Účet v banke

Hoci mať účet v banke je dnes už úplnou nutnosťou pre takmer každého človeka, tento bankový produkt je pre mnohých zahalený rúškom tajomstva. A niet divu, prispievajú k tomu hlavne netransparentné bankové sadzobníky čítajúce často desiatky strán so stovkami položiek s pre laika nič nehovoriacimi názvami. Naše informácie o bankových účtoch vám pomôžu sa v tejto problematike lepšie orientovať.

Čo je to bežný účet v banke?

Bežný účet v banke je základným bankovým nástrojom pre správu financií ľudí. Jeho primárnym účelom je umožniť hospodárenie s finančnými prostriedkami prostredníctvom niektorého z bankových domov, teda bezhotovostne. Nemal by len slúžiť k obyčajnému skladovaniu peňazí, ale skôr prispieť k ľahšej manipulácii s peniazmi. Bez bankového účtu sa ľudia v modernom svete len ťažko zaobídu – už samotní zamestnávatelia vyžadujú číslo bankového účtu na zasielanie výplat. Účet a jeho podstata teda spočíva v akejsi dôležitej adrese, na ktorú vám môžu tretie osoby (priatelia, rodina, pracovní partneri) posielať peniaze. Samozrejme aj vy môžete vkladať na bankový účet svoje financie a zaistiť tak ich väčšiu bezpečnosť – či už z krátkodobého hľadiska (strata hotovosti), tak aj čiastočne z dlhodobého (strata ich hodnoty).

Bežný účet však v dnešnej dobe vnímame predovšetkým ako odrazový mostík pre mnoho ďalších služieb. Počnúc elektronickým bankovníctvom, lepším prístupom k ďalším produktom bánk a končiac napríklad platobnými kartami, ktoré k účtu dostanete. Je veľmi dôležité vybrať si vhodnú banku a vhodný účet, pretože jeho následná zmena nie je úplne jednoduchá.

Účty v banke však nie sú to isté ako účty v podvojnom účtovníctve firiem, kde sa pri účtovaní reálne nejedná o pohyb peňazí, ale len o zápis už realizovaných transakcií (hotovostných alebo bezhotovostných cez bankové účty).

Praktické využitie bežného účtu

Peniaze môžete na účet vkladať buď v hotovosti na prepážke banky alebo prevodom z iného účtu. Prostriedky sa dajú obdobne z účtu získať späť. Existujú v podstate tri základné spôsoby použitia:

 • výber hotovosti z bankomatu alebo na prepážke,
 • platba kartou pri nákupe,
 • bezhotovostný prevod na iný účet (sporiaci účet, účet dôchodkového pripoistenia, účet podielového fondu, alebo napríklad účet firmy, u ktorej nakupujete cez internet)

Z praktického hľadiska sú u bežných účtov využívané predovšetkým platby kartami a zadávanie príkazov na úhradu, inkaso, povolenie na inkaso alebo SIPO (združené inkaso platieb obyvateľstva) v rámci bezhotovostného platobného styku. Obľúbené je aj používanie trvalých príkazov alebo v prípade potreby aj zahraničného platobného styku.

Samostatné bežné účty v bankách sú dnes takmer na ústupe. Väčšina bánk vám ponúkne balíčky služieb, nazývané ako kontá. V rámci týchto kont získate (v závislosti na ich cene) rôzne nadštandardné služby bez ďalších poplatkov alebo minimálne služby s cenovým zvýhodnením. Jedná sa napríklad o kreditnú kartu, zvýhodnené úročenie, výbery z bankomatu zdarma, apod. V prípade mesačného paušálu je dobré spočítať si, či sa vám balíček vôbec oplatí.

Štandardom všetkých účtov je niektorá služba priameho bankovníctva – telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking. Práve vďaka priamemu bankovníctvu môžete svoj účet spravovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ako zvoliť ten správny účet?

Výber účtu v banke je celkom dôležitou úlohou. Jeho prípadná zmena so sebou nesie pomerne rozsiahlu administratívu a rovnako tak aj poplatky, napríklad za zrušenie trvalých príkazov či storno platobnej karty. Aj keď sa administratívna náročnosť a finančné náklady na zmenu líšia banka od banky, nevyhnete sa informovaniu pracovných partnerov, priateľov, rodiny a známych. Je preto vhodné zvážiť ako výber banky, tak aj vlastného bankového účtu. Pri hľadaní vhodného účtu sa oplatí postupovať nasledovne…

Výber banky

Bežný účet nie je vhodným nástrojom pre uchovávanie veľkého objemu peňažných prostriedkov, ale aj tak je pochopiteľná obava mnohých potenciálnych klientov o dostatočnú stabilitu nimi vybranej banky. Našťastie možno konštatovať, že doba rýchlych príchodov a odchodov bankových domov je pravdepodobne za nami. Banky pôsobiace na území SR sú včlenené do veľkých finančných skupín, prípadne majú za sebou silných zahraničných akcionárov. O stratu finančných prostriedkov na bankovom účte z dôvodu krachu banky sa teda netreba strachovať. Pre obzvlášť obozretných záujemcov o bankový účet možno odporučiť:

 • Nahliadnuť do prístupných správ bánk o výsledkoch hospodárenia. Tam zistíte, či banka dosahuje zisk, prípadne či si vedie lepšie alebo horšie, než v uplynulých rokoch.
 • Ďalším ukazovateľom stability banky môže byť nízka (a pokiaľ možno klesajúca) výška klasifikovaných úverov. To sú úvery, ktoré v sebe skrývajú určitý stupeň rizika, že nebudú splatené. Takéto úvery boli v minulosti poskytované rade slovenských podnikov a neboli presne splácané. Niektoré banky registrovali takú výšku zlých úverov, že im musel významne pomôcť štát.

Dôležité sú však aj ďalšie kritériá. Ak potrebujete občas navštíviť bankovú pobočku, zistite si, koľko sa ich nachádza v miestach vášho najčastejšieho výskytu a aká je ich otváracia doba. Dobré je zájsť a pozrieť sa priamo na niektorú z nich. Uvidíte, či sú pracovníci ochotní a schopní vám kvalifikovane poradiť. Ak banku takmer nikdy nenavštevujete, možno vás bude zaujímať počet bankomatov a úroveň priameho bankovníctva.

Výber účtu

Aj v rámci jednej banky nájdete často niekoľko bežných účtov alebo kont. Líšiť sa budú pomerom úrovne služieb a cien za ne. Predovšetkým by ste si mali uvedomiť, ako často budete účet v banke využívať a aké služby sú pre vás kľúčové. Ak vyberáte často z bankomatu, potom dáte prednosť banke s vysokým pokrytím bankomatov na území SR. Ak chcete čo najviac operácií riešiť z pohodlia domova, vyberte si banku s kvalitným elektronickým bankovníctvom a budete môcť z účtu platiť napríklad SIPO, stavebné sporenie, poistenie, hypotekárne splátky, leasing a iné pravidelné platby.

Možno dôležitejším faktorom sú ale poplatky. Stačí vám účet pre zaslanie výplaty raz mesačne a následný výber hotovosti? Potom rozhodne neuzatvárajte sofistikované balíčky služieb a neplaťte viac, než je potrebné! Jediným poplatkom, ktorému sa ťažko vyhnete (až na niektoré internetové banky), je poplatok za vedenie účtu – náklady však možno stlačiť aj na 2-3 eurá za mesiac. Ak uskutočníte v jednom mesiaca množstvo bezhotovostných transakcií, poobzerajte sa po banke, ktorá poskytuje tieto služby výhodnejšie v rámci jedného poplatku.

Základnou službou k bežnému účtu je vydanie platobnej karty. Vyberanie hotovosti na bankových priehradkách je už prežitkom a väčšina bánk ho aj finančne znevýhodňuje. Jedným z kritérií môže byť preto aj platobná karta, ktorá musí zodpovedať vašim požiadavkám čo najviac.

Ako založiť účet v banke?

Trendom je čo najjednoduchší a najrýchlejší priebeh. Aj napriek tomu, že kľúčovým miestom zostávajú jednotlivé bankové pobočky, časť administratívy sa pomaly presúva na internet. Je zrejme len otázkou času, kedy bude možné u väčšiny bánk zriadiť účet z pohodlia domova, internetové banky to už ponúkajú. V súčasnosti si môžete účty bánk “ohmatať” na ich webových stránkach, prípadne aj nastaviť úroveň služieb, ale k podpisu zmluvy a ku kontrole dokladov dochádza až na pobočke.

Základnou podmienkou pre založenie účtu je dosiahnutie veku 18 rokov, teda ak sa nejedná o špecifické produkty pre deti alebo študentov.

Aké doklady potrebujete na založenie účtu?

 • Fyzické osoby predkladajú občiansky preukaz + kartičku poistenca, rodný list, cestovný pas alebo vodičský preukaz (v prípade občanov Slovenskej Republiky), cestovný pas + ďalší doklad (v prípade cudzincov).
 • Právnické osoby skladajú minimálny vklad a predkladajú nasledujúce doklady: výpis z Obchodného registra + občiansky preukaz (v prípade firmy), živnostenský list, koncesnú listinu alebo žiadosť o pridelenie IČO + občiansky preukaz (v prípade fyzickej osoby podnikateľa).
 • Študenti predkladajú občiansky preukaz + druhý doklad a v prípade veku nad 19 rokov aj potvrdenie o štúdiu.

Ako platiť z bežného účtu?

Bežný účet v banke si zriaďujeme, aby sme mohli využívať bezhotovostný styk s rôznymi inštitúciami. Bezhotovostným stykom myslíme pohyb peňazí pomocou prevodov na bežných účtoch. Máme dve formy bezhotovostného styku:

 • Úhradový bezhotovostný styk – jedná sa o platby z príkazu platiteľa.
 • Inkasný bezhotovostný styk – jedná sa o platby z príkazu príjemcu.

Pri platobnom styku sa využívajú tieto formuláre: príkaz na úhradu, príkaz na inkaso, hromadný príkaz na úhradu, trvalý príkaz k platbe SIPO, trvalý príkaz na úhradu, trvalý príkaz na inkaso. Ich vyplnenie vyžaduje podobné údaje.

Ako vyplniť platobné príkazy?

Na špeciálnom formulári banky vyplňujete najmä:

 • názov banky a jej pobočku (ak nemáte formulár priamo od vašej banky)
 • dátum splatnosti, číslo účtu a kód banky platiteľa
 • číslo účtu a kód banky príjemcu
 • sumu v príslušnej mene
 • prípadne symboly platby (konštantný, variabilný a špecifický symbol)

Ak symboly nepoznáte, pracovníčka banky ich vyplní za vás. Variabilný a špecifický symbol slúži k bližšej identifikácii platby. Často sa používa rodné číslo, IČO spoločnosti alebo číslo platenej faktúry. Príjemca potom spozná, že je platba práve od vás. Pre ešte bližšie identifikáciu platby slúži kolónka údaj pre vnútornú potrebu príkazcu, tu môže byť napríklad poznámku “zdravotné za júl 2011” a vy potom hneď viete, čo ste týmto príkazom platili alebo inkasovali.

Hromadný príkaz na úhradu sa líši od klasického jednorazového iba tým, že vyplňujete niekoľko platieb naraz. Výhodou je, že nemusíte vypĺňať pre štyri platby štyri rôzne príkazy na úhradu.

Odlišnosť trvalých príkazov je v tom, že tieto platby alebo inkaso sú opakujúce sa (trvalé), a to až do doby, kým ho nezrušíte. Pri trvalom príkaze sa ešte zadáva dátum, odkedy platí a môže sa aj stanoviť k akému dátumu bude trvalý príkaz zrušený.

Platba SIPO

SIPO je súhrn platieb, ktoré prebiehajú pravidelne, ale väčšinou nie sú na rovnakú sumu. Keď si chcete zriadiť túto platbu, musíte si zájsť na niektoré z kontaktných miest Slovenskej pošty (zvyčajne to býva hlavná pošta), tu si zažiadate o pridelenie spojovacieho čísla SIPO. Akonáhle vám toto číslo pridelia, musíte prerokovať jednotlivé platby SIPO s dodávateľskými organizáciami (napr. elektrárenská, plynárenská spoločnosť, príslušné bytové družstvá, apod.). Ak chcete takéto platby platiť priamo z účtu, tak aj s vašou bankou. Po vybavení všetkých formalít, bude pošta každý mesiac do poštovej schránky doručovať platobný doklad na úhradu platieb SIPO.

Druhy bežných účtov

Ponuka bežných účtov je odlišná pre osoby (osobný účet v banke) a firmy (firemný účet). Pod pojmom osoba sa myslí fyzická osoba, ktorá nepodniká. Nezriedka si však bankové účty z tejto kategórie zaobstarávajú aj menší podnikatelia. Pod kategóriu firemných účtov patria podnikatelia (SZČO), firmy (často rozdelené podľa veľkosti na malé, stredné a veľké firmy), municipality, neziskové organizácie, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek a taktiež rôzne ďalšie inštitúcie či korporácie.

Inteligentný účet

Ak máte pravidelne na bežnom účte väčšie množstvo peňazí, môžete využiť inteligentné účty. Ich princíp spočíva v tom, že sa peniaze automaticky prevedú na viac úročené účty alebo tiež do niektorých podielových fondov. Je samozrejmosťou, že k automatickému prevodu dôjde až po prekročení limitu, ktorý si stanovíte na svojom bežnom účte.

Dôležité je vedieť, že úspory na bežných a termínovaných účtoch v bankách sú poistené, zatiaľ čo investície do podielových fondov nie. Na druhej strane je u tejto investície pravdepodobnosť vyššieho výnosu. To platí hlavne pri fondoch zmiešaných a akciových. Naopak fondy peňažného trhu sú relatívne bezpečné, ale s nižším ziskom.

Je obvyklé, že ľudia s vysokými príjmami investujú skôr do podielových fondov (sú zvyknutí viac riskovať) a ľudia s nižším príjmom budú mať záujem skôr o prevody nadlimitných čiastok na termínovaný vklad (je to istejšie). U niektorých inteligentných účtov je možné prevádzať tieto sumy späť automaticky, keď čiastka na bežnom účte klesne pod stanovený limit.

Ak chcete mať všetky peniaze k dispozícii stále, môžete zvoliť banku, ktorá prevádza nadlimitné čiastky na sporiaci netermínovaný účet. Potom nemusíte čakať na dovŕšenie termínu a môžete z tohto účtu vyberať kedykoľvek. Aj tento účet je úročený vyššou úrokovou sadzbou ako bežný účet.

Devízový účet – účet v cudzej mene

Devízové ​​účty (účty v cudzej mene) zriaďujú banky spravidla zdarma. Poplatok za ich vedenie sa príliš nelíši od eurových bežných účtov. Ak máte v niektorej banke bežný účet, môžete si niekedy založiť devízový účet v rámci jedného štandardného mesačného poplatku za bežný účet.

Pozor si dávajte na minimálny vklad, ktorý si každá banka stanovuje zvlášť sama. Ten sa pohybuje v prepočte od 7 eur až do 3 tisíc. Najprv sa preto dobre informujte, koľko musíte na účet zložiť pri jeho zriaďovaní.

Horšie je to s platobnými kartami. Tie sa k devízovým účtom štandardne nevydávajú. Môže sa stať, že u niektorých bánk sa k devízovým účtom nedajú ani získať. Pre vydanie karty je niekedy potrebné splnenie určitých podmienok, ktoré si banka stanoví, napríklad istenie termínovaným vkladom alebo minimálna výška zostatku po určitý čas.

Riziko z pohybu kurzu by vás u bežného účtu nemalo výrazne ťažiť. Na účte by ste nemali mať príliš vysoké čiastky peňazí, účty totiž nie sú na rozdiel od termínovaných vkladov v cudzej mene príliš úročené (rovnako ako bežné účty v eurách). Špekulovať na pokles alebo vzostup kurzu cudzej meny môžete s pomocou derivátov.

Študentský účet a účet pre mladých

Študentské účty sú veľmi obľúbené, pretože banky, aby prilákali “prvo-vlastníkov” účtov a vytvorili vzťah ku značke banky, ponúkajú mimoriadne podmienky za veľmi malé poplatky alebo dokonca bez poplatkov. Napríklad kontokorent sa k mnohým účtom pre študentov ponúka automaticky.

Účet pre študenta je možné uzatvárať už od 15 rokov, avšak s podmienkou prítomnosti zákonného zástupcu. Podobne je to, ak chcete založiť účet pre deti (aj dieťa mladšie ako 15 rokov) alebo účet pre mladých (možno aj neštudentov 15-18 rokov), musí byť prítomný rodič, resp. zákonný zástupca.

Iné účty

Banky sa v snahe segmentácie trhu snažia aj iným segmentom trhu ponúknuť čo najlepšie účty, preto v ich ponuke nájdete aj účty pre dôchodcov, podnikateľské účty alebo účty pre samosprávy.

Dôležité účty

Účty daňového úradu

Daňový úrad má niekoľko bankových účtov v závislosti na tom, akú daň potrebujete zaplatiť a ku ktorému daňovému úradu patríte. Iné účty na zaplatenie dane z príjmu, iné účty na zaplatenie DPH. Presný účet si vyberiete na stránkach DRSR.sk.

Účty zdravotných poisťovní

Účet zdravotnej poisťovne nájdete na týchto odkazoch:

Účty sociálnej poisťovne

Účty Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici nájdete na stránke SocPoist.sk.

Môžem si založiť účet v zahraničí?

Minimálne v EÚ môžete. Všeobecne sa dá povedať, že podmienky založenia účtu v EÚ sú veľmi podobné ako u nás. Predovšetkým si však dajte pozor na rozdiely v národných zákonoch a dajte si pozor, aby ste žiadny neporušovali!