Zuno

ZUNOZUNO je banka, ktorá svoje služby poskytuje prostredníctvom internetu a telefónov. Je pobočkou rakúskej banky Raifeissen Bank International. ZUNO banka začala svoju činnosť na území Slovenskej republiky v auguste 2010.

Riaditeľom slovenskej pobočky je Oyvind Oanes. Na Slovensku má 3 „pobočky“ tzv. ZUNO zóny (v Bratislave, v Košiciach a v Žiline).

ZUNO svojim klientom poskytuje službu mobile banking. Pomocou mobile bankingu môžu klienti banky vykonávať bezhotovostné operácie, kontrolovať si stavy účtov, alebo si môžu zriadiť nový resp. zrušiť starý vklad.

Produkty ZUNO banky

Sporenie

ZUNO ponúka sporiaci účet, ktorý je možné zriadiť v domácej mene (EUR) alebo v cudzích menách (CZK, USD, GBP). Úroky sa na účet pripisujú každý mesiac. Vedenie účtu, vklad a aj výber hotovosti je zdarma.

Vklad

ZUNO ponúka vkladové produkty s dobou viazanosti na 6 až 36 mesiacov. Vkladové produkty si klienti môžu zriadiť v štyroch menách – EUR, USD, GBP alebo CZK. Zriadenie, vedenie, ale aj zrušenie vkladového produktu je bez poplatkov.

  • Nenormálny vklad – klienti si môžu vybrať ľubovoľnú dobu viazanosti od 30 do 365 dní.
  • Normálny vklad – so štandardnou dobou viazanosti na 1 až 36 mesiacov s možnosťou obnovy.

Novinky Zuno