Všeobecná úverová banka (VÚB)

VÚBVšeobecná úverová banka, a.s. (VÚB) vznikla v roku 1990 oddelením od Štátnej banky Československej. V súčasnosti je VÚB s počtom klientov 1,2 milióna druhou najväčšou bankou na Slovensku. Majoritným vlastníkom VÚB je od roku 2001 talianska skupina Intesa Sanpaolo.

Predstavenstvo VÚB sa skladá z ôsmych členov. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ignacio Jaquotot má dvoch zástupcov, Elenu Kohútikovú a Tomislava Lazarića. Zvyšní piati členovia sú: Domenico Cristarella, Daniele Fanin, Jozef Kausich, Silvia Púchovská, Alexander Resch a Adrián Ševčík.

Centrála VÚB je 88 m vysoká budova nachádzajúca sa na križovatke Karadžičovej a Mlynských Nív v Bratislave. VÚB ma v súčasnosti celkovo 209 pobočiek.

Ocenenia:

 • Awards for Excellence – Euromoney (2009)
 • Banka roka 2009 – Trend
 • Banka roka na Slovensku – The Banker (2009)

Všeobecná úverová banka, a.s. má niekoľko dcérskych spoločností:

 • VÚB Asset Managment, a.s. je správcovská spoločnosť, ktorá tvorí a spravuje podielové fondy. Spoločnosť vznikla v roku 2000 a je členom skupiny Slovenská asociácia správcovských spoločností.
 • VÚB Factoring, a.s. je dcérska spoločnosť VÚB, a.s., ktorá ako prvá na Slovensku začala poskytovať faktoringové služby.
 • VÚB Generali, a.s. je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vznikla spoluprácou VÚB a Generali Poisťovňou v roku 2005. Spoločnosť poskytuje svojim klientom kompletnú starostlivosť v oblasti dôchodkového sporenia.
 • Consumer Finance Holding, a.s. vznikla v roku 2005 zlúčením spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery nebankovým spôsobom (Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., Q-Car, a.s., Q-Broker, a.s., Slovenská požičovňa, a.s. a Slovenské kreditné karty, a.s.).
 • VÚB Leasing, a.s. je spoločnosť, ktorá svojim klientom poskytuje nielen lízing, ale aj splátkový predaj a poistné produkty s výhodnými sadzbami.
 • Nadácia VÚB podporuje rozvoj v oblasti vzdelávania, umenia a charity.

Produkty VÚB pre fyzické osoby

Bežné účty

 • Flexiúčet získal v roku 2009 ocenenie Zlatej mince ako najlepší bankový účet. Flexiúčet umožňuje výber produktov a služieb podľa uváženia klienta. K tomuto účtu banka poskytuje bezplatné flexisporenie, teda sporenie pri každej platbe debetnou platobnou kartou. Osobná úverová linka je služba zahrnutá do balíka Flexiúčet, ktorá klientom banky umožňuje čerpanie úveru. Mesačné poplatky za vedenie resp. zriadenie flexiúčtu sa menia v závislosti od vybraných produktov (od 1€/mesiac až po 9€/mesiac). Prvý mesiac je pre nových klientov VÚB oslobodený od poplatkov.

  Ďalšie produkty a služby ponúkané k flexiúčtu:

  • debetná platobná karta Dobrý anjel – za každú platbu takouto kartou VÚB prevedie 1% z výšky platby na účet neziskovej organizácie Dobrý Anjel
  • Poistenie platieb – v prípade dlhodobej práceneschopnosti banka vyplatí klientovi 166 €
  • Poistno-asistenčné služby pre domácnosť
  • Cestovné poistenie
 • Start konto je bežný účet určený pre osoby vo veku od 15 do 26 rokov. Vedenie účtu pre študentov je bez poplatkov. Neštudenti platia za vedenie účtu 0,30 € mesačne. Banka ponúka majiteľom účtov mesačné poistenie zadarmo, ak klient vykoná aspoň 6 platobných operácií za mesiac a ak kredit na účte bude aspoň 100 €/mesiac.
 • Senior konto je typ bežného účtu, ktorý v sebe zahŕňa produkty a služby, ktoré využívajú dôchodcovia. Finančné prostriedky klienta sú zabezpečené Fondom na ochranu vkladov. Mesačný poplatok za vedenie Senior konta predstavuje 0,30€. Noví klienti sú prvý mesiac oslobodení od platenia poplatkov.

Sporenie a investovanie

VÚB svojim klientom ponúka niekoľko produktov, ktoré v sebe zahŕňajú sporenie resp. investovanie:

 • Termínované vklady – pre zriadenie termínovaného vkladu je potrebný minimálny vklad vo výške 99€. Zriadenie, vedenie a aj zrušenie termínovaného vkladu je bezplatné. Klient si môže vybrať dobu viazanosti svojho vkladu od 1 do 48 mesiacov. Finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov. Produkty v rámci termínovaných vkladov:
  • Flexivklad – je termínovanú účet s dobou viazanosti na 36 mesiacov s vkladom 99 € až 100 000 €.
  • Flexivklad extra – je termínovaný vklad s dobou viazanosti na 48 mesiacov s minimálnym vkladom vo výške 99 €.
  • Bonusový termínovaný vklad – minimálna vklad na takýto termínovaný účet s viazanosťou na 6 mesiacov predstavuje 99 €.
  • Internetový vklad – je termínovaný vklad, ktorý si klient môže zriadiť pomocou internet bankingu. Na zriadenie takéhoto termínovaného vkladu sa vyžaduje vklad aspoň 99 €. Klient si môže vybrať dobu viazanosti od 1 do 36 mesiacov.
 • Vkladné knižky – VÚB ponúka svojim klientom možnosť sporenia na vkladných knižkách. Hodnota potrebná na zriadenie vkladnej knižky predstavuje aspoň 6€. Finančné prostriedky klientov sú chránené Fondom na ochranu vkladov.
  • Detská vkladná knižka – je určená osoby do 18 rokov. Zriadenie a vedenie takejto detskej vkladnej knižky je bezplatné.
  • Vkladná knižka bez viazanosti – klientom umožňuje neobmedzený prístup k ich finančným prostriedkom. Klienti VÚB môžu na takejto vkladnej knižke sporiť v dvoch menách (EUR alebo USD).
  • Vkladná knižka s výpovednou lehotou – je klasický spôsob sporenia v EUR s dobou viazanosti na 1 až 24 mesiacov.
 • Podielové fondy – VÚB ponúka možnosť investovania do podielových fondov VÚB AM, Generali Investments alebo Eurizon Capital.
 • Poistenie – klienti VÚB môžu uzavrieť životné a cestovné poistenie resp. si môžu poistiť svoj úver, automobil alebo svoje depozity.

Úvery

VÚB ponúka niekoľko balíkov spotrebiteľských úverov resp. úverov na bývanie:

 • flexihypotéky,
 • flexipôžičky,
 • flexidebet,
 • kreditné karty,
 • hypopôžičky.

Privátne bankovníctvo

Privátne bankovníctvo je určené pre najnáročnejších klientov. Každý takýto exkluzívny klient má k dispozícii svojho osobného bankára 24 hodín denne.

Produkty VÚB pre firmy

Bežné účty

 • Flexibiznis účet – je bežný účet určený pre podnikateľov a firmy. Mesačné poplatky spojené s vedením účtu sa pohybujú v závislosti od bodových hodnôt od 2,50 € do 70 € mesačne.
 • Bežný účet – podnikatelia a firmy si vo VÚB môžu zriadiť bežný účet v domácej mene (EUR), alebo v zahraničnej mene (CZK, USD, CHF, GBP). Minimálny vklad potrebný na zriadenie si takéhoto bežného účtu je 60 € resp. 50 $ a banka vyžaduje minimálny zostatok na účte vo výške aspoň 30 € resp. 20 $.
 • Fondový účet – je účet určený na vytvorenie nejakých fondov, či už v domácej mene (EUR), alebo v zahraničnej mene (CZK, USD, CHF, GBP). Na zriadenie fondového účtu je potrebný minimálny vklad vo výške 60 € resp. 50 $. Zostatok na takomto účte nesmie klesnúť pod hodnotu 16 € resp. 20 $.

Úvery a financovanie

 • Podnikateľská úverová linka – je produkt určený pre podnikateľov a firmy, ktoré majú vo VÚB nejaký aktívny účet. Výška úveru závisí od priemerných mesačných kreditov na účtoch maximálne však do výšky 35000 €.
 • Kreditné platobné karty (VISA BUSINESS alebo VISA BUSINESS GOLD) – sú nezávislé od účtov. Klient môže vďaka nim čerpať bezúročný úver do 40 dní s kartou VISA BUSINESS resp. 55 dní s kartou VISA BUSINESS GOLD.
 • Profi úvery – sú určené podnikateľom a firmám s ročný obratom do 1 000 000 €. V rámci tohto balíka VÚB ponúka niekoľko produktov s odlišnou výškou resp. dobou splatnosti (Profinvest, Profinvest PLUS, Profihypo).
 • Komerčné úvery – sú krátkodobé (do 1 roka), strednodobé (do 5 rokov), alebo dlhodobé (nad 5 rokov) úvery určené pre podnikateľov a firmy s ročným obratom na 1 000 000 €. V rámci balíka komerčných úverov VÚB ponúka viacero produktov:
  • Flexibiznis úver – je úver určený na financovanie prevádzkových potrieb vo forme kontokorentného, revolvingového resp. termínovaného úveru.
  • Kontokredit – je úver poskytovaný vo výške od 650 € do 16600 € pri vyskytnutí neočakávaných udalostí.
  • Investičný úver – je strednodobý resp. dlhodobý úver určený pre podnikateľov a firmy, ktoré uvažujú o investovaní do výrobných zariadení, budov resp. nad nejakou formou inovácie.
  • Preklenovací úver s fondmi EÚ – je určený nielen podnikateľským a nepodnikateľským subjektom, ale aj územným samosprávam, ktorým boli poskytnuté dotácie zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
  • Preklenovací úver pre žiadateľov o podporu PPA – je úver poskytnutý klientom na preklenutie obdobia, ktorý požiadali o podporu Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).
  • Investičný úver pre SVB a vlastníkov bytových domov – je úver určený na financovanie renovácií, modernizácií bytových domov maximálnou dobou splatnosti 20 rokov. Úver sa poskytuje do výšky 332 000 € na jeden bytový dom resp. 8000 € na jedného majiteľa bytu.
  • Úver zabezpečený rýchlou zárukou SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) – je úver určený pre podnikateľov s obratom do 33 000 000 € ročne resp. pre firmy s maximálnym počtom zamestnancov 250. VÚB poskytuje dva typy bankových záruk a podľa nich určuje výška úveru.

Sporenie a investovanie

 • Termínované vklady – s minimálnym vkladom 99 € (resp. 2500 CZK, 100 USD, 50 GBP, 150 CHF) a s dobou viazanosti na 1 až 48 mesiacov.
 • Bonusový termínovaný vklad – s minimálnym vkladom 99€ na dobu 6 mesiacov.
 • Flexivklad – termínovaný účet s vkladom od 99 € do 100 000 € na dobu 36 mesiacov.
 • Flexivklad extra – termínovaný účet s minimálnym vkladom 99 € a s viazanosťou na 48 mesiacov.
 • Internetový vklad – termínovaný vklad založený pomocou internetového bankovníctva s minimálnym vkladom 50 € a s dobou viazanosti od 1 do 36 mesiacov.
 • Garantovaný vklad XX – je investičný produkt s minimálnym vkladom 1000 € určený na dobu 4 roky. Garantovaný je minimálny výnos 3,50 % počas celého obdobia.
 • Podielové fondy – investovanie do podielových fondov VÚB Asset Managment, Generali Investments alebo Eurizon Capital.
 • Majetkové účty – účty určené na evidenciu slovenských aj zahraničných cenných papierov klienta.

Poistenie

 • Poistenie schopnosti splácať úver
 • Cestovné poistenie k firemným kreditným kartám VISA
 • Poistenie zneužitia platobnej karty
 • Poistenie platieb pre podnikateľov

Novinky VÚB

 • 17. 4. 2014: Deň Zeme podľa VÚB: tri veci, ktoré môžete urobiť pre životné prostredie aj z kancelárie - RSS kanál VÚB banky
  Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, je už tradične príležitosťou, kedy sa o ekológii a hlavne ničivých dopadoch ľudského správania na životné prostredie hovorí intenzívnejšie. Aby nezostalo len pri teórii, čoraz viac spoločností sa zapája aj do rôznych organizovaných aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Faktom však zostáva, že svojim podielom môže prispieť každý človek – a to aj v prípade, že väčšinu pracovného času trávi za počítačom a jeho zamestnávateľ nepatrí medzi výrobné firmy, ktoré by sa priamo podieľali na znečisťovaní životného prostredia. Čo teda môžete urobiť pre Zem ešte dnes?
 • 16. 4. 2014: Všeobecné obchodné podmienky k úverovým produktom od 1.5.2014 - RSS kanál VÚB banky
  Od 1.5.2014 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky k úverovým produktom.
 • 9. 4. 2014: Vysoké školy budú hosťovať zahraničných profesorov - RSS kanál VÚB banky
  Vysoké školy s ekonomickým zameraním si aj tento rok môžu do svojich radov pozvať renomovaných zahraničných profesorov podľa vlastného výberu. Umožní im to otvorená grantová schéma, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia VÚB. Budúci ekonómovia, finančníci či manažéri tak získajú jedinečnú príležitosť absolvovať semestrálne štúdium vybraného predmetu pod vedením zahraničného odborníka. Nadácia VÚB uhradí dvom vysokým školám náklady spojené s hosťovaním profesora do výšky 45 000 eur.
 • 7. 4. 2014: Otváracie hodiny obchodných miest počas veľkonočných sviatkov - RSS kanál VÚB banky
  Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o otváracích hodinách našich pobočiek vrátane pobočiek v obchodných centrách počas tohtoročných veľkonočných sviatkov.
 • 28. 3. 2014: Bývanie je dnes najdostupnejšie - hypotéka vo VÚB od 2,79% ročne - RSS kanál VÚB banky
  Dostupnosť bývania pokorila vlaňajšie maximá a dostala sa na ešte priaznivejšiu úroveň. Ceny nehnuteľností sú voči platom na najnižšej úrovni od roku 2005 a vďaka lacným hypotékam si Slováci v niektorých regiónoch môžu dovoliť v porovnaní s predkrízovým obdobím až dvojnásobne väčší byt. Záujemcom o financovanie bývania teraz ponúka VÚB banka časovo obmedzenú ponuku historicky najnižších sadzieb od 2,79% ročne.
 • 25. 3. 2014: Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividendy - RSS kanál VÚB banky
  Riadne valné zhromaždenie VÚB banky dnes rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2013 bude vo výške 6,50 EUR na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy, ktorý stanovilo valné zhromaždenie je 24. apríl 2014. Právo na výplatu dividend si oprávnení akcionári budú môcť uplatniť od 26.mája 2014.
 • 25. 3. 2014: VÚB ponúka bezpečné investovanie s hypotekárnymi záložnými listami - RSS kanál VÚB banky
  VÚB banka predáva novú emisiu Hypotekárnych záložných listov. Tie garantujú zhodnotenie 2 % ročne a počas celej 6,5-ročnej viazanosti klientovi zarobia 13 %. V predaji budú do 24. júna 2014.
 • 24. 3. 2014: VÚB je podľa Global Finance najlepšia banka na Slovensku - RSS kanál VÚB banky
  Finančný magazín Global Finance udelil VÚB banke, členovi skupiny Intesa Sanpaolo, ocenenie Najlepšia banka na Slovensku. Rovnaký magazín VÚB banku pred rokom zaradil medzi najbezpečnejšie banky v strednej a východnej Európe.
 • 19. 3. 2014: Odkup pohľadávok medziročne prepadol, VÚB však rástla - RSS kanál VÚB banky
  Podľa údajov Asociácie faktoringových spoločností („AFS“) potvrdila skupina VÚB v roku 2013 pozíciu lídra financovania pohľadávok s trhovým podielom 48%. Napriek celkovému poklesu trhu o viac ako 13% dokázala medziročne zvýšiť objem prefinancovaných pohľadávok o 6,2% na 749 mil. eur. Trhový podiel VÚB tak vzrástol o 9%.
 • 11. 3. 2014: VÚB má od EIB voľných 35 miliónov eur na investičné úvery - RSS kanál VÚB banky
  VÚB banka na základe rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou Luxemburg načerpala druhú tranžu vo výške 35 miliónov eur. Investície môžu smerovať do regionálneho rozvoja, na podporu životného prostredia či na rozvoj vedomostnej ekonomiky.