase od 02:00 hod do 03:00 hod v trvani max.20 min. V uvedenom čase nebude možné použiť platobné karty Tatra banky v bankomatoch a u obchodníkov na území SR a v zahraničí. Zároveň nebudú funkčné platobné terminály u obchodníkov Tatra banky. Bankomaty Tatra banky budú funkčné iba pre klientov iných slovenských bánk a pre zahraničných klientov.

  Súčasne nebude možné využiť službu CardPay a ComfortPay u obchodníkov.

  Ďakujeme vám za pochopenie a ospravedlňujeme sa za dočasný nekomfort.

  S úctou
  Tatra banka

 • 6. 11. 2014: Prvú splátku zaplatíme za vás - Tatra banka - Novinky

  Od zajtra až do Vianoc môžu klienti využiť špeciálnu ponuku čerpania bezúčelového úveru. Vďaka odpusteniu prvej splátky majú jedinečnú príležitosť na úsporu svojich peňazí.

  Ak sa klient rozhodne čerpať úver do 24. decembra 2014, môže využiť mimoriadnu ponuku odpustenia prvej splátky. V závislosti od výšky úveru a doby viazanosti môže ušetriť aj niekoľko sto eur.

   výška úveru (eur)
  úspora pri 3-ročnej splatnosti (eur) úspora pri 5-ročnej splatnosti (eur)  úspora pri 7-ročnej splatnosti (eur)
   1 500
  49,14
  32,65
  25,72
   5 000
   163,82  108,84  85,75
   7 500
   245,72  163,26 128,62
   10 000
   322,85  212,66  166,21

  Výhodu majú klienti, ktorým banka Bezúčelový úver už predschválila. Čerpať ho môžu 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom svojho mobilu už za pár minút. Navyše, je možné podľa vlastného rozhodnutia predschválenú výšku úveru znížiť alebo zmeniť dobu splácania. Po potvrdení je úver schválený a načerpaný do pár minút a klienti tak môžu svoj želaný nákup realizovať ihneď ako potrebujú. Kampaň je určená pre klientov aj neklientov Tatra banky.

  Reprezentatívny príklad: Pri úvere 10 000 €, s fixnou úrokovou sadzbou 9,90 % ročne, s dobou splácania 84 mesačných anuitných splátok (prvú zaplatí Tatra banka) a s jednorazovým poplatkom za úver vo výške 200 € predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 10,64 % pri mesačnej splátke úveru 166,21 €. Celková čiastka, ktorú klient uhradí, predstavuje 13 995,43 €.

   

  Kontakt pre doplňujúce informácie:

  Marína Masárová
  hovorkyňa
  marina_masarova@tatrabanka.sk
  02/5919 1593 | 0911 328 007

   

   

 • 30. 10. 2014: Zmena podmienok evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi a sadzobníka poplatkov Tatra banky, a.s. - Tatra banka - Novinky

  Vážený klienti,

  dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 1.12.2014 nadobudnú účinnosť zmenené Podmienky evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi v Tatra banke, a.s. a zmenený Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s. za služby poskytované v oblasti cenných papierov, ktoré sú Vám od dňa 1.11.2014 k dispozícii v obchodných priestoroch Tatra banky, a.s. a na internetovej stránke www.tatrabanka.sk.

  Vyššie uvedené dokumenty mení Tatra banka, a.s. z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb.

  V prípade, že s ich zmenou nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť príslušný zmluvný vzťah s Tatra bankou, a.s. Ak najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou týchto zmien doručíte Tatra banke, a.s. písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny vyššie uvedených dokumentov. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny vyššie uvedených dokumentov sa budú uplatňovať v zmenenom znení.

  S úctou,
  Tatra banka

   

 • 30. 10. 2014: Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“) - Tatra banka - Novinky

  Vážený klient,

  dovoľujeme si Vám oznámiť, že Predstavenstvo Tatra banky, a.s., schválilo zmenu OPCM s platnosťou od 1. novembra 2014 a s účinnosťou od 1. decembra 2014.

  Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • doplnenie možnosti identifi kácie klienta aj iným spôsobom akceptovaným bankou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • doplnenie možnosti klienta tiež si vyhotoviť zvukový záznam vzájomného telefonického rozhovoru s bankou a tento záznam v prípade potreby použiť ako dôkaz,
  • doplnenie možnosti banky podmieniť uzatvorenie obchodov alebo s nimi súvisiacich dohôd písomnou formou,
  • úpravu spôsobu zmeny podmienok obsiahnutých v zmluve o obchodovaní na Capital Markets (v minulosti Treasury), ako aj v OPCM.

  OPCM mení banka z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb na Capital Markets, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb. V prípade, že so zmenou podmienok nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden týždeň pred účinnosťou zmien podmienok doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.

  Viac informácií o zmenách OPCM Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 2044.

  S úctou
  Tatra banka, a.s.

 • 30. 10. 2014: Zmena obchodných podmienok - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si Vás informovať o zmenách platných v roku 2015.

  Dňa 1. 1. 2015 nadobudnú platnosť a účinnosť:

  • zmenené Všeobecné obchodné podmienky Tatra banky, a.s.
  • Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre Sporiaci systém
  • Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre Voliteľné prečerpanie
  • Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre Termínované vkladové účty
  • Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. k elektronickému bankovníctvu

  S úctou
  Tatra banka

  Zistiť viac

   

   

 • 28. 10. 2014: Už aj majitelia Windows Phone môžu vyberať z bankomatu mobilom! - Tatra banka - Novinky

  Pre veľký záujem našich klientov prinášame aktualizovanú verziu mobilnej aplikácie Tatra banka pre Windows Phone.

  Stiahnite si aj vy najnovšiu verziu aplikácie a vyberajte hotovosť z bankomatov Tatra banky jednoducho mobilom.

  Výhody

  • nemusíte nosiť peňaženku, odteraz mobilom platíte aj vyberáte hotovosť z bankomatu
  • jedným mobilom si môžete vyberať hotovosť aj z viacerých účtov
  • mobil nezabudnete v bankomate ako platobnú kartu
  • eliminujete možnosť skimmingu (skopírovania údajov z platobnej karty)
  • môžete si pridať poznámku, ktorá sa zobrazí aj v Internet bankingu

  Zistiť viac

   

   

 • 14. 10. 2014: Zvýšenie limitu v aplikácii Tatra baka VIAMO - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vás informovať, že od dnes sme zvýšili limit na platby prostredníctvom aplikácie Tatra banka VIAMO zo 150 eur na 200 eur na transakciu, resp. na deň. Reagovali sme tak na váš záujem používať službu VIAMO aj na posielanie vyšších súm.

  Zistiť viac

  S úctou
  Tatra banka

   

   

 • 7. 10. 2014: Cez VIAMO už platíme aj za tovary a služby - Tatra banka - Novinky

  Približne rok po uvedení služby VIAMO môžu klienti prostredníctvom tejto aplikácie platiť aj za tovary a služby. Stačí si spustiť aktuálnu verziu aplikácie Tatra banka VIAMO a vybrať si zo zoznamu obchodníkov a nadácií, prípadne nasnímať VIAMO QR kód obchodníka. Transakciu následne stačí potvrdiť štvormiestnym PIN kódom.

  V úvodnej fáze je možné platiť za donášku jedla spoločnosti Ham.sk, za nákupy na www.zlavadna.sk, dobiť si kredit na ISIC kartu Ekonomickej univerzity v Bratislave, prispievať na Nadácia Tatra banky, UNICEF, Kvapka nádeje, Nadácia Pontis, Magna Deti v núdzi, Plamienok, Liga proti rakovine, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ďalšie. Zoznam obchodníkov a organizácií sa bude ďalej postupne rozširovať.

  Viac informácií

   

 • 11. 9. 2014: Tatra banka VIAMO poplatok pre Fyzické osoby - podnikateľov a Právnické osoby - Tatra banka - Novinky

  Vážení klienti,

  dovoľujeme si vám oznámiť, že poplatok za prijatú platbu uskutočnenú prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka VIAMO je pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby zúčtovaný vo výške 0 EUR. Uvedené neznamená, že služba VIAMO je poskytovaná obchodníkom bez poplatku. Služba VIAMO je odplatnou službou, ktorú poskytuje banka obchodníkovi na zmluvnom základe. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

  S úctou
  Tatra banka

   

 • 1. 9. 2014: Zmena obchodných podmienok debetných platobných kariet a darčekových kariet - Tatra banka - Novinky

  Dňa 01. 11. 2014 nadobudnú účinnosť Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné súkromné debetné platobné karty, Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre medzinárodné firemné debetné platobné karty a Obchodné podmienky Tatra banky, a.s. pre darčekové platobné karty.

  Zistiť viac