UniCredit Bank

Unicredit bankUniCredit Bank, a.s. vznikla v roku 2007 spojením dvoch bánk so 17-ročnými tradíciami UniBanky, a.s. a HVB Bank Slovakia, a.s. Hlavné sídlo banky sa nachádza v Bratislave na Šancovej 1/A.

UniCredit Bank má na území Slovenska celkovo 76 pobočiek a bankomatov. Má päťčlenné predstavenstvo, na čele ktorého je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ J. Barta. Ostatnými členmi predstavenstva sú F. Wolfger, Z. Žemlová, M. Štrokendl, M. Kohútová.

UniCredit Bank, a.s. je členom talianskej finančnej skupiny UniCredito Italiano Group.

Ocenenia:

 • Podnikateľské účty (3.miesto) – Zlatá minca (2010)
 • Investičné bankovníctvo (3.miesto) – Zlatá minca (2008)
 • Investičné bankovníctvo (1.miesto) – Zlatá minca (2007)

Dcérske spoločnosti:

 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s. – je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá do roku 2007 pôsobila pod názvom CAC Leasing Slovakia, a.s. Ako člen skupiny UniCredit je druhou najväčšou lízingovou spoločnosťou v Európe. Majoritným vlastníkom lízingovej spoločnosti je UniCredit Leasing, S.p.A. Slovenská UniCredit Bank, a.s. vlastní necelých 20% akcií. Majiteľom zvyšných akcií je UniCredit Leasing CZ, a.s.

Produkty UniCredit banky pre fyzické osoby

Účty a balíky

 • Balík Champion – balík v sebe zahŕňa najčastejšie využívané produkty a služby a ako bonus kartu Maestro s dizajnom UEFA Champions League. Celkové mesačné poplatky predstavujú 3,99 €. Klienti UniCredit môžu k balíku Champion získať zľavu na mesačných poplatkoch, ak klient čerpá úver alebo povolené prečerpanie v celkovej sume viac ako 50000 €, alebo ak je priemerný mesačný zostatok na účte aspoň 10000 €.
 • Gold Balík – je balík určený pre náročnejších klientov. Pri zriadení tohto balíka sú bezplatné všetky transakcie a klienti navyše obdržia zlatú platobnú kartu. Mesačné poplatky sú vyčíslené na sumu 9,99 €.
 • B-smart účet – je forma bežného účtu, ktorú si klienti môžu založiť vyplnením elektronického formuláru pomocou online bankingu. Vedenie účtu je spoplatnené sumou 1 € mesačne.
 • Young Balík 26 – balík je určený pre deti, študentov aj “neštudentov” mladších ako 26 rokov. Vedenie aj založenie účtu je bezplatné pre študentov aj “neštudentov”.
 • Senior Balík – je balík určený pre osoby staršie ako 60 rokov. Balík v sebe bezplatne zahŕňa všetky seniormi využívané služby.

Sporiace produkty

 • Termínované vklady – predstavujú možnosť investovanie finančných prostriedkov do podielových fondov s rôznou dobou viazanosti (1 až 12 mesiacov). UniCredit Bank, a.s. umožňuje založenie v domácej (EUR) alebo v niektorých cudzích menách (USD, GBP, CHF, CZK, CAD). Pri zriadené termínovaného vkladu je požadovaný minimálny vklad vo výške 350 € resp. 300 $.
 • Finančné zmenky – je cenný papier, ktorý môžu klienti využiť ako platobný resp. zabezpečovací prostriedok, alebo ho môžu predať. UniCredit Bank vydáva zmenky s minimálnym vkladom 1000 € resp. 1000 $ a s dobou splatnosti od 14 dní do 1 roka.
 • Vkladné knižky – predstavujú klasický spôsob sporenia s minimálnym vkladom 3 €. Klienti banky si môžu založiť vkladnú knižku buď v domácej mene (EUR), alebo v niektorých zahraničných menách (USD, EUR, CZK, CHF, GBP). UniCredit Bank ponúka dva typy vkladný knižiek – Vkladná knižka s viazanosťou, Vkladná knižka bez viazanosti (s dobou viazanosti na 6 alebo 12 mesiacov).
 • Sporiace účty – minimálny vklad pri zriadení sporiaceho účtu je vyčíslený na 17 € resp. 10 $.
  • Sporiaci účet ŠE3 – banka garantuje úrokovú mieru 2 % p.a. prvých 24 mesiacov od zriadenia účtu. Založenie a vedenie takéhoto sporiaceho účtu je bezplatné.
  • Bonus účet – je sporiaci účet s dobou viazanosti od 1 až do 12 mesiacov. Zriadenie a vedenie takéhoto účtu je bezplatné.
  • Effective účet – je sporiaci účet s požadovaným minimálnym vkladom pri zriadení účtu 50 € a s výpovednou lehotou 2 mesiace. Zriadenie a založenie takéhoto účtu je bezplatné.

Úvery

 • Bezúčelový úver – sa poskytuje fyzickým osobám vo veku od 18 do 64 rokov s mesačným príjmom aspoň 280 €. Úver sa poskytuje vo výške 650 € až 25000 € s dobou splatnosti 1 až 7 rokov. Banka vyžaduje ručiteľa úveru, ak je úveru vyšší ako 10000 €.
 • Špeciálna ponuka spotrebných úverov – je úver poskytnutý vo výške od 650 € do 25000 € na nákup solárneho systému spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. Úver je splatný od 1 do 7 rokov.
 • Plynoúver – je účelový spotrebný úver určený na financovanie prác, služieb a produktov súvisiacich so zemným plynom. Úver sa poskytuje osobám vo veku od 18 do 65 rokov vo výške 1700 € až 10000 € s dobou splatnosti na 1 až 7 rokov.
 • Spotrebný úver pre mladomanželov – je bezúčelový úver poskytovaný manželskému páru vo veku 18 až 35 rokov. Úver sa poskytuje vo výške 650 € až 10 000 € so splatnosťou na 1 až 7 rokov.
 • Povolené prečerpanie :
  • Povolené prečerpanie na bežnom účte – je úver poskytnutý do maximálnej výšky 6000 €. O služby povoleného prečerpania môžu požiadať zamestnanci s minimálnym priemerným mesačným príjmom 350 € a podnikatelia s minimálnym pravidelným mesačným príjmom 500 €.
  • Povolené prečerpanie na študentskom účte – sa poskytuje osobám vo veku 18 až 26 rokov v maximálnej výške 1000 €. Podmienka poskytnutia povoleného prečerpania je povinné zabezpečenie ďalšou osobou.
 • Študentské úvery:
  • Úver work & travel – je určený pre osoby vo veku od 18 do 30 rokov, ktoré chcú vycestovať do zahraničia za účelom štúdia a práce. UniCredit akceptuj brigády sprostredkované nasledovnými spoločnosťami – Activ Agency, Bakalári, SAPA, Student Agency, CKM 2000 Travel, OZ Trade, s.r.o., CCUSA, Career International, s.r.o. Úver sa poskytuje do výšky 3300 € s možnosťou splácania až po návrate zo zahraničia.
  • Inkaso šekov – banka prevezme šeky vystavené na meno právnickej resp. fyzickej osoby. Šeková suma sa pripíše na účet klienta v priebehu 6 týždňov (Cash Letter Service) alebo 2 až 3 týždňov (After Final Payment).

Hypoúvery

Hypoúvery sú hypotekárne úvery poskytované UniCredit Bankou na financovanie bývania:

 • Transparentný hypoúver – je úver s transparentnou úrokovou mierou. Pôvodná marža sa môže znižovať každých 6 mesiacov.
 • Hypoúver Klasik – je účelový úver poskytovaný v minimálnej výške 3300 € so splatnosťou na 4 až 30 rokov. O úver môžu požiadať osoby vo veku od 18 do 65 rokov, ktoré majú čistý mesačný príjem aspoň vo výške 280 €.
 • Hypoúver pre mladých – je hypotekárny úver poskytovaný vo výške od 5000 € do 49790,88 € osobám vo veku 18 až 35 rokov. Úver sa poskytuje na dobu 4 až 30 rokov.
 • Hypoúver Invest – tento investičný úver sa poskytuje na dobu 1 až 30 rokov vo výške 3300 € až 270 000 €. O tento úver môžu požiadať osoby vo veky od 18 do 65 rokov s čistým mesačným príjmom aspoň 280 €.
 • Free hypoúver – sa poskytuje za účelom investovania do nehnuteľnosti s celoročným bývaním. Úver sa poskytuje v minimálnej výške 3300 € so splatnosťou na 1 až 20 rokov.

Investičné produkty

 • Vklady so štruktúrovaným výnosom – predstavujú spojenie bežných vkladových a investičným produktov:
  • Safeprofit – je termínovaný vklad s garantovaným štruktúrovaným výnosom a s viazanosťou na 3 roky. Pri zriadení je požadovaný minimálny vklad vo výške 500 €.
  • Univklad – sú strednodobé investičné produkty s viazanosťou na 3 roky a s minimálnym vkladom 331,94 €. Univklad je rozdelený do dvoch balíkov – Univklad TOP500 a Univklad TOP50 Plus.
 • Podielové fondy – UniCredit Bank ponúka možnosť investovania do nasledovných podielových fondov – Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.
 • Pravidelné investovanie Rytmus – predstavuje životný investičný program, ktorý ponúka možnosť pravidelného investovania do akciových, dlhopisových a komoditných fondov.
 • Pioneer UniPack Junior – je investovanie určené pre deti s minimálnym vkladom 25 € resp. 25 $.
 • Cenné papiere – UniCredit Bank svojim klientom ponúka možnosť investovania do cenných papierov.

Bezpečnostné schránky

Klienti UniCredit si môžu prenajať bezpečnostnú schránku vo vybraných pobočkách banky. Cena schránok sa mení v závislosti od ich veľkosti, dĺžky prenájmu a poistnej sumy.

Produkty UniCredit banky pre podnikateľov a firmy

Balíky služieb

Balíky služieb v sebe zahŕňajú podnikateľmi a firmami všetky bežne využívané služby:

 • Biznis Smart – je určený pre klientov, ktorí preferujú služby poskytované internetovým bankovníctvom (BusinessNet).
 • Biznis Champion – je balík komplexný služieb určený pre podnikateľov a firmy.
 • Biznis Champion Plus – balík je určený pre náročnejších klientov. Okrem bežných služieb v sebe zahŕňa aj služby elektronického bankovníctva BusinessNet Professional. Balík je možné zriadiť v domácej mene (EUR) alebo v dvoch zahraničných menách (USD, CZK).

Bežné účty

Minimálny vklad pri zriadení účtu resp. minimálny zostatok na účte musí byť aspoň 33,19 € alebo 30 $. Bežné účty si podnikatelia a firmy môžu založiť v domácej mene (EUR) alebo v niektorých zahraničných menách (USD, CZK, GBP, CHF, CAD, PLN, DKK).

Cash Pooling

Cash Pooling (niekoľko bankových účtov má jeden zostatok) je určený pre firmy, ktoré pôsobia v prepojených oblastiach. UniCredit Bank svojim klientom ponúka nielen Reálny Cash Pooling, ale aj Fiktívny Cash Pooling.

Vklady

 • Termínované vklady – klienti UniCredit Bank si môžu založiť termínovaný vklad v domácej mene (EUR) alebo v cudzích menách (USD, CZK, GBP, CHF, CAD, DKK, AUD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK) s viazanosťou na 7 až 21 dní resp. na 1 až 24 mesiacov. Pri zriadení termínovaného vkladu je potrebné vložiť vstupný vklad aspoň 3300 € resp. 3900 $.
 • Bonus účet – je sporiaci vkladový účet s viazanosťou na 1 až 12 mesiacov. Podnikatelia musia pri bezplatnom zriadení účtu vložiť minimálny vklad 165 €.
 • Finančná zmenka – UniCredit Bank vydáva zmenky s minimálnou sumou 3300 € alebo 3000 $. Takýto cenný papier je splatný v lehote 14 dní až 1 rok.

Úvery

Investičné úvery sú určené pre podnikateľov na nákup alebo rekonštrukciu nehnuteľností, výrobných strojov a zariadení a nákup automobilov:

 • Investičný úver – je účelový úver poskytovaný vo výške do 330 000 €. Splatnosť úvery je maximálne 5 rokov alebo 10 rokov, ak sa úver využil na financovanie nehnuteľnosti.
 • Investičný úver real – sa spláca v mesačných alebo štvrťročných splátkach po dobu 5 rokov. Takýto účelový úver sa poskytuje podnikateľom do výšky 330 000 €.
 • Investičný úver pre SVB a správcov – je účelový úver určený na rekonštrukciu a modernizáciu bytových domov poskytovaný v minimálnej výške 8300 € na jeden bytový dom a maximálne 13300 € na jeden byt. Poskytnutý investičný úver je splatný do 20 rokov.

Investičné produkty

 • Vklady so štruktúrovaným výnosom – predstavujú kombináciu investičných a vkladových produktov. UniCredit Bank ponúka pre podnikateľov rovnaké investičné produkty ako pre fyzické osoby – Safeprofit, Profitgold a Univklad.
 • Pioneer Investments – je produkt určený pre fyzické, právnické osoby a firmy. V podstate predstavuje formu investovanie do podielových fondov.
 • Cenné papiere – podnikatelia a firmy môžu svoje financie investovať do cenných papierov. UniCredit Bank zastupuje svojich klientov na Burze cenných papierov.

Financovanie firiem

 • Trade finance – firmy môžu využiť platobný a zaisťovací prostriedok tzv. dokumentárny akreditív. UniCredit Bank vystavuje niekoľko typov akreditívov – splatný „na videnie“, akceptačný, s odloženou splatnosťou, negociačný, revolvingový, predvoliteľný resp. Stand-by.
  • Dokumentárne a zmenkové inkasá – UniCredit spracováva nielen exportné, ale aj importné inkasá.
  • Bankové záruky – banka svojim klientom vystavuje, avizuje a uplatňuje záruky. Najčastejšie využívanými druhmi záruk sú – Platobná záruka, Záruka za ponuku, Akontačná záruka, Záruka na splnenie kontraktu, Záruka za záručnú dobu resp. Záruka za zádržné.
  • Financovanie pohľadávok – banka sa svojim klientom zaväzuje financovať domáce aj exportné zmenky v lehote splatnosti.
 • Firemné financovanie – je úver určený na krátkodobé financovanie potrieb firiem. Klienti UniCredit Bank si môžu vybrať z viacerých foriem firemného financovania – Kontokorentný úver, Projektové financovanie, EÚ Fondy resp. Agro úvery.
 • Emitovanie cenných papierov – predstavuje zdroj dlhodobých finančných prostriedkov.